Mesečni arhiv: julij 2013

Primerjava ponudb prevajalskih agencij Julija in Intellectus

Julija in Intellectus sta slovenski prevajalski agenciji, ki obe ponujata kvaliteten in širok spekter storitev. V Juliji so posebej specializirani za prevajanje kombinacij angleščina – slovenščina, nemščina – slovenščina, italijanščina – slovenščina, hrvaščina – slovenščina, srbščina – slovenščina, francoščina – slovenščina, španščina – slovenščina in prevajanje ruščine. Če se odločite prevajanje zaupati agenciji Intellectus, pa so specializirani predvsem za prevajanje angleščine, italijanščine, nemščine, hrvaščine, srbščine, makedonščine, ruščine, španščine, francoščine in nizozemščine. Pri obeh agencijah so v primeru prevajanja strokovnih besedil v delo vključeni strokovnjaki s tega področja, tako da so besedila zagotovo kvalitetno prevedena tudi v strokovnem smislu. V agenciji Intellectus prevajajo predvsem strokovna besedila s področij bančništva, ekonomije, izobraževanja, kulture, politike, strojništva, prava, psihologije, zgodovine, ekologije, turizma, trženja, socialne varnosti in računalništva. V Juliji pa vam najbolje prevedejo besedila s področja financ, gospodarstva, ekonomije, prava, gradbeništva, arhitekture, geodezije, medicine, farmacije, kemije, biologije, zoologije, avtomobilizma, tehnike, strojništva, izobraževanja, leposlovja, turizma, razne članke in spletne strani. Obe agenciji ponujata tudi lektoriranje prevedenega (lahko tudi lektoriranje brez prevajanja) besedila, ki ga opravijo lektorji, ki so rojeni govorci jezika, v katerem je prevod. Dodatni ponudbi pri prevajalski agenciji Julija, ki ju pri Intellectusu ni, pa sta sodno overjeni prevodi, ki jih prevajajo sodno zapriseženi prevajalci z odločbo Ministrstva za pravosodje, ter tolmačenje na različnih prireditvah, izletih, potovanjih ali mednarodnih dogodkih v tujini. Tolmačenje lahko poteka simultano (brez časovnega zamika, poslušalci prevod poslušajo preko sprejemnikov s slušalkami) ali konsekutivno (govornik pove besedilo, potem pa počaka, da ga tolmač prevede).

Nenazadnje pa je pomembna tudi cena. Na splošno je cenejše prevajanje pri agenciji Intellectus, vendar pa je pri Juliji v cenik vključenih tudi veliko nekoliko bolj eksotičnih jezikov, tako da je pametno pred odločitvijo za eno ali drugo agencijo na obe poslati povpraševanje in se odločiti na podlagi njihovega odgovora.

Prevajanje besedil in nekateri standardi

Prevajanje besedil zahteva od prevajalca poleg odličnega poznavanja izvornega jezika, v katerem je besedilo napisano, tudi dobro poznavanje jezika, v katerega prevaja. Najslabše, kar se lahko naročniku prevoda zgodi, je, da dobi v roke prevod, ki je iz slovničnega vidika izjemno slab. Za prevajanje besedil se mnogokrat ponujajo prevajalci, ki tega procesa žal ne obvladajo. Številni so prepričani, da bežno poznavanje jezika, v katerem je napisan prevod, in srednješolsko obvladanje slovnice zadoščata za ustvarjanje dobrih prevodov. Žal pa to ne velja niti za originalna besedila, ki so napisana v preprostem časopisnem slogu, kaj šele za bolj napredna besedila, kot so strokovni ali znanstveni članki ter literarna dela.

Če iščete nekoga, ki bi mu želeli zaupati prevajanje besedil, potem je najbolj varno, da najdete podjetje, ki ima veliko referenc. Najboljša garancija pa so priporočila, ki jih dobite od znancev, ki so imeli z nekom dobre izkušnje. Prevajanje besedil, ki so napisana na bolj strokovnem nivoju, zahteva poglobljeno komunikacijo med prevajalci in naročniki. Naročnik prevoda mora imeti vedno v mislih to, da prevajalec ni za strokovno področje oziroma vsebino samega besedila. Kadar gre za strokovne izraze lahko povsem nenamerno uporabi napačne besede, ki označujejo drug pojav, kot je tisti, ki ga je imel avtor besedila v mislih. Zato je najbolje, če se prevajanje besedil lotimo tako, da prevajalcu priskrbimo ključni slovarček terminov, ki jih mora uporabiti na kritičnih mestih besedila. Na tak način bomo zagotovili, da bo prevajanje besedil sledilo strogim kriterijem, ki jih zahteva strokovni tekst.

Prevajanje besedil se zaključi šele v trenutku, ko prevod pregleda lektor. Lektoriranje besedil je ključni proces, če želimo, da so besedila kvalitetna. Vedno se moramo postaviti v kožo bralca, saj je vsako besedilo namenjeno njemu in ni samo sebi namen. Bralca, ki ga utruja slaba slovnična struktura, neprimerni izrazi in nerazumljive skovanke, ne bomo pridobili na svojo stran.

Več na spletni strani.