Arhiv Značk: prevajanje besedil

pisanje prošnje za delo

Kakšno mora biti kakovostno prevajanje besedil?

Prevajanje besedil je izjemno zahtevno opravilo, še posebej, če so le ta strokovne ali znanstvene narave. Takšna besedila pa lahko prevajajo le strokovno usposobljeni prevajalci. Za prevajalca si skoraj nemogoče zamisliti bolj tvegano delo, kot je prevod strokovnega ali znanstvenega besedila. Prav nič manj težav pa nimajo prevajalci, ki se lotevajo prevajanja literarnega besedila, saj si mora slednji postaviti določena pravila, ki so pri navadnih besedilih velikokrat povsem neobičajna.

Za dober in kakovosten prevod besedila ni potrebno zgolj in samo brezhibno poznavanje slovnice ter pravopisa in njunih pravil. Samo prevajanje besedil namreč vključuje tudi razumevanje področja, ki se prevaja, kulturne raznolikosti okolja ter medija, v katerem se bo prevod sploh uporabljal, nikakor pa se ne sme pozabiti na ciljno skupino, ki ji je prevod namenjen. Prevajanje kot sredstvo sporočanja se najpogosteje uporablja pri večjezičnih obvestilih, ki so se začela pojavljati tudi na vseh najbolj vidnih mestih. Prevajanje besedil je najpogosteje v uporabi, ko se prevajajo turistični katalogi in letaki, uradni dokumenti, članki, učbeniki, revije itd. Prevajanje besedil pomeni tolmačenje pomena določenega besedila napisanega v izvornem jeziku in proizvajanje enakovrednega besedila, ki mu rečemo tudi ciljno besedilo ali prevod, ki pa mora nujno prinašati isto sporočilo kot ga ima izvirnik.

Postopek prevajanja mora upoštevati številne zadrege, ki vključujejo smisel samega besedila, pisna pravila in besedne zveze izvornega in prevajanega besedila. Ko je govora o prevajanju strokovnega besedila je prav, da vedno preverite komu boste takšno nalogo zaupali. Prav je, da za takšno prevajanje poiščete prevajalca ali prevajalsko agencijo, ki je strokovno usposobljena in ima kar nekaj pozitivnih referenc. Profesionalni prevajalec je pri prevajanju besedil še kako želen. Prevajanje besedil namreč zahteva  dobro pisno izražanje, predvsem pa strokovno podkovanost iz področja tujega jezika. Prevajanje besedil pozna kar nekaj različnih metodoloških pristopov, ki so odvisni od vrste besedila.

Naše izkušnje so, da prevod najbolje opravi tale agencija

Prevajanje besedil in ciljna publika

Prevajanje besedil je postopek, s katerim prevajalec prenaša pomen iz izvornega jezika, v katerem je originalno besedilo napisano, v drugi jezik. Najbolj kakovostno prevajanje besedil lahko pričakujemo od prevajalca, ki je tako imenovani bilinguist. To je oseba, ki je živela v okolju, v katerem so uporabljali oba jezika. Praksa kaže, da so prevajalci, ki so imeli življenjski stik z jezikom, pri svojem delu veliko boljši od tistih, ki so se tuj jezik učili v šolskih klopeh. Imeti življenjske izkušnje z jezikom pomeni, da ga oseba uporablja na naraven način in razume rabo jezika na precej bolj globokem nivoju. Vedno moramo upoštevati to, da jezik niso le slovnična pravila, ampak je sestavljen tudi iz metaforične in metonimične ravni. Tisto prevajanje besedil, ki tega ne upošteva, se nahaja na nivoju dobesednega prevajanja. Kakšen negativen vpliv ima to na končni prevod, pa je odvisno predvsem od originalnega besedila. Bolj kot je izvorno besedilo enostavno, manj bo dobesedno prevajanje besedil škodilo končnemu prevodu.

Problem, ki ga prinaša dobesedno prevajanje besedil, je v tem, da je bralcu takoj jasno, da besedilo ni bilo izvorno napisano v tistem jeziku, v katerem ga bere. Občutek, da nekdo bere prevod, je znak za to, da je prevod slabši, kot bi sicer lahko bil.

Kakšne bodo vaše zahteve glede kakovosti, je predvsem odvisno od ciljne publike, ki bo prevod brala. Če gre za besedilo, ki spominja na kratek časopisni članek, potem bo dobesedno prevajanje besedil ustvarilo manj škode, kot če bi bilo na tak način prevedeno literarno besedilo. Pri prevajanju raznih priročnikov in navodil za uporabo, pa je včasih bolj dobeseden način prevajanja lahko še celo dobrodošel. Prevajanje besedil tako tehnične narave, kot so navodila za uporabo, ne dopušča prevajalčeve interpretativne svobode, ampak more čim bolj natančno prenesti vsebino v ciljni jezik. O primernosti stila prevajanja navsezadnje odloča namen, ki mu besedilo služi.

Več na spletni strani.

Prevajanje besedil in nekateri standardi

Prevajanje besedil zahteva od prevajalca poleg odličnega poznavanja izvornega jezika, v katerem je besedilo napisano, tudi dobro poznavanje jezika, v katerega prevaja. Najslabše, kar se lahko naročniku prevoda zgodi, je, da dobi v roke prevod, ki je iz slovničnega vidika izjemno slab. Za prevajanje besedil se mnogokrat ponujajo prevajalci, ki tega procesa žal ne obvladajo. Številni so prepričani, da bežno poznavanje jezika, v katerem je napisan prevod, in srednješolsko obvladanje slovnice zadoščata za ustvarjanje dobrih prevodov. Žal pa to ne velja niti za originalna besedila, ki so napisana v preprostem časopisnem slogu, kaj šele za bolj napredna besedila, kot so strokovni ali znanstveni članki ter literarna dela.

Če iščete nekoga, ki bi mu želeli zaupati prevajanje besedil, potem je najbolj varno, da najdete podjetje, ki ima veliko referenc. Najboljša garancija pa so priporočila, ki jih dobite od znancev, ki so imeli z nekom dobre izkušnje. Prevajanje besedil, ki so napisana na bolj strokovnem nivoju, zahteva poglobljeno komunikacijo med prevajalci in naročniki. Naročnik prevoda mora imeti vedno v mislih to, da prevajalec ni za strokovno področje oziroma vsebino samega besedila. Kadar gre za strokovne izraze lahko povsem nenamerno uporabi napačne besede, ki označujejo drug pojav, kot je tisti, ki ga je imel avtor besedila v mislih. Zato je najbolje, če se prevajanje besedil lotimo tako, da prevajalcu priskrbimo ključni slovarček terminov, ki jih mora uporabiti na kritičnih mestih besedila. Na tak način bomo zagotovili, da bo prevajanje besedil sledilo strogim kriterijem, ki jih zahteva strokovni tekst.

Prevajanje besedil se zaključi šele v trenutku, ko prevod pregleda lektor. Lektoriranje besedil je ključni proces, če želimo, da so besedila kvalitetna. Vedno se moramo postaviti v kožo bralca, saj je vsako besedilo namenjeno njemu in ni samo sebi namen. Bralca, ki ga utruja slaba slovnična struktura, neprimerni izrazi in nerazumljive skovanke, ne bomo pridobili na svojo stran.

Več na spletni strani.

 

Prevajanje je delo, ki zahteva izkušnje in znanje

Prevajanje je proces pri katerem prenesemo pomen besedila izvornega jezika v nek drug jezik, ali pa obratno. To je sila večplastno delo, ki zahteva strokovnjaka, ki ima kar nekaj znanja in izkušenj. Prevajalec, ki svoje delo prevajanja opravlja celostno, ne le, da dobesedno prevaja nek jezik ampak mora pri tem poznati tudi kulturo naroda in seveda posebnosti jezika iz katerega besedilo prevaja. Kot stroka je prevajanje razširjeno nekje od dvajsetega stoletja naprej. V sodobni družbi je vedno večji delež poslovanja usmerjen tudi na tuje trge zato številne podjetnike, društva, pa tudi posameznike sila razmer velikokrat privede do tega, da se obrnejo za pomoč na nekoga, ki bo prevedel določen projekt oziroma vsebino. Tako je prevajanje edini način za normalno poslovanje med dvema podjetjema, ki sta vsak na svoji strani sveta. Kadar gre za osebno komunikacijo, potem smo mnogi sposobni kakšna neuradna besedila prevesti tudi sami, lahko uporabimo tudi katerega izmed najrazličnejših programov, ki se z leti sicer izboljšujejo, a še vseeno ostajajo dokaj nenatančni. Takšen prevajalnik, ki ga najdemo na spletu je primeren za res popolnoma neuradna besedila, saj je prevedeno besedilo le približek pravilnemu. Ko je govora o uradnih dopisih in besedilih, o pravnih in tehničnih prevodih, o prevodih diplomskih nalog, potem se nikar ne zanašajmo na takšne brezplačne programe. Če je napisano besedilo, potem je govora o pisnem prevajanju, v kolikor je prevajanje v govorni obliki, takšno prevajanje imenujemo tolmačenje. Za prevajanje vseh vrst besedil najbolje poskrbijo prevajalske agencije ali samostojni prevajalci. Poiščite jih tukaj