Arhiv Značk: služba

finančni načrt

Iščem delo, razširimo obzorja

Iščem delo nas velikokrat motivira, da razširimo obzorja , s tem si povečamo možnosti.

Pojem iščem delo je za razgledane iskalce zaposlitve danes možnost in priložnost. V primeru, da želimo imeti večje možnosti, pa več kot priporočljiv, če ne kar nujno. Oseba, ki je razgledana ne pozna zgolj svoje profesionalno področje, pozna tudi širšo okolico na mnogih področjih. Ta področja so lahko bolj ali manj povezana z profesionalnim področjem. V primeru, da so povezana lahko iščem delo ponudi več za profesionalno področje. Obratno pa v primerih, ko niso povezana s profesionalnim področjem, nudi več za področja izven njega. Na delovnih metih so velikokrat zahtevana tudi druge sposobnosti. Pogosto iščem delo poleg drugega lahko ponudi znanje s področja računalništva oziroma sodobnih komunikacij. Pri kandidiranju je to zelo koristno, saj se kandidat pokaže kot priložnost in možna dodana vrednost za delodajalca ter samega kandidata. Danes imamo tako zelo širok nabor zaposlitvenih informacij. Poleg klasičnih virov, so tu še napredni viri. Zanimivi so iz več vidikov, veljajo pa kot priložnosti za iščem delo. Kot prvo so alternativni vir za širše množice neznanka, znani so predvsem ožjemu krogu ljudi, ki so s sodobnimi povezavami in načini komuniciranja domači. Ker so znani ožjemu krogu to v istem hipu pomeni konkurenčno prednost kandidata. Nadalje je prednost v samem bistvu. Osebe, ki uporabljajo in izkoriščajo alternativni vir so naprednejše, bolj samoiniciativne ter lahko takoj nudijo dodano vrednost delodajalcu, kot tudi sebi takrat ko iščem delo. Delodajalcu s svojimi sposobnostmi, sebi pa z večjimi možnostmi. Potencialni delodajalec se zaveda, da oseba, ki pozna alternativni vir lahko preko njega nudi njegovi podjetniški aktivnosti in uspešnosti dodano vrednost. Tako kot je oseba sebi pomagala do zaposlitve, lahko na delovnem mestu pripomore k večji dodani vrednosti podjetja.

Iščem delo pomeni izkoristiti vse svoje potenciale, ki so povezani s profesionalnim področjem, kot tudi izven njega.

Zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje in pravice brezposelnih

V Sloveniji je zavod za zaposlovanje izjemno pomembna državna institucija, ki igra ključno vlogo na trgu dela. Kadar oseba dokonča svoje šolanje ali pa ko izgubi službo, je smiselno, da se registrira kot brezposelna oseba. Ko zavod za zaposlovanje uvrsti osebo v register brezposelnih, takrat oseba pridobi vse socialne pravice, ki ji pripadajo po tem statusu. Ena izmed ključnih je nadomestilo za brezposelnost. Brez prijave v register brezposelnih, nadomestila ne morete prejeti.

Poleg nadomestila za brezposelnost pa status brezposelne osebe prinaša tudi druge ugodnosti. Za brezposelne osebe je poskrbljeno tudi tako, da postanejo nekatere sicer plačljive storitve, ki se delno ali v celoti financirajo s strani javnega proračuna, dostopne povsem brezplačno ali po znižani ceni. Tako lahko brezposelna oseba dobi brezplačno članarino v knjižnicah, kupi lahko cenejše vstopnice v narodnih gledališčih, muzejih in podobno. Evidenca brezposelnih, ki jo vodi zavod za zaposlovanje, je torej ključ do socialnih pravic.

K temu je potrebno dodati še to, da zavod za zaposlovanje ureja dve evidenci. En je register brezposelnih, drugi pa je register iskalcev zaposlitve. Vse pravice, o katerih smo govorili zgoraj, izhajajo iz evidentiranja v register brezposelnih. Register iskalcev zaposlitve pa ne prinaša nekih posebnih prednosti za tistega, ki je v njem evidentiran. V njem se zbirajo tisti posamezniki, ki sicer niso brezposelni, so pa pripravljeni sprejeti delo, če se ponudi priložnost. Tudi osebe, ki so zaposlene, so lahko v njem prijavljene. Oseba, ki je nezadovoljna s svojim delovnim mestom in išče drugo zaposlitev, se lahko prijavi vanj.

Zavod za zaposlovanje je tudi pomembna za posredovanje med delodajalci in delojemalci. Pri njem se zbirajo različne ponudbe za prosta delovna mesta, tako da lahko iskalci zaposlitve kadarkoli prejmejo ažurne informacije o novih priložnostih, če se fizično zglasijo na zavodu ali pa pogledajo na spletne strani. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da je zavod za zaposlovanje pomemben faktor pri prekvalifikaciji nezaposljivih oseb.