Arhivi Kategorije: Prevajalska agencija

Cene za prevajanje se med ponudniki lahko precej razlikujejo

Če se odločimo, da bomo neko besedilo, ki smo ga na primer napisali sami, dali prevesti v nek drug jezik, nas ponavadi zanima tudi cena. Cene prevajalskih storitev pa so v resnici prisotne skoraj na vsaki spletni strani podjetja, ki se oglašuje na spletu in ki ponuja tovrstne storitve. Tako ne gre za prav nobeno posebno skrivnost, ki je ne bi smela vedeti javnost. Na podlagi trenutnega cenika lahko zelo hitro izračunamo, koliko približno bi nas stal naš prevod. Če smo s ceno zadovoljni in če smo prevajalca oziroma prevajalce, ki so zaposleni v tem podjetju, tudi preverili, je naša naloga ta, da z njimi samo še stopimo v kontakt ter se dogovorimo za vse potrebno.

 

cenik prevajalskih storitev se lahko spreminja

Cenik prevajalskih storitev se lahko spreminja

Dobro pa se je zavedati tudi tega, da se lahko cenik prevajalskih storitev na vsake toliko časa spremeni. To v praksi lahko pomeni, da so se cene znižale ali pa zvišale. Če smo pred dobrim letom na primer za prevod plačali 50 evrov, to ne pomeni, da bomo sedaj, v tem trenutku, za isto količino besedila plačali isto. Če je cenik spremenjen, potem se mora prilagoditi tudi končna cena prevoda. Zato je vsekakor pomembno, da se ne zanašamo na cene izpred let, ampak da se vedno znova prepričamo, ali so še vedno iste. Lahko se celo zgodi, da naletimo na kako posebno akcijo in imamo zato še poseben dodatni popust. Veliko podjetij se namreč odloči, da če z njimi prvič sodelujemo, da nam dajo na primer 10 % popust. To  pa je tudi nekaj, kajneda? Sploh pa, če je naše besedilo, ki ga bomo dali prevesti izjemno obsežno.

prijava na službo

Prevajalska agencija, pomoč komunikacij

Prevajalska agencija je danes pomoč komunikaciji .

Pomoč komunikacij je prevajalska agencija zaradi vse večjih zahtev po prenosu pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik. Današnji svet je vedno bolj bogat z množico tujih jezikov v vsakdanji komunikaciji. Tuji jeziki so vedno bolj prisotni tudi v našem vsakdanjiku. Slovencem tuji jeziki niso nikakršna novost, saj smo jih na takšen ali drugačen način uporabljali že pred mnogimi leti. Danes so tuji jeziki prisotni pri vsakodnevni komunikaciji. Njena značilnost v primerjavi s starejšimi obdobji je predvsem svobodna in prosta uporaba. Tuji jeziki so se v Sloveniji v preteklosti govorili pod bolj ali manj velikim pritiskom. Slaba stran tega pritiska so bila razna mučenja ljudi, dobra stan pa, da so se ljudje kljub temu naučili jezik več. To lahko opazimo pri starejših generacijah in posameznikih starejše generacije, ki odlično govorijo tuje jezike. Večja prisotnost znanja določenega tujega jezika je značilna za določena območja Slovenije. Na teh določenih območji Slovenije nekatere generacijo dobro govorijo določen tuj jezik. Takim prevajalska agencija v splošnem ni potrebna, saj dovolj dobro govorijo. Potrebujejo jo v primeru uradne in strokovne komunikacije ali komunikacije drugega jezika ali jezikov. Prevajalska agencija je danes v veliki meri domena predvsem delovno aktivnega prebivalstva. Delovno aktivno prebivalstvo prevajalska agencija največkrat zanima, ko imajo komunikacijske težave na profesionalnem ali področju. Prevajalska agencija je danes vedno bolj prisotna tudi na drugih področjih. Predvsem pa je danes prevajalska agencija bolj aktivno, enostavno in intenzivno prisotna. Temu pripomore predvsem način življenja, ki je vedno bolj soočen s tujim jeziki. Soočenje s tujimi jeziki je posledica slovenske prisotnosti v Evropski uniji ter splošno večjih globalnih praks. Prevajalske zahteve so zato danes izražene v vedno bolj pestrih in bogatih zahtevah vseh zalo različnih naročnikov.

Prevajalska agencija danes pomaga pri mnogih jezikovnih zadregah, ki se dnevno dogajajo na praktično vsakem koraku.

Prevod iz angleščine, premaguje jezikovne ovire

Prevod iz angleščine lahko premaguje jezikovne ovire .

Za premagovanje jezikovnih ovir je potrebna predvsem sposobnost komunikacije, znanje ter veščine. Sposobnost sporazumevanja je večina, ki lahko v veliki meri odpravi nepravilnosti, katere vsebuje prevod iz angleščine. Oseba, ki je sposobna veščine bo brez posebnih težav poiskala rešitev, alternativo, podoben izraz ali karkoli drugega za premagovanje ovire pri sporazumevanju. Znanje lahko tudi olajša prevod iz angleščine. Kdor zna tako angleščino, kot druge jezike, bo lahko v prevod iz angleščine brez težav po potrebi vnesel izraze, ki bodo pomagali pri nerazumevanju. Prevod iz angleščine je v veliki meri olajšan pri dobrih veščinah osebe, ki komunicira oziroma oseb, katere komunicirajo. Tako lahko vsi, ki smo
prevod iz angleščine že kdaj izkusili na lasti koži, spregovorimo o množici rešitev v primeru zadrege ali trenutne nesposobnosti pri iskanju ustreznega izraza. Tako si mnogi prevod iz angleščine olajšajo z raznimi gibi, kretnjami, univerzalnimi zvoki in vsemi drugimi načini, ki so v splošnem znani velikemu številu ljudi, ne glede na materin jezik. Mnogi, ki so potovali po svetu, so takšne izkušnje pridobili zaradi nastalih potreb in zahtev. Jezikovne ovire se pojavljajo predvsem v tujih krajih, lahko pa tudi v domačih krajih in sicer pri komunikaciji s tujci. Večkrat kot smo soočeni s takšnimi izzivi komunikacije s tuje govorečimi sposobnostmi, bolj se bo krepilo naše znanje, boljše bodo veščine, na splošno boljša bo naša sposobnost komunikacije v tujem jeziku. Predvsem se je potrebno zavedati, da je učenje in znanje povezano s praktično uporabo in nenehnim nadgrajevanjem obstoječega znanja angleškega ali katerega koli drugega jezika. Napredek znanja angleščine ali katerega koli drugega tujega jezika je opazen že pri nekaj dnevni komunikaciji s tujci. Treba je samo preprosto povedano govoriti in komunicirati.

Prevod iz angleščine velja obvladati ter ga stalno izpopolnjevati in nadgrajevati z novimi izrazi in uporabo v praksi.

Več si preberite tukaj.

Agencija iz prevajanja iz nemščine

Je prevajalska agencija boljša izbira kot najem samostojnega prevajalca?

Prevajalska agencija je podjetje, ki uredi vse tako kot je treba, da vi dobite kvaliteten prevod. In kdo je samostojni prevajalec? V bistvu enostavnega odgovora ni, saj lahko storitev prevajanja pri nas opravlja tako rekoč vsak. Velikokrat je odločitev ali se odločiti za prevajalsko agencijo ali za poceni samostojnega prevajalca težka. Prevajalska agencija sodeluje s prevajalci in lektorji, ki poskrbijo za res kvalitetni končni izdelek-prevod. Obstajajo prednost in obstajajo slabosti najema enega ali drugega. Prednost najema samostojnega prevajalca je osebni stik in neposredno dogovarjanje glede želja, ki jih ima vsak naročnik posebej.

Prevajalska agencija zagotavlja hitre storitve, kar je velika prednost, ker se lahko delo porazdeli med več prevajalcev. Poleg tega pa prevajalska agencija zagotavlja še dodatne ponudbe, kot je recimo lektoriranje.Komu boste zaupali svoj prevod in s tem tudi svoj čas in denar, je odvisno seveda od vas samih. Prevajalska agencija je dobra izbira, a kaj, ko je na trgu takšna izbira, da smo vedno vnovič pred dilemo. Na trenutnem trgu, ki je poplavljen s prevajalci in s agencijami, ki se s prevajanjem ukvarjajo, je lahko izbira tudi tvegana. Če ne boste izbrali nekoga, ki ima reference, izkušnje in seveda znanje si lahko namreč, zaradi nepravilno prevedenih besed naredite nepopravljivo škodo. Reference so zelo pomembne saj lahko preteklo delo močno osvetli sposobnost in kakovost, ki jo ima ali prevajalska agencija ali samostojni prevajalec. Ugledne in kakovostne prevajalske agencije poskrbijo za prevajanje, lektoriranje, urejanje in tolmačenje besedil in tako boste z izbiro slednjih le težko zgrešili. Poiščite prevajalsko agencijo, ki je posebej izučena za področje, za katerega prevod potrebujete, saj boste le na takšen način dobili popolni prevod besedila. Kakorkoli že pogledamo, vseeno velja, da je bolje poiskati kakovostno in zaupanja vredno prevajalsko agencijo, še posebej, če ne potrebujete zgolj golega prevoda.

Naj Prevodi Alkemist postane vaša prevajalska agencija

Prevajanje in zvrst besedila

Prevajanje se deli na več vrst in sicer predvsem glede na to, za kakšno zvrst izvornega oziroma originalnega besedila gre. Najlažje je prevajanje kratkih novic, ki so napisane v telegrafskem slogu. Takšne prevode je zaradi narave originale mogoče prevajati kar dobesedno. Postopek je hiter in relativno poceni, pa tudi ne zahteva visoke prevajalčeve strokovne usposobljenosti.

Bolj kot se besedilo umešča v neko specifično polje ali vsebino, ki ima širši kontekst, težje postaja prevajanje. Ena izmed največjih težav, s katero se srečujejo prevajalci, je nepoznavanje širše tematike, vsebine in konteksta, v katerem je napisano originalno besedilo. Dokler se prevajanje nahaja na ravni vsebine, ki izvira izključno iz originala, ima prevajalec precej svobode pri izbiri terminologije, formulacij in ostalih prvin. Kadar pa ima prevajalec pred seboj denimo kakšen strokovni članek, pa si prevajalske svobode ne more privoščiti. V stroki so termini zelo podrobno opredeljeni in kakršnokoli odstopanje lahko povzroči napačno razumevanje vsebine. Prevajanje tovrstnih tekstov zahteva poznavanje vsebine in metodologije. Podobne težave nastajajo pri raznih člankih oziroma besedilih, ki so na meji med revijalno objavo in strokovnim člankom. Vendar pa velja glede terminološke doslednosti na tem področju predvsem to, kaj se zmenijo v uredništvu.

Prevajanje leposlovja in ostale literature pa predstavlja druge probleme. Na tem področju ima prevajalec precej prevajalske svobode, saj če je ne bi imel, bi bilo prevajanje na zelo nizkem kakovostnem nivoju. Vsak jezik ima svoja pravila ustvarjanja pomena, zaradi česar je v tem primeru nemogoče prevajati na dobeseden način. Cilj, ki ga ima prevajanje, je to, da prevajalec s prevodom prenese pomen iz originalnega jezika v jezik prevoda. To pa ne pomeni, da mora ohranjati enako slovnično strukturo, ampak da s kreativnim pristopom ohranja predvsem pomen. Pri leposlovju je to ključnega pomena, saj lahko umetniško delo zelo hitro izgubi na kakovosti, če prevajanje ni usmerjeno v to, da se ohranja prvoten pomen.

Preberite več o prevajanju

Naloge, ki jih opravlja prevajalska agencija

Prevajalska agencija je družba, ki je specializirana za izdelovanje prevodov. Na slovenskem področju ima prevajalstvo dolgo tradicijo. Kljub temu, da je Slovenija relativno majhna država, pa je število prevodov tujih leposlovnih, strokovnih, znanstvenih in drugih del precej visoko. V zadnjem obdobju pa se skoraj vsaka prevajalska agencija usmeri na večje število jezikov, ki jih lahko prevede v slovenski jezik. Včasih je prevajalska agencija ponujala le nekaj možnih jezikov, saj je bila omejena s prevajalci, ki so se fizično nahajali v Sloveniji. V dobi interneta pa je ta pogoj bil že zdavnaj presežen. Povprečno velika prevajalska agencija ima svojo mrežo prevajalcev po celem svetu.

Dandanes lahko na relativno poceni in zelo hiter način dobimo prevod iz kateregakoli jezika v jezike kot so angleščina, nemščina, francoščina, španščina in drugi bolj govorjeni jeziki. Res pa je, da le redko katera prevajalska agencija ponuja možnost prevodov iz kakšnega bolj eksotičnega tujega jezika v slovenski jezik. To je tudi razumljivo. Zelo težko si je predstavljati, da nekdo, ki naravno govori japonščino pozna tudi slovenski jezik, poznavalcev japonščine v Sloveniji pa set ni tako veliko. Pri tem pa je potrebno poudariti, da japonski jezik še zdaleč ni tako eksotičen kot jezik kakšnih plemen v Polineziji.

Bolj kot je jezik originalnega besedila eksotičen, več bo lahko prevajalska agencija računala za takšen prevod. Včasih mora pridobiti tudi kakšnega zunanjega sodelavca, da lahko določen jezikovni prevod pokrije, ker v lastni hiši nima nobenega strokovnjaka.

Tudi v primeru, da imate originalna besedila, ki so nekoliko bolj težavna, morate biti pripravljeni na višjo ceno. Včasih prevajalska agencija poviša ceno zaradi podaljšanega časa postopka prevajanja, včasih pa tudi zaradi iskanja zunanjih strokovnjakov, ki naredijo terminološki pregled. Običajno ima vsaka prevajalska agencija tudi svoje lektorje, tako da besedilo, ki ga dobimo, mora biti v končni obliki. To pomeni, da je slovnično brezhibno in vse formulacije delujejo tako, kot morajo.

Vaša prevajalska agencija je prevodi Alkemist

Dobesedni in konteksti prevod iz angleščine v slovenščino

Angleški slovarTeorija prevajanja je izjemno razvejana in zato je praktično nemogoč trditi, kateri prevod iz angleščine v slovenščino, ki sledi določeni teoriji, je boljši. Bolj primerno je namreč ugotoviti, za kakšne vrste besedilo gre in kakšno prevajalsko metodologijo je zanj najbolje uporabiti. Na tem mestu je dobro opozoriti, da tudi prevod iz angleščine v slovenščino, ko gre za zelo preprosto besedilo, zahteva premišljen pristop. Vsako besedilo je namreč sporočilo, ki je namenjeno bralcu in dober prevod iz angleščine v slovenščino je tak, da bo bralec razumel skozi prevod to, kar želi avtor besedila povedati. Prevajalec je torej posrednik med avtorjem besedila v tujem jeziku in bralcem, ki mora sporočilo posredovati na pristen, korekten in razumljiv način. In prav tukaj, kaj pomeni pristnost, korektnost in razumljivost se krešejo mnenja v teoriji, ki soji za prevajanjem.

Vprašanje je torej v tem, koliko prevajalske svobode si lahko prevajalec vzame, ko dela prevod iz angleščine v slovenščino. In prav pri vprašanju prevajalske svobode se izkaže, kako pomembna je strokovnost prevajalca. Angleščina je jezik, ki ima precej lastnih specifik in ker spada med germanske jezike, se tudi precej razlikuje od slovenščine, ki jo uvrščamo med slovanske jezike. Prav zaradi te bistvene razlike je prevod iz angleščine v slovenščino težje narediti kot iz angleščine v nizozemščino. Jezika sta precej oddaljena in zato je dobesedno prevajanje izjemno neprimerno. V tem oziru velja izpostaviti, da delimo dobesedno prevajanje in kontekstno prevajanje. Prvi prvemu prevajalec, ki dela prevod iz angleščine v slovenščino pazi predvsem na to, da ostaja čim bližje izvornemu besedilo, to pomeni, da ne dela nobenih interpretativnih posegov, da vsaka vsebina teksta stoji na istem mestu kot v originalu. Če prevajalec dela kontekstni prevod iz angleščine v slovenščino, pa vrstni red vsebine ni več toliko pomemben, ampak je na prvem mestu predvsem fluidnost besedila in estetske prvine prevoda.

Angleški slovar

Vrsta izvornega besedila in prevod iz angleščine

Stara nemščinaPrevod iz angleščine v slovenščino zaupajte le tistemu prevajalcu, za katerega veste, da svoje delo izvede na hiter in kakovosten način. Pri prevajanju je ključnega pomena strokovnost prevajalca. Mnogi samooklicani prevajalci naredijo izjemno slab prevod iz angleščine v slovenščino, zato ker ne poznajo primernih tehnik prevajanja ali pa ne poznajo področja, iz katerega prihaja vsebina članka. V primeru, da tudi vi potrebujete prevod iz angleščine v slovenščino in imate neko specifično besedilo, ki zahteva tudi določeno poznavanje terminologije, potem je najbolje, da najdete takega prevajalca ali prevajalsko agencijo, ki dobro sodeluje s svojimi strankami. Vključenost stranke v proces prevajanja je pomemben, kadar stranka pozna strokovni okvir, v katerem je besedilo napisano, vendar pa nima dovolj jezikovnih spretnosti, da bi lahko besedilo prevedla sama.

Kakovost, ki jo zahteva prevod iz angleščine v slovenščino, kadar gre za priročnik in navodila za uporabo pri določenih izdelkih, mora biti brezhibna. Uvozniki in prodajalci so odgovorni za to, kaj piše na navodil za uporabo, zato je zelo pomembno, da prevod iz angleščine v slovenščino zaupate tistemu, ki se na stvar spozna. Tukaj se spet srečujemo s problemom terminologije. Bolj kot so navodila in priročniki, ki jih je potrebno prevesti, specialne narave, težje bo dobiti usposobljenega prevajalca, ki bi naredil brezhiben prevod iz angleščine v slovenščino.

Nemški slovarTudi v primeru, da potrebujete prevod iz angleščine v slovenščino za kakšno literarno besedilo, mora biti prevajalec zelo izkušen. Najtežji del prevajanja literarnih besedil je v tem, da mora prevajalec ohraniti izvoren pomen in kontekst, hkrati pa mora najti ustrezne prevode za vse metafore in posebne besedne zveze. Še najlažje pa je narediti kakovosten prevod iz angleščine v slovenščino, kadar gre za poljudna besedila, kot so kakšni revijalni ali časopisni članki. V tem primeru prevajalec ne potrebuje dodatnih spretnosti, ampak potrebuje predvsem dobro poznavanje jezika na malce višji ravni jezikovne strukture.

Za vse vaše prevajalske potrebe Alkemist poskrbi

Prevod angleških besedil, storitev, ki jo lahko opravljajo le najboljši

Prevodi angleških besedil so storitev, ki se jo v Sloveniji opravlja največ.

Pomembnost angleškega jezikaPri prevajanju angleških besedil je še kako potrebno paziti, da se med samim prevajanjem ne izgubi prvotni pomen besedila, zato je prav, da ga zaupamo prevajalcu, ki je za to usposobljen. Takšne prevode morajo izvajati posebej za to izobražene osebe, ki aktivno govorijo več jezikov in poznajo vse karakteristike angleškega jezika. Še posebej pri prevajanju literarnih besedil mora imeti prevajalec izredno bogat besedni zaklad. Prevod angleških besed je velikokrat nuja oziroma potreba podjetij, društev, državnih ali zasebnih institucij. Ker je angleščina mednarodni jezik, ki se ga uporablja pravzaprav povsod in, ker se vedno več podjetij širi preko meja domovine je prevod angleških besedil tako rekoč vsakodnevna stalnica uspešnih. Podjetja že davno niso več osredotočena zgolj na eno samo državo, še manj na regijo, delujejo vedno bolj globalno. Zaradi vse hitrejšega tempa življenja in racionalizacije dela lahko v prihodnosti pričakujemo še večjo potrebo po storitvi prevodov angleških besedil.

Abeceda angleščinePrevod angleških besedil pa vsakodnevno pride v poštev tudi pri prevajanju tehničnih navodil in garancijskih listov. Zaradi zakonodaje, ki jo imamo v Sloveniji, ki zahteva, da so vsa navodila za uporabo prevedena v slovenščino imajo prevajalci izjemno veliko dela s prevajanjem slednjega. Naj bo to majhen gospodinjski aparat ali velik bager, vsakdo ima svoja tehnična navodila, ki so v veliki večini napisana v angleškem jeziku. Prevod preprostih in nestrokovnih angleških besedil je mogoče opraviti z računalniškim programom, zahtevnejša besedila pa naj prevede strokovnjak.

Poiščite prave strokovnjake prevajanja!

Prevajanje je delo, ki zahteva izkušnje in znanje

Prevajanje je proces pri katerem prenesemo pomen besedila izvornega jezika v nek drug jezik, ali pa obratno. To je sila večplastno delo, ki zahteva strokovnjaka, ki ima kar nekaj znanja in izkušenj. Prevajalec, ki svoje delo prevajanja opravlja celostno, ne le, da dobesedno prevaja nek jezik ampak mora pri tem poznati tudi kulturo naroda in seveda posebnosti jezika iz katerega besedilo prevaja. Kot stroka je prevajanje razširjeno nekje od dvajsetega stoletja naprej. V sodobni družbi je vedno večji delež poslovanja usmerjen tudi na tuje trge zato številne podjetnike, društva, pa tudi posameznike sila razmer velikokrat privede do tega, da se obrnejo za pomoč na nekoga, ki bo prevedel določen projekt oziroma vsebino. Tako je prevajanje edini način za normalno poslovanje med dvema podjetjema, ki sta vsak na svoji strani sveta. Kadar gre za osebno komunikacijo, potem smo mnogi sposobni kakšna neuradna besedila prevesti tudi sami, lahko uporabimo tudi katerega izmed najrazličnejših programov, ki se z leti sicer izboljšujejo, a še vseeno ostajajo dokaj nenatančni. Takšen prevajalnik, ki ga najdemo na spletu je primeren za res popolnoma neuradna besedila, saj je prevedeno besedilo le približek pravilnemu. Ko je govora o uradnih dopisih in besedilih, o pravnih in tehničnih prevodih, o prevodih diplomskih nalog, potem se nikar ne zanašajmo na takšne brezplačne programe. Če je napisano besedilo, potem je govora o pisnem prevajanju, v kolikor je prevajanje v govorni obliki, takšno prevajanje imenujemo tolmačenje. Za prevajanje vseh vrst besedil najbolje poskrbijo prevajalske agencije ali samostojni prevajalci. Poiščite jih tukaj