obveznice

Obveznica, razpršitev portfelja

Obveznica omogoča razpršitev portfelja ter mu zagotavlja ustrezno večjo varnost.

Varnost je v tem primeru večja, kolikor večji delež ima obveznica napram ostalim bolj tveganim naložbam. Velikokrat tako sestavlja portfelj skupaj z delnicami. Možne pa so seveda tudi številne druge kombinacije. Naložbe lahko razpršimo tako, da izberemo večje število delnic. Kar pomeni, da bomo s tem tveganje razpršili, ker imajo delnice na borzi različna nihanja. Ciljamo seveda na dobiček, vendar se zavedamo, da je gibanje vrednosti delnic nekaj običajnega ter na isti dan lahko izrazito rastejo ali padajo cene zgolj enega izdajatelja ali manjšega odstotka vseh delnic v našem portfelju. Poleg gibanja cen, lahko portfelj razpršimo glede na številne druge možne lastnosti vrednostnih papirjev ter scenarije na trgu. Obveznica skupaj z drugimi bolj donosnimi vrednostnimi papirji postaja zanimiva zaradi majhnega donosa drugih naložb. Potencialni kupci se zavedajo, da jim aktualne naložbe prinašajo pičel donos, kar jih prisili k razmišljanju o drugih opcijah na trgu. Donosi njihovi naložb prinašajo za malenkost večji donos, kot če bi imeli denar naložen v nogavici. Kdor je bolj ambiciozen bo hitro ugotovil, da je potrebno nekaj ukreniti. Boljši donos prinašajo predvsem tvegani vrednostni papirji, vendar sami niso navdušeni nad tveganjem. Temu primerno jim obveznica prinaša možnost znižanja tveganja. Pri oblikovanju alternative je potrebno poleg tega razmišljati o drugih lastnosti naložbe. Razmisliti mora tudi kako bo obveznica učinkovala v primeru večjih izrednih potreb po denarju v času trajanja naložbe. V tem primeru mora izbrati naložbo, ki bo likvidna ali pa naložbo, katera omogoča učinkovito premostitev finančnih težav s čim manjšim žrtvovanjem donosa. Poleg likvidnosti morajo biti obveznica ter vse druge opcije oziroma sestavni deli portfelja ocenjene z vidika fleksibilnosti, varnosti in donosnosti. Pričakovani velik donos varnost, likvidnost in fleksibilnost je od primera do primera različno razumljen in načrtovan.

Obveznica so dobra izbira, ko želimo ustvariti varni del naložbe.

http://www.alta.si/Osnove_trgovanja/Izobrazevalne_vsebine/Obveznica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja