Arhiv Značk: podjetje

prodaja podjetja in korporativne finance

Nakup podjetja, know how

Nakup podjetja je know how podjetniškega posla.

Na domačem, pa tudi regionalnem in globalnem trgu nakup podjetja ni nobena novost. Problem, zaradi katerega zamenjavo lastnika praktično ne opazimo je
blagovna znamka . Ko kupujemo izdelek ali storitev je pred očmi večinoma blagovna znamka, kdo je njen lastnik, kdo dejansko izdela izdelek ali izvede storitev, nam večkrat ni znano, praktično pa je tudi vseeno. Nam je važno, da dobimo iz blagovne znamke izhajajoče lastnosti izdelka ali storitve. V lastniški strukturi je zgodba drugačna. Danes nakup podjetja , združevanje več podjetji in podobno ni nič novega. Tako prej omenjena in nam priljubljena blagovna znamka lahko prehaja od enega do drugega lastnika brez za nas oziroma kupca omembe vrednih sprememb. Le redki poznavalci oziroma splošno bolj razgledane osebe vedo, da je blagovna znamka sicer ista, zgodil pa se je nakup podjetja oziroma zamenjal se je lastnik ali lastniška struktura. Razlogov je danes veliko, eno od znanih in velikokrat uporabljenih filozofij je ekonomija obsega. Blagovna znamka za določen izdelek ali storitev ima v svojem bistvu določene lastnosti, te pa so v osnovi enake konkurenčnemu izdelku ali storitvi. Bistvo ekonomije obsega je, da z čim več enakimi osnovnimi deli ustvarimo več različnih proizvodov oziroma storitev, z drugo besedo več blagovnih znamk. V ta namen se velikokrat zgodi nakup podjetja, z namenom raznih možnih koristi za ekonomijo obsega. Kupujemo oziroma z nakupom lahko pridobimo znanje, tržišče, blagovno znamko in podobno. Na drugi strani pa prodaja steče zaradi nesposobnosti samostojnega razvoja. Samostojni razvoj lahko zagotovi nakup podjetja oziroma preko njega dostop do sredstev zanj. Kar pa mora biti seveda zagotovljeno z dovolj trdnimi argumenti. Prakse na tem področju so sicer zelo različne, z primeri, ki so lahko zgled dobrega poslovanja, kot tudi primeri pri katerih bi bilo poslovanje lahko tudi boljše.

Nakup podjetja ima številne motivacijske faktorje.

prodaja podjetja in korporativne finance

Nakup podjetja, potegnimo iz situacije najboljše

Nakup podjetja pomeni izberimo najboljše .
Mnogim se zdi nakup podjetja dobra investicija iz številnih razlogov. Na splošno velja nakup podjetja za pridobivanje vsega, kar lahko podjetje ima. To pomeni, da nakup podjetja služi za pridobivanje osnovnih sredstev, denarnih sredstev in številnih drugih koristi. V mnogih sodobnih primerih pa nakup podjetja služi nakup znanja. Z drugo besedo : nakup podjetja služi za pridobivanje know-how. Know-how je danes zelo pomembna lastnost vsakega podjetja. Gre za osnovo iz katere je mogoče iz praktično nič ustvariti veliko.

Vedeti kako pomeni biti sposoben ustvariti dodano vrednost in dane situacije in možnosti. V mnogih primerih se zdi, da znanje in sposobnosti ni dovolj cenjeno. Gre za primere, ko so lastniške in druge spremembe botrovale k temu, da se novi lastniki niso zavedali pomena intelektualne lastnine in sposobnosti. Posledično se je v novem lastništvu ne le zaostajalo, v mnogih primerih se je pridobljeno znanje iz preteklih obdobji tudi izgubilo za vedno. Nosilci sposobnosti so iz takšnih ali drugačnih razlogov zapustili podjetje, z njimi je tudi odšlo pomembno znanje in vedenje. V prihodnosti je na tak način težko ali nemogoče pridobiti vse vedenje ali znanje na enako preprost način. Potrebno je veliko vlaganje v izobraževanje, stroški nastanejo pri vzpostavitvi zmogljivosti, veliko tveganje pa predstavlja vlaganje v neznano. V primeru, da bi znanje starejših generacij spoštovali in cenili takšnih težav ne bi bilo.

To pomeni, da bi bilo za vse nove odločitve in poslovne poteze, potrebnih manj sredstev in naporov. Seveda so nakupi podjetja lahko usmerjeni tudi v številne druge smeri. Poleg znanja imajo lahko podjetja, ki so zanimiv za nakup, še številne druge lastnosti, katere veljajo na trgu ali na splošno za zanimive. Pri tem gre lahko za manjši delež, vendar vsekakor za kupca zelo pomemben. Nakup podjetja ima lahko različne cilje in motive, ki upravičujejo investicijo.