Arhiv Značk: finančni načrt

Skladi, ustvarimo načrt

Skladi so dobro izbrani, če je njihova osnova naložbeni načrt .

Načrt pomeni okvir vsake aktivnosti oziroma ustvarjanja. Oblikujemo ga kot kompromis želja in zmožnosti. Načrt, ki temelji na trenutni situaciji velikokrat pomeni odločitev za opcijo skladi. Velikokrat so želje večje kot zmožnosti, prav načrt nas postavi na realna tla. Na področju financ so takšne situacije nekaj vsakdanjega, vanje smo vpleteni praktično vsi. Na realna tla nas postavijo naši odhodki in prihodki ter finančni trgi. Z prihranki lahko na trgih oplemenitimo sredstva, skladi ponujajo med ostalimi možnostmi varnost in donos. Ustvariti finančni načrt pomeni več kot okvir aktivnosti povezanih s financami. Lahko nam pomaga izoblikovati boljše potrošniške navade ali celo vpliva na spremembo značaja. Človek je bitje znano po svojih nenehnih spreminjajočih se željah in zahtevah. Pri financah je to zelo očitno. Na trgu so skladi za mnoge še novost, čeprav obstajajo že dolgo časa. Ko imamo določen proračun lahko z njim pridobimo določeno število dobrin, z njegovim povečanjem pa jasno večje število dobrin. Za varčevanje je značilno, da ne namenimo vseh sredstev potrošnji, ampak jih prihranimo za prihodnost. Prihodnost lahko skladi obogatijo z donosnim ustvarjanjem prihrankov, ki so vedno na voljo. Dober finančni načrt temelji na podlagi ciljev. Ko jih dosežemo, smo nalogo izpolnili. Problem, ki se v času doseganja ciljev pogosto dogaja je, da se pojavijo želje po višjih oziroma drugačnih ciljih. Kar lahko naložbe kot so skladi pripelje celo v začaran krog. Če imamo v načrtu predvideno pridobitev določene vsote, s katero bomo pridobili določeno dobrino, se moramo tega držati. Napačno pa je takoj, ko se pojavijo večja sredstva, zahtevati več kot predvideva cilj. Ker bomo v naslednjem koraku ponovno želeli več, ter to v nedogled ponavljali. S tem pa ogrozili ne le izpolnjevanje finančnega načrta, ampak tudi svoje osebne finance.

Skladi naj sledijo strokovnemu finančnemu načrtu.

http://varcevalnica.alta.si/

finančni načrt

Finančni načrt mora držati vodo

Finančni načrt mora držati vodo .

Za finančni načrt to pomeni, da načrtovano v prihodnosti drži oziroma se bo uresničilo. Z delnicami lahko računamo na večji dobiček, hkrati pa tudi tveganje. Če nam te lastnosti ne ustrezajo izberemo druge opcije. Imetniku delnice predstavljajo del lastništva v podjetju. Najpogosteje se v tem primeru govori o navadnih delnicah, katere lastnikom, ki oblikujejo finančni načrt prinašajo poleg deleža delniške družbe tudi dobiček podjetja oziroma udeležbo pri njem v ustreznem deležu, lastnik ima pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. V primeru likvidacije ali stečaja delniške družbe ima pravico do dela preostalega premoženja. Finančni načrt pridobivanje upravičuje z različnimi nameni. Nekaterim je pomemben lastniški delež delniške družbe. Z njim imajo skladno z zakonodajo točno določene pravice, vendar hkrati tudi dolžnosti. V tem primeru finančni načrt predvideva večji delež, saj je moč lastnika odvisna od deleža. Manjši deleži imajo bistveno manj vpliva na dogajanje, kot ga prinaša večji lastniški delež delniške družbe. Na trgu je manjši delež zanimiv predvsem za investitorje. Slednji želijo delnice kupiti z namenom investicije, ki je lahko zelo različna. Nekateri kot denar za prihodnost, drugi imajo kratkoročne cilje, obstaja skratka številni cilji. Denar prihodnosti so predvsem kot sredstva, katera investitor danes ne potrebuje, potreboval pa jih bo čez določen čas. Tako lahko finančni načrt predvideva pridobitev sredstev za izdatnejšo pokojnino, za šolanje otrokali za podobne druge cilje. Njihovo bistvo je predvsem potreba po denarju v prihodnosti ter današnja zmožnost oblikovanja prihrankov za omenjeno obdobje. Investitorji v tem primeru delnice izberejo zaradi večjega donosa, kot jih prinašajo nekatere druge možnosti na trgu. Lahko bi izbrali tudi drugačne možnosti, vendar ne izpolnjujejo njihovih ciljev. Na kratek rok delnice koristijo predvsem tistim, ki nimajo ambicije v prihodnosti, ampak se cilji združujejo okrog kratkega lastništva.

Finančni načrt je možno z delnicami dobro uresničiti in izpolniti zastavljene cilje.