Arhivi Kategorije: finance

Prodaja zlata se iz leta v leto povečuje

Ljudje kupujemo marsikaj in ko kupljeno zadevo prinesemo domov, je njena vrednost že bistveno manjša. Šolski primer za to je npr. nakup avtomobila. Moramo pa vedeti, da se na trgu prodajajo stvari, ki nikoli ne padejo, tudi ko jih pripeljemo na dom in jih tam hranimo na posebnem mestu. Prodaja zlata pa je šolski primer za to.

Prodaja žlahtnih kovin se ravno zaradi tega, ker se ljudje vedno bolj zavedamo tega dejstva, močno povečuje. Ljudje se odločajo za nakup zlatih palic in zlatnikov, saj vedo, da je to res pravo zlato, ki nam dolgoročno zagotovi tudi finančno varnost. Ob tem pa se vprašamo, kaj je z našim zlatim nakitom. Zakaj nima take vrednoti kot pa zlata palica ali pa kovanec. Poznavalci z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo hitro podali odgovor in poleg povedali še marsikaj koristnega. Nakit, s tem mislimo na vsem možne zlate prstane, ure, ogrlice in še kaj drugega, je v resnici lomljeno zlato. Lomljeno zlato, pa kot vemo, je surovina. Surovino pa je potrebno še predelati in končni rezultat vam je gotovo že jasen.

Povsem drugače je torej, ali domov prinesemo zlato palico, kovanec ali pa zlat nakit. Ko bomo domov prinesli nakit, nam bo cena seveda padla, medtem ko nam ne bo, če bomo prinesli zlate palice ali kovance.

Prodaja zlata podjetja Edisongold je torej vzajemna storitev, ki je koristna tako za prodajalca kot za kupca. Oba imata koristi in če je zlato v pravi obliki, potem je kupec v resnici še veliko večji zmagovalec.

Osebni stečaj pobližje

Osebni stečaj se zgodi, ko fizična oseba zaide v previsoke dolgove, katere mora poravnati s svojim lastnim denarjem. Velikokrat se zgodi, da se nekako pogodi, da ji ni potrebno plačati vsega dolga, saj se domeni za odpust tega, ker pokrije stvari določenemu upniku. Pomembno je vedet, da je namen tega ponovna možnost osebe da zaživi dolgov varno življenje – torej svež pričetek življenja.

Najprej pomislimo samo na lastne težave, vendar moramo opozoriti, da sem sodi tudi samostojno podjetništvo. Po zakonu ustanovitelj s.p.-ja odgovarja zanj s svojim lastnim premoženjem. Tako da ob morebitnih nevšečnostih podjetja, v primeru ko ni poti nazaj, lahko oseba razglasi osebni stečaj in reši tak podjetje kot tudi sebe.

Ključno vprašanje tu je kdaj oseba lahko predlaga osebni stečaj. Začne se z vlogo na okrožno sodišče, ki zajema različna poročila. Najbolj važno je omeniti poročilo o stanju premoženja, v primeru pa da je situacija dopuščujoča, pa dodamo še izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti. Da stvari potekajo po vseh pravilih pa za to poskrbi notar, ki zadevo potrdi in strokovno rečeno overi.

Notar želi videti predvsem dva dokumenta, ki sta tu ločena. Prvi del je premoženje, ki je osebno in ga oseba uporablja zase. Drugi del pa je razviden iz poslovnih knjig. Predloženi morajo biti tudi podatki o vseh tekočih računih in vseh prejemkih. Pod prejemki si lahko predstavljamo plače in pokojnine ter podobne stvari.

Osebni stečaj se lahko zgodi hitreje kot bi kdaj pričakovali, zato je pri tem pomembno predvsem to, da predenj ustanovimo s.p. dobro raziščemo trg in se pobližje spoznamo z lokalnim trgom, ki je po navadi za samostojne podjetnik najpomembnejši, če ne upravljajo s spletno trgovino.

Kaj več o tem pa si lahko preberete tukaj http://www.osebnistecaj.si/.

Se vam splača prodati zlato?

Prodaja zlata je stvar, ki se nam zelo izplača. Prodaja zlata je neobdavčen vir dohodka. Ampak kljub vsemu, večina ljudi hrani zlato za hude čase, saj vrednost zlata zaradi redkosti narašča, ni pa obdavčen. Trenutno prodaja zlata zelo cveti, saj se zavedamo, da je zlato ena izmed dobrih možnosti za obogatitev.

Zlato pa je tudi naložba, o kateri krožijo številni miti, med katerimi eni držijo, drugi pa sploh ne in pogosto le zbegajo vlagatelje.

Slovenci so se nad zlatom navdušili predvsem v zadnjih desetih letih, saj v osnovi velja da je to specifična naložba. V zgodovini je naložba v zlato pomenila zaščito pred inflacijo. V zadnjih letih pa je poudarjen tudi surovinski potencial zlata, saj se njegova cene giblje precej podobno kot cene drugih surovin oziroma kovin. A v nasprotju z delnicami zlato kljub vsemu nima dividend in dolgoročno na ustvarja dodane vrednosti. Gmota zlata je fizično vedno prisotna v nasprotju s kakim drugim bogstvom, kot je na primer nafta. Pri prodaji zlata gre velikokrat za špekulativno prodajo saj vlagatelji po navadi kupujejo po načelu iskanju največjega bedaka, kar pomeni, da upajo da se bo našel kupec, ki bo za zlato pripravljen plačati še višjo ceno.

Tako da če iščete način, kako bi svoje premoženje zapustili svojim naslednikom v najboljši meri je zlato gotovo ena izmed boljših načinov. Prodaja zlata se namreč res zelo izplača. Ampak ne moremo z gotovostjo trditi, da je zlato dober inflacijski ščit, saj je v obdobju evforije cena zlat v sedemdesetih letih močno narasla, nato pa je že v osemdesetih letih izgubila več kot polovico svoje vrednosti.

Delnice, presežki in dodatna sredstva

Delnice kupujemo, ko so finančna sredstva prosta ter v presežku.

Vsak človek svoje finance oblikuje po svoje. Zaznamuje jih več lastnosti, kot so odhodki, prihodki, privarčevana sredstva, investicije in podobno. Izobrazba, zaposlitev in dajeta okvir prihodkov, odhodke pa kaže življenjski slog. Ambiciozne osebe bodo vedno strmele k čim večjemu izkoristku vseh možnosti, nasprotje so osebe, katere zelo površno in neaktivno izkoriščajo možnosti. Velikokrat se ambiciozne osebe odločajo za delnice, ker imajo veliko možnosti dobrega izkoristka možnosti. Z drugo besedo govorimo, da so te osebe sposobne dobro plemenititi svoja sredstva. Splošno mnenje je velikokrat krivično do oseb, ki so sposobne dobro plemenititi oz. več privarčevati. Na zunaj se to velikokrat kaže v življenjskem slogu, manj opazna je njihova prisotnost na področju, ki ga imenujemo finančni trgi. Za uspešno nastopanje na njih je kot prvo potrebno imeti določena sredstva. Bolj kot so ta sredstva prosta in neodvisna, boljše možnosti imamo. Prosta in neodvisna sredstva pomenijo možnost, da je vsak možen rezultat naložbe, ki jo trgi izkazujejo v določenem trenutku, sprejemljiv. Prosta niso ter niso neodvisna takrat, ko predstavljajo vir za druge namene. Oblikovanje sredstev je torej zelo osebna ter lahko statična ali dinamična opcija. Pri odločanju za eno ali drugo možnost je potrebno zavedanje, da je vsaka dobra, če je le pisana na kožo osebi. Statična pomeni predvsem manj sprememb v času trajanja. Izrazite in pogostejše spremembe so na drugi strani značilnost dinamičnega oblikovanja sredstev. Za delnice lahko trdimo, da so dinamična možnost. Da možnosti sploh nastanejo, pa moramo z dobrim gospodarjenjem prihodkov in odhodkov, oblikovati prosta finančna sredstva. Prosta finančna sredstva pomeni vsoto, s katero lahko prosto razpolagamo. Vsaka odločitev, pa ima vpliv na kakovost življenja. Z njimi lahko pridobimo blago, storitve, delnice in druge vrednostne papirje ter drugo. Na splošno lahko rečemo, da finančna sredstva porabljamo. Obratna situacija je pridobivanje finančnih sredstev oziroma varčevanje. V presežku pa pomeni, da je finančnih sredstev več, ko so naše trenutne finančne potrebe. Za vsak trg je značilno, da ima tako povpraševanje kot ponudbo, delnice niso izjema. Na njem trgujejo osebe, ki imajo finančne presežke ter osebe, katere imajo potrebe po finančnih presežkih. Osebe s finančnimi presežki kupujejo delnice, osebe s potrebami po finančnih presežkih pa jih prodajajo. Dobro delovanje trgovanja vodi do dobrega poslovanja, posledično pa do zdrave ekonomije. Dostop do finančnih sredstev mora biti čim bolj enostaven in pošten. Enostavnost pomeni predvsem sam postopek, čas in druge značilnosti. Praktično to pomeni, da oseba, ki potrebuje sredstva, dobi želeno čim prej. Poštenost pa omogoča, da se hkrati pred odločitvijo sprejema dolžnosti in sankcij, katere nastopijo v primeru nespoštovanja dogovorjenega. Manjši investitorji so velikokrat zmedeni, ko ugotovijo, da so delnice drugačne od njihovih prvotnih predstav. Največkrat imajo opravka z manjšimi vsotami, poslovanje z denarjem predstavljajo plačila ali prejemki, včasih imajo opravka s posojanjem. Pri večjih vsotah je dinamika čisto drugačna. Spoznajo, da večji subjekti, potrebujejo denar večkrat kot si predstavljajo. Temu so namenjen delniški trgi. Spoznanja so zelo koristna, če želijo na njih biti uspešni in svoje presežke čim bolje oplemenitit. Najti dober vir informacij je pomemben za dobro odločanje. To je proces, ki pri investitorjih poteka praktično vedno. Ker so zanje trgi pomembni, je prav tako važno, da o njih poznajo čim širši spekter podrobnosti. Finančni presežki , ki jih bodo plemenitili morajo dosegati cilje. Ponudbe finančnih presežkov in povpraševanje po presežkih lahko delniški trgi združujejo. Kar pomeni, da bo tisti, ki želi kupit delnice na trgu poiskal osebo, katera jih želi prodati. Cena pri kateri se bo sklenil posel je za prodajalca dejanska najvišja možna cena, za kupca pa na trgu najbolj ugodna. Gibanje cen je dinamično, ter vpliva na moč kupca in prodajalca. Odvisno od situacije je lahko v prednosti tako kupec, kot prodajalec. Ko je prodajalec v prednosti je povpraševanje veliko, to pomeni, da se cena dviguje. Je posledica delovanja trga, kjer iz določenih razlogov veliko udeležencev želi kupiti. Ker je število prodajalcev omejeno, konkurence med kupci pa ne primanjkuje, je edina možnost dvig cene. Prodajalec bo namreč raje ponudil delnice tistemu, ki je pripravljen plačati več. Obratno je v prednosti kupec. V tem primeru želijo vsi prodati, temu primerno so pripravljeni znižati ceno. Kupec bo jasno izbral tisto ponudbo, ki ima najbolj ugodno ceno. Kako je posameznik uspešen na trgu je kot rečeno, odvisno predvsem od obsega ponudbe oz. povpraševanja, od finančnih ciljev, finančnega okolja in drugih okolji ter seveda njegovega značaja v odnosu do financ. Osebni značaj se v veliki meri odraža tudi na področju financ. Tveganje je ena izmed lastnosti, ki se kažejo v tako osebnih odločitvah, kot tudi na področju financ. Enako razne druge osebne značilnosti. Sredstva, ki jih lahko osebi oplemenitijo trgi so različna. Predvsem je različen delež celotnih sredstev. Nekateri želijo oplemenititi vse oziroma čim več, nasprotje so tisti, ki ne želijo oplemenitenja sredstev. Vmes imamo osebe z zelo različnimi deleži. V prihodnosti gre pričakovati na tem področju pomembne spremembe, saj bo prispevek posameznika za kakovost življenja večji in bo potreba po plemenitenju večja. Tako lahko trdimo, da se bodo tudi finančni cilji povečali, postali bodo bolj ambiciozni, s tem pa se bodo krepili tudi trgi. Spremembe se bodo odražale tudi na finančnih okoljih. Presežki bodo postali bolj aktualni, saj bo povpraševanje po njih večje. S tem pa bodo osebe s presežki motivirani za njihovo plasiranje na trge. Vse pa bo omogočeno zgolj z urejenim poslovnim odnosom in zakonodajo, ki bo omogočala, da tako ponudba presežkov kot povpraševanje po njih, pridobi pripadajoče pravice in dolžnosti. Za delnice je vedno dovolj dobri priložnosti, problem je poiskati te priložnosti. Problem ne smemo razumeti kot težavo, ampak motivacijo za aktivnost, ki bo sledila ter v primeru dobre odločitve nagrajena. Na trgu se je oblikovalo že nešteto strategij, praktično je strategij za delnice toliko, kolikor je naložbenikov. Nekateri izbirajo po svoji presoji, drugi sledijo večjim in uspešnejšim, tretji prisegajo na mešanico lastne presoje in ravnanjem po trgu, obstajajo še številne druge možnosti. Kupovati delnice po lastni presoji pomeni pred nakupom številne aktivnosti, ki predvsem ocenjujejo aktualno, preteklo in prihodno situacijo.

Delnice so priložnost osebnih financ na delniškem trgu.

https://www.alta.si/

Skladi, ustvarimo načrt

Skladi so dobro izbrani, če je njihova osnova naložbeni načrt .

Načrt pomeni okvir vsake aktivnosti oziroma ustvarjanja. Oblikujemo ga kot kompromis želja in zmožnosti. Načrt, ki temelji na trenutni situaciji velikokrat pomeni odločitev za opcijo skladi. Velikokrat so želje večje kot zmožnosti, prav načrt nas postavi na realna tla. Na področju financ so takšne situacije nekaj vsakdanjega, vanje smo vpleteni praktično vsi. Na realna tla nas postavijo naši odhodki in prihodki ter finančni trgi. Z prihranki lahko na trgih oplemenitimo sredstva, skladi ponujajo med ostalimi možnostmi varnost in donos. Ustvariti finančni načrt pomeni več kot okvir aktivnosti povezanih s financami. Lahko nam pomaga izoblikovati boljše potrošniške navade ali celo vpliva na spremembo značaja. Človek je bitje znano po svojih nenehnih spreminjajočih se željah in zahtevah. Pri financah je to zelo očitno. Na trgu so skladi za mnoge še novost, čeprav obstajajo že dolgo časa. Ko imamo določen proračun lahko z njim pridobimo določeno število dobrin, z njegovim povečanjem pa jasno večje število dobrin. Za varčevanje je značilno, da ne namenimo vseh sredstev potrošnji, ampak jih prihranimo za prihodnost. Prihodnost lahko skladi obogatijo z donosnim ustvarjanjem prihrankov, ki so vedno na voljo. Dober finančni načrt temelji na podlagi ciljev. Ko jih dosežemo, smo nalogo izpolnili. Problem, ki se v času doseganja ciljev pogosto dogaja je, da se pojavijo želje po višjih oziroma drugačnih ciljih. Kar lahko naložbe kot so skladi pripelje celo v začaran krog. Če imamo v načrtu predvideno pridobitev določene vsote, s katero bomo pridobili določeno dobrino, se moramo tega držati. Napačno pa je takoj, ko se pojavijo večja sredstva, zahtevati več kot predvideva cilj. Ker bomo v naslednjem koraku ponovno želeli več, ter to v nedogled ponavljali. S tem pa ogrozili ne le izpolnjevanje finančnega načrta, ampak tudi svoje osebne finance.

Skladi naj sledijo strokovnemu finančnemu načrtu.

http://varcevalnica.alta.si/

prodaja podjetja in korporativne finance

Nakup podjetja, know how

Nakup podjetja je know how podjetniškega posla.

Na domačem, pa tudi regionalnem in globalnem trgu nakup podjetja ni nobena novost. Problem, zaradi katerega zamenjavo lastnika praktično ne opazimo je
blagovna znamka . Ko kupujemo izdelek ali storitev je pred očmi večinoma blagovna znamka, kdo je njen lastnik, kdo dejansko izdela izdelek ali izvede storitev, nam večkrat ni znano, praktično pa je tudi vseeno. Nam je važno, da dobimo iz blagovne znamke izhajajoče lastnosti izdelka ali storitve. V lastniški strukturi je zgodba drugačna. Danes nakup podjetja , združevanje več podjetji in podobno ni nič novega. Tako prej omenjena in nam priljubljena blagovna znamka lahko prehaja od enega do drugega lastnika brez za nas oziroma kupca omembe vrednih sprememb. Le redki poznavalci oziroma splošno bolj razgledane osebe vedo, da je blagovna znamka sicer ista, zgodil pa se je nakup podjetja oziroma zamenjal se je lastnik ali lastniška struktura. Razlogov je danes veliko, eno od znanih in velikokrat uporabljenih filozofij je ekonomija obsega. Blagovna znamka za določen izdelek ali storitev ima v svojem bistvu določene lastnosti, te pa so v osnovi enake konkurenčnemu izdelku ali storitvi. Bistvo ekonomije obsega je, da z čim več enakimi osnovnimi deli ustvarimo več različnih proizvodov oziroma storitev, z drugo besedo več blagovnih znamk. V ta namen se velikokrat zgodi nakup podjetja, z namenom raznih možnih koristi za ekonomijo obsega. Kupujemo oziroma z nakupom lahko pridobimo znanje, tržišče, blagovno znamko in podobno. Na drugi strani pa prodaja steče zaradi nesposobnosti samostojnega razvoja. Samostojni razvoj lahko zagotovi nakup podjetja oziroma preko njega dostop do sredstev zanj. Kar pa mora biti seveda zagotovljeno z dovolj trdnimi argumenti. Prakse na tem področju so sicer zelo različne, z primeri, ki so lahko zgled dobrega poslovanja, kot tudi primeri pri katerih bi bilo poslovanje lahko tudi boljše.

Nakup podjetja ima številne motivacijske faktorje.

finančni načrt

Finančni načrt mora držati vodo

Finančni načrt mora držati vodo .

Za finančni načrt to pomeni, da načrtovano v prihodnosti drži oziroma se bo uresničilo. Z delnicami lahko računamo na večji dobiček, hkrati pa tudi tveganje. Če nam te lastnosti ne ustrezajo izberemo druge opcije. Imetniku delnice predstavljajo del lastništva v podjetju. Najpogosteje se v tem primeru govori o navadnih delnicah, katere lastnikom, ki oblikujejo finančni načrt prinašajo poleg deleža delniške družbe tudi dobiček podjetja oziroma udeležbo pri njem v ustreznem deležu, lastnik ima pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. V primeru likvidacije ali stečaja delniške družbe ima pravico do dela preostalega premoženja. Finančni načrt pridobivanje upravičuje z različnimi nameni. Nekaterim je pomemben lastniški delež delniške družbe. Z njim imajo skladno z zakonodajo točno določene pravice, vendar hkrati tudi dolžnosti. V tem primeru finančni načrt predvideva večji delež, saj je moč lastnika odvisna od deleža. Manjši deleži imajo bistveno manj vpliva na dogajanje, kot ga prinaša večji lastniški delež delniške družbe. Na trgu je manjši delež zanimiv predvsem za investitorje. Slednji želijo delnice kupiti z namenom investicije, ki je lahko zelo različna. Nekateri kot denar za prihodnost, drugi imajo kratkoročne cilje, obstaja skratka številni cilji. Denar prihodnosti so predvsem kot sredstva, katera investitor danes ne potrebuje, potreboval pa jih bo čez določen čas. Tako lahko finančni načrt predvideva pridobitev sredstev za izdatnejšo pokojnino, za šolanje otrokali za podobne druge cilje. Njihovo bistvo je predvsem potreba po denarju v prihodnosti ter današnja zmožnost oblikovanja prihrankov za omenjeno obdobje. Investitorji v tem primeru delnice izberejo zaradi večjega donosa, kot jih prinašajo nekatere druge možnosti na trgu. Lahko bi izbrali tudi drugačne možnosti, vendar ne izpolnjujejo njihovih ciljev. Na kratek rok delnice koristijo predvsem tistim, ki nimajo ambicije v prihodnosti, ampak se cilji združujejo okrog kratkega lastništva.

Finančni načrt je možno z delnicami dobro uresničiti in izpolniti zastavljene cilje.

prodaja podjetja in korporativne finance

Varčevanje, prinaša varnost

Varčevanje osebi prinaša varnost .

Varnost varčevanje prinaša z ustvarjanjem prihrankov, več prihrankov kot ustvari, večja finančna varnost je zagotovljena. Ustvarjanje prihrankov je na prvi pogled enostavno, vendar ima kljub temu veliko oseb s tem težave. Krivda je predvsem v šibkem karakterju, ki se težko upre številnim ponudbam. Potrošniška družba kot ime samo strmi k potrošnji. Kar je vse lepo in prav, saj ima konec koncev tudi tisti, ki troši od tega koristi. Bodisi posredne ali neposredne koristi so številne, velikokrat slišimo, da na ta način poganjamo ekonomijo. Vendar mora pri odločitvah polega tega imeti dejanske koristi, izogibati pa se mora namišljenim. Odločitev za varčevanje je lahko dobra pomoč vsem, ki imajo težave z upravljanjem dohodkov in odhodkov. V skladu s sprejeto odločitvijo bodo v prihodki usmerjeni v koristne in pametne namene, s tem pa se zmanjša možnost sprejemanja slabih odločitev. Postopoma varčevanje navada, kar je dodatna korist za osebo, posredno pa tudi širšo okolico. Primarna korist je varnost, katero prinaša zavedanje o ustvarjenih prihrankih ter dobičku, ki je nagrada osebi za sprejeto odločitev. Vse kar terja odločitev je zgolj določitev lastnosti, torej znesek, čas in druge lastnosti, ki jih bo imelo varčevanje. Odločitev mora predvsem predvideti denarne tokove, upoštevati morebitna tveganja ter pričakovane večje investicije v prihodnosti. S tem je zgotovljena tako kakovost bivanja kot tudi varnost v prihodnosti. Najbolj pomembni denarni tokovi so tisti, ki so stalni in z njimi lahko računamo. Občasni so pomembni predvsem takrat, ko jih lahko predvidimo in temu primerno upoštevamo kot mogoče. Vsako varčevanje je tveganje predvsem takrat, ko si s sprejeto odločitvijo zmanjšamo likvidnost. Možnosti za rešitev ali ublažitev takšnega problema so. Oseba lahko del sredstev nameni možnosti prostega razpolaganja, lahko pa izbere možnost, ki dovoljuje spremembe v času trajanja.

Varčevanje je stara, hkrati pa tudi danes in v prihodnosti zelo aktualna modrost.

Več o tem

obveznice

Obveznica, razpršitev portfelja

Obveznica omogoča razpršitev portfelja ter mu zagotavlja ustrezno večjo varnost.

Varnost je v tem primeru večja, kolikor večji delež ima obveznica napram ostalim bolj tveganim naložbam. Velikokrat tako sestavlja portfelj skupaj z delnicami. Možne pa so seveda tudi številne druge kombinacije. Naložbe lahko razpršimo tako, da izberemo večje število delnic. Kar pomeni, da bomo s tem tveganje razpršili, ker imajo delnice na borzi različna nihanja. Ciljamo seveda na dobiček, vendar se zavedamo, da je gibanje vrednosti delnic nekaj običajnega ter na isti dan lahko izrazito rastejo ali padajo cene zgolj enega izdajatelja ali manjšega odstotka vseh delnic v našem portfelju. Poleg gibanja cen, lahko portfelj razpršimo glede na številne druge možne lastnosti vrednostnih papirjev ter scenarije na trgu. Obveznica skupaj z drugimi bolj donosnimi vrednostnimi papirji postaja zanimiva zaradi majhnega donosa drugih naložb. Potencialni kupci se zavedajo, da jim aktualne naložbe prinašajo pičel donos, kar jih prisili k razmišljanju o drugih opcijah na trgu. Donosi njihovi naložb prinašajo za malenkost večji donos, kot če bi imeli denar naložen v nogavici. Kdor je bolj ambiciozen bo hitro ugotovil, da je potrebno nekaj ukreniti. Boljši donos prinašajo predvsem tvegani vrednostni papirji, vendar sami niso navdušeni nad tveganjem. Temu primerno jim obveznica prinaša možnost znižanja tveganja. Pri oblikovanju alternative je potrebno poleg tega razmišljati o drugih lastnosti naložbe. Razmisliti mora tudi kako bo obveznica učinkovala v primeru večjih izrednih potreb po denarju v času trajanja naložbe. V tem primeru mora izbrati naložbo, ki bo likvidna ali pa naložbo, katera omogoča učinkovito premostitev finančnih težav s čim manjšim žrtvovanjem donosa. Poleg likvidnosti morajo biti obveznica ter vse druge opcije oziroma sestavni deli portfelja ocenjene z vidika fleksibilnosti, varnosti in donosnosti. Pričakovani velik donos varnost, likvidnost in fleksibilnost je od primera do primera različno razumljen in načrtovan.

Obveznica so dobra izbira, ko želimo ustvariti varni del naložbe.

http://www.alta.si/Osnove_trgovanja/Izobrazevalne_vsebine/Obveznica