Mesečni arhiv: junij 2014

Prevajanje

Izumirajoci jeziki doma in po svetu

Izumirajoci jeziki so vsi jeziki, katerim je ogrožen obstoj . Na svetu je veliko jezikov, v veliki meri se med seboj razlikujejo po tem ali jih govori vecja ali manjša množica ljudi.

Med izumirajoci jeziki so predvsem jeziki, ki jih govorijo maloštevilni ljudje . Njihov obstoj je odvisen od vec dejavnikov. Predvsem prenašanje na mlajše generacije je dober nacin za njihovo ohranjanje. Poleg tega danes tehnologija omogoca, da se izumirajoci jeziki ohranijo na razlicnih medijih, kateri ostanejo bolj ali manj trajno na razpolago osebam, katere si željo te jezike slišati ali ji celo nauciti. Izumirajoci jeziki, njihovo ohranjanje pomeni, da se ohranja kultura ljudi, ki ga govorijo. Danes je zavedanje dragocenosti doseglo pomemben napredek. Predvsem družba se je zacela zavedati bogastva, ki ga izumirajoci jeziki s seboj nosijo.

Izumirajoci jeziki imajo pri ohranjanju cel niz možnosti. Poleg ohranjanja na razlicnih sodobnih medijih je iz zgodovine znana dobra metoda njihovo naravno ohranjanje na obmocju, kjer ni vpliva drugih jezikov. Tako niso redki primeri, ko so se izumirajoci jeziki ohranili na drugih celinah s pomocjo migracij na te celine. Danes lahko jezike, ki so se pred vec stoletji govorili na dolocenem obmocju in so se spremenili, slišimo na drugi celini v svoji bolj ali manj originalni obliki. Pri tem gre za zanimiv pojav. Jezik, ki je ostal na prvotnem ozemlju se je spremenil skladno z razvojem družbe. Migranti pa so ta jezik ponesli na drugo celino in ga ohranili v vec ali manj originalni obliki do današnjih dni. Primere imamo tudi na slovenskem etnicnem ozemlju. Gre za sila barvit in zanimiv jezik, ki se govori v dolinah pod Kaninom. Kako bo jezik obstal in se ohranil je odvisno predvsem od nas samih. Jezike je vredno ohraniti, saj je to del slovenske kulture. Dobro je, da izumirajoci jeziki ne dosegajo svojo skrajno tocko oziroma obrnejo trend na pozitivne vrednosti.

Vir: http://www.prevodialkemist.si/blog/izumirajoci-jeziki-sveta

Učenje jezikov za prevajanje

Prevajanje prenos pomena besed

Prevajanje je prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik.

Ob izvajanju aktivnosti mora prevajanje upoštevati niz posebnosti, ki se pojavijo kot ovire. Ovire, ki se pojavijo ob tem ko se prevajanje izvaja, so razlicni načini izražanja .

Prevajanje sledi spremembam, ki se okoli nas dogajajo dnevno. Okoli nas se dnevno dogajajo zelo različne spremembe, med drugim jih doživlja jezik ter tvorjenje besedi. Ker postaja svet globalna vas je poznavanje jezikov in sporazumevanje z oddaljenimi kraji in oddaljenimi kulturami sila pomembno. Še ne dolgo nazaj je bilo dovolj znanje dveh, treh jezikov vecjih narodov, danes za sporazumevanje z oddaljenimi kulturami to veckrat ni dovolj. Tem trendu prevajanje sledi s tem, da na eni stran v paleto jezikov vnaša nove jezike, na drugi strani sledi novim prevajalskim prijemom.

V paleto jezikov prevajanje nove jezike vnaša zaradi pestrosti ponudbe in konkurenčnih prednosti. Jezik vec za prevajalsko agencijo pomeni vecjo možnost, za ustvarjanje vecje dodane vrednosti. Pri tem prevajanje sodeluje v aktivnosti prenosa pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik na vec načinov. Jeziki, ki še do nedavnega niso bili uveljavljeni ali prakticno neznani, se v javnost vnašajo na vec nacinov. Uradni nacin je vnašanje tujega, do vceraj širši množici prakticno neznanega jezika, preko šolskega sistema. Vse vec je raznih krožkov, delavnic in drugacnih oblik, ki imajo za cilj spodbujanje učenja tujega, do včeraj praktično neznanega jezika. Ker pa se udeleženci na takšnih ucnih urah naucijo predvsem osnov, veckrat dodatno potrebujejo prevajanje. Na tak nacin prevajanje pri tem lahko sodeluje s kadri, ki omogocajo uradno in brezhibno razlicico ucenja. Prevajanje bo na racun globalnih sprememb, predvsem v smislu vedno vecje prisotnosti tujih, do vceraj prakticno neznanih jezikov, vedno bolj pridobivalo na veljavi in pomenu. Poleg tega se z doseganjem vecjih razdalji na lažji, cenovno dostopnejši nacin, veca želja po spoznavanju tujih krajev in kultur, za kar je veckrat potrebno prevajanje .

marketing

Delo v marketingu zahteva poslovno žilico

Delo v marketingu je povezano z vrsto dejavnosti, ki se v svojem bistvu osredotočajo na povezovanje ponudbe in povpraševanja . Glavne razlike, pri aktivnostih, ki obsegajo delo v marketingu so trženje izdelka ali storitev.

Delo v marketingu je vrsta aktivnosti, ki se v zoženem pomenu združijo okrog poklica trgovinski poslovodja. Trgovinski poslovodja v svoji dejavnosti združuje povezovanje štirih osnovnih dejavnosti kot so izdelek, cena, postavitev izdelka ali storitve na tržišče in promocija. Razširjena različica se ukvarja z večjo vlogo v proizvodnji izdelka ali storitev.

Trgovski poslovodja, ki hoče uspešno opravljati delo v marketingu določa izbor blaga ali storitev , ki se bo uvrstilo v prodajno ponudbo, količino blaga ali storitev, vrednost blaga in storitev, zaloge blaga in storitev, organizira delo na način nemotenega poteka in opravljanja vse potrebnih aktivnosti. Delo v marketingu nadalje zahteva proučevanje nabavnega kot prodajnega okolja. To pomeni, da na eni strani prouči cene, stroške, dostavo, dobavne roke, skratka vse kar je potrebno, da se blago ali storitve lahko začnejo prodajati, ter na drugi strani analizo trga, cen, prodajnih poti, potrošnikov in njihovih navad, na kratko vse, kar je potrebno, da se blago ali storitve z čim večjo razliko med prodajno ceno in stroškovno ceno proda kupcem.

Delo v marketingu od trgovskega poslovodje zahteva, da je podjetnik, raziskovalec trga, organizator poslovanja, vodja delovne skupine, svetovalec, kontrolor in psiholog. Za delo v marketingu je poleg tega potrebna poslovnost, strokovno znanje, zanesljivost, pošten odnos do dobaviteljev, kupcev in podrejenih. Delo v marketingu zahteva tudi kakovostno in celovito komunikacijo v več jezikih ter na različne komunikacijske načine. Tako delo v marketingu zahteva obvladovanje govorne, pisne kot spletne komunikacije. Uspešen poslovodja je samoiniciativen, strokoven, samozavesten, redoljuben, komunikativen , prilagodljiv, zanesljiv, optimističen in kritičen. Biti mora urejen, čustveno in moralno stabilen, pošten in natančen.

Delo v marketingu zahteva na kratko poslovno žilico.

Zavarovanje za na pot

Zavarovanje za tujino, pametna odločitev

Zavarovanje za tujino je modro izbrati na poti v tuje kraje. Poti v tuje kraje so poleg odkrivanja lepot tujih krajev, spoznavanja različnih kultur, običaje in navad, ter vsega lepega in prijetnega, na žalost povezano tudi z potencialno možnostjo bolezni in nesreč, pred katerimi nas zavarovanje za tujino zavaruje.

Ceste in poti v tujino so nam neznanke, že iz domačih krajev, ki jih bistveno boje poznamo, vemo, da nesreča na njih nikoli ne počiva. Zavarovanje za tujino je zavedanje možnosti nesreč, ki se lahko zgodijo na poti v tujino iz različnih razlogov. Toliko bolj je zavarovanje za tujino pametno izbrati, ker so nam poti, prometne navade ter druge lastnosti prometa neznanka. Poleg tega, da so nam lastnosti prometa na tujem neznanka, se nam zaradi večje pozornosti za pravilen potek poti, zmanjša obseg koncentracije in pozornosti, na dogajanje v prometu. Tudi zaradi različnih prometnih navadi in običajev je zavarovanje za tujino pametna odločitev, saj se navade, katere so nam znane iz naših krajev v tujini ne upošteva in imajo nam znane in logične aktivnosti, v tujini povsem drugačne lastnosti. Ker je večja možnost nezgode se velja zavedati tudi različnih zakonov in postopkov, ki se ob nastali nesreči odvijejo in najverjetneje zgodijo. Predvsem v povezavi z nastalimi stroški reševanja posledic prometnih nesreč je zavarovanje za tujino dober blažilec stroškov.

Zavarovanje za tujino je dobra odločitev tudi zaradi bolezni in slabega počutja, katerih verjetnost je zaradi organizmu neznanega in tujega okolja, toliko večja. Ob tem velja pomisliti zgolj na hrano in pijačo, katero bomo slej ko prej uživali. V povezavi z boleznimi in slabim počutjem se hitro pojavi potreba po zdravstveni oskrbi in potrebi po zdravstvenih storitvah. Posebno je to področje občutljivo zaradi različnih ureditev zdravstvenih storitev predvsem glede obsega kritja stroškov zdravljenja. Poleg tega je potrebno zavarovanje za tujino vredno upoštevati ob stroških zdravljenja v bolnišnicah na tujem.

Najboljše zavarovanja ponuja Vzajemna

Facebook marketing

Facebook marketing, sodobni prijemi trženja

Facebook marketing je sodobno trženje.

Kot vsako trženje tudi facebook marketing deluje kot posrednik med ponudbo in povpraševanjem. V klasičnem trženju imamo v mislih predvsem posredovanje med ponudnikom in povpraševalcem izdelkov ali storitev. Facebook marketing je zaradi same narave, ki jih socialna omrežja imajo, nekoliko drugačen. Drugačnost se kaže predvsem v samih uporabnikih ter koristnikih socialnih omrežji. Različnost pri uporabnikih in koristniki se kaže v na eni lastnosti največje skupine ali skupin na drugi pa v dejstvu, da so med koristniki tudi ljudje, organizacije .. , ki za cilj nimajo ciljev značilnih za klasično obliko trženja.

Facebook marketing je nova oblika trženja in mora kot taka, če hoče biti uspešno uporabljena, upoštevati značilnosti. Uspešno uporabljeno trženje bo v primeru, da bo dosledno upoštevalo nekatere značilnosti klasičnega trženja. Pri vsakem uspešnem trženju je potrebno imeti v mislih lastnosti izdelka, storitve ali vsega drugega, kar nameravamo tržiti. Facebook marketing ima v tem pogledu določene omejitve, ki se kažejo predvsem v populaciji katera je med najpogostejšimi obiskovalci. Ob tem dejstvu se velja zavedati, da facebook marketing ni nujno uspešen za določene populacije, enako so lahko tržniki skeptični do uspeha trženja določenih izdelkov.

Uspešen facebook marketing bo tako najpogostejšo populacijo obiskovalcev upošteval tako pri trženju, kot pri samem razvoju izdelka ali storitve. Razvoj izdelka in storitve se lahko začne prav z idejo, kaj in kako bi bilo dobro ponuditi množičnim obiskovalcem na socialnem omrežju. Pričakovani uspeh izdelka ali storitve je v takem primeru lahko upravičeno večji, kot izdelek ali storitev, ki je bila zasnovana brez upoštevanja pričakovanj ciljnega občinstva na socialnem omrežju. Faza razvoja mora v času nastajanja izdelka in storitve sodelovati z vsemi procesi, ki sodelujejo pri nastanku končnega izdelka ali storitve. Pomembno pri tem je, da se morebitne napačne odločitve na kateri koli stopnji prepoznajo in upoštevajo, pri tem pa je facebook marketing dobra referenca.

http://www.red-orbit.si/reference