marketing

Delo v marketingu zahteva poslovno žilico

Delo v marketingu je povezano z vrsto dejavnosti, ki se v svojem bistvu osredotočajo na povezovanje ponudbe in povpraševanja . Glavne razlike, pri aktivnostih, ki obsegajo delo v marketingu so trženje izdelka ali storitev.

Delo v marketingu je vrsta aktivnosti, ki se v zoženem pomenu združijo okrog poklica trgovinski poslovodja. Trgovinski poslovodja v svoji dejavnosti združuje povezovanje štirih osnovnih dejavnosti kot so izdelek, cena, postavitev izdelka ali storitve na tržišče in promocija. Razširjena različica se ukvarja z večjo vlogo v proizvodnji izdelka ali storitev.

Trgovski poslovodja, ki hoče uspešno opravljati delo v marketingu določa izbor blaga ali storitev , ki se bo uvrstilo v prodajno ponudbo, količino blaga ali storitev, vrednost blaga in storitev, zaloge blaga in storitev, organizira delo na način nemotenega poteka in opravljanja vse potrebnih aktivnosti. Delo v marketingu nadalje zahteva proučevanje nabavnega kot prodajnega okolja. To pomeni, da na eni strani prouči cene, stroške, dostavo, dobavne roke, skratka vse kar je potrebno, da se blago ali storitve lahko začnejo prodajati, ter na drugi strani analizo trga, cen, prodajnih poti, potrošnikov in njihovih navad, na kratko vse, kar je potrebno, da se blago ali storitve z čim večjo razliko med prodajno ceno in stroškovno ceno proda kupcem.

Delo v marketingu od trgovskega poslovodje zahteva, da je podjetnik, raziskovalec trga, organizator poslovanja, vodja delovne skupine, svetovalec, kontrolor in psiholog. Za delo v marketingu je poleg tega potrebna poslovnost, strokovno znanje, zanesljivost, pošten odnos do dobaviteljev, kupcev in podrejenih. Delo v marketingu zahteva tudi kakovostno in celovito komunikacijo v več jezikih ter na različne komunikacijske načine. Tako delo v marketingu zahteva obvladovanje govorne, pisne kot spletne komunikacije. Uspešen poslovodja je samoiniciativen, strokoven, samozavesten, redoljuben, komunikativen , prilagodljiv, zanesljiv, optimističen in kritičen. Biti mora urejen, čustveno in moralno stabilen, pošten in natančen.

Delo v marketingu zahteva na kratko poslovno žilico.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja