Za dober prevod iz angleščine si je potrebno vzeti čas

prevajanjePrevod iz angleščine, sploh v slovenščino, ki je naš materni jezik se morda zdi marsikomu  nekaj najbolj enostavnega, a je žal daleč od tega. Verjetno večina ljudi razmišlja na takšen način prav iz razloga, ker je angleški jezik tisti, ki se ga učijo v večini šol, srečujemo ga tako rekoč vsepovsod, na televiziji, na potovanju, na spletu, v revijah,  v strokovni in v leposlovni literaturi, pa tudi med samim študijem. Je v svetu najbolj razširjen jezik in veliko ljudi ga tudi na svojem delovnem mestu  uporablja praktično skoraj vsak dan. Ker je angleščina dejansko najpomembnejši svetovni jezik, večina strokovne, tehnične, politične, marketinške literature nastaja prav v angleščini. Tudi ogromno število sestankov, srečanj, konferenc in številnih drugih srečanj po celem svetu poteka v angleščini, tudi če nobeden od sodelujočih ni rojen govorec angleščine. Tako so prav prevodi iz angleščine med najpogostejšimi storitvami, s katerimi se v prevajalskih agencijah srečujejo vsak dan. Z angleščino komunicira ogromen del sveta, kar pa seveda ne pomeni, da so ostali zanemarjeni. Prevodi iz angleščine v naš materni jezik so tako zelo pogosti. Potrebujejo jih vladne in nevladne organizacije, podjetja, fakultete, šole, kulturne organizacije, založbe, posamezniki, seznam je skorajda neskončen. Prevod iz angleščine mora biti natančen, kompetenten, preverjen, zagotoviti mora popolno zadovoljstvo naročnika zato je prav, da za opravljanje tovrstne storitve izberete dobrega samostojnega prevajalca, ki ima dolge prevajalska izkušnje ali pa še bolje, da izberete kakovostno prevajalsko agencijo. Prevod iz angleščine naj opravlja jezikoslovec saj mora upoštevati tudi slovenske sklanjatve, pravopis in seveda slovnico. Ko je govora o prevodu literarnega dela zahteva od prevajalca kar nekaj bogatega besednega zaklada in seveda sposobnost kovanja besednih zvez, ne le golega prevajanja. Velikokrat  je lahko prevod iz angleščine samo goli prevod, kjer je  prevajalec le dobesedno prevajal besedo za besedo.