Arhiv Značk: dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je modra odločitev

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je modra odločitev zavarovanca.

Odločitev za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni zgolj kritje stroškov povezanih z zdravljenjem, ampak je tudi kakovostna zdravstvena oskrba. Bolezni, poškodbe in druge zdravstvene težave so del vsakdanjika, zato smo lahko prepričani v potrebo po zdravstveni oskrbi v bližnji ali daljni prihodnosti. Vsi si v tem primeru želimo kakovostno ali najboljšo zdravstveno oskrbo, ki pa ima svojo ceno. Zdravstvene storitve lahko v grobem primerjamo z drugimi storitvami, ki jih izbiram dnevno.

Podobno kot pri zdravstvenih storitvah imamo pogosto na izbiro zelo različne izvedbe iste storitve. V mnogih primerih se odločamo za boljšo ali najboljšo, osnovna je največkrat zgolj izhod v sili. Nobena storitev pa ni primerljiva z zdravstveno storitvijo v vrednosti, saj je naše zdravje neprecenljivo. Odločitev za dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko razumemo podobno, kot druge odločitve za boljše ali najboljše storitve na drugih področjih. Osnovna storitev je v tem primeru že zagotovljena, saj imamo v Sloveniji vsi sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Bodisi kot osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji in slovenskim državljanstvom ali kot osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa je kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali kot dodatno ali nadstandardno zavarovanje ali obe zavarovanji skupaj, osebna odločitev zavarovanca. V obeh primerih imamo zagotovljene boljše ali najboljše storitve in vse potrebno za izboljšanje svojega zdravstvenega stanja v primeru bolezni, poškodb, nezgod in drugih primerov. Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je tudi odločitev za profesionalnejši pristop pri odpravljanju zdravstvenih težav. Obvezno zdravstveno zavarovanje je pogosto potuha zastarelemu razmišljanju o samopomoči. Če nismo zdravnik ali kakšna druga strokovna oseba na področju zdravljenja, si ne moremo zagotavljati strokovne samopomoči. Problem samostojnega nudenja pomoči je v aktivnostih, ki lahko poslabšajo zdravstveno stanje, podaljšajo čas zdravljenja ali privedejo do raznih neljubih in včasih tudi nevarnih posledic.

Zato je najbolje, da čim prej pozabimo zastarelo razumevanje koristnosti samopomoči. Skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prvi korak v tej smeri, redno plačevanje premij nas bo tudi motiviralo pri zahtevanju uveljavljanja vseh pravic. Tako se ne bomo šli samostojne reševalne akcije, ampak poklicali reševalce. S tem bomo imeli kakovostno pomoč od prvega trenutka dalje. Podobno ne bomo varčevali z neučinkovitimi ali manj učinkovitimi zdravil, ampak izkoristili dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma zahtevali najboljša zdravila. Nič drugače ni pri številnih drugih zdravstvenih pripomočkih, ki jih potrebujemo v procesu zdravljenja. Enako kot pri prvi pomoči in zdravilih, bomo takoj zahtevali najboljše. Problem zdravstvenih pripomočkov je v njihovi zelo različni kvaliteti in učinkovitosti v procesu zdravljenja. Najboljši zdravstveni pripomočki niso zgolj zagotovilo za hitrejši proces zdravljenja, v veliki meri tudi preprečujejo tudi možnost nastanka dodatnih poškodb v času odpravljanja zdravstvenih težav. V Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponuja več zavarovalnic, kar omogoča večjo individualnost v vseh lastnostih. Primer je izbira zavarovalnice, s katero imamo dobre izkušnje iz preteklosti pri drugih zavarovanjih. Če bi ne bila zagotovljena takšna individualnost, zavarovanci ne bi bili zadovoljni s tako izbiro ali bi se v skrajnem primeru odločili zavrniti ponujeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Izkušnje iz preteklosti so zgolj ena od prednosti, ob sklenjenem dodatnem zavarovanju pri isti zavarovalnici lahko računamo tudi na plačilne ali druge dodatne ugodnosti. Nanašajo se lahko na dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali druga zavarovanja sklenjena pri isti zavarovalnici. Nadalje poznamo zavarovalnico ali njenega predstavnika, zato smo bolj sproščeni pri odločanju in sklepanju. Ker imamo že predhodno vzpostavljene poslovne stike, ne bo nobena težava postaviti vprašanja, razčistiti dileme ter tudi povprašati za plačilne ugodnosti. Že lep čas pa je možno skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali pridobiti v zvezi z njim informacije preko spleta. Zavarovalnice imajo na spletnih straneh podrobno opisane vse podrobnosti v zvezi z zavarovanjem.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je odločitev za najboljšo zdravstveno oskrbo v primeru bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih težav, sklenite ga tukaj.