Arhiv Značk: prevajanje

Za določene dokumente je primeren le sodni prevod v italijanščino

Ker je Italija naša sosednja država, je povsem logično in jasno, da imajo Slovenci kar nekaj opravka tudi na njihovih uradih. Bodisi so to kakšne kazni, prekrški, obsodbe, sodbe in podobno ali pa je zgolj treba kaj urediti na njihovih upravnih enotah, ker je življenje Slovencev tako ali drugače povezano  z Italijo. V takih primerih, ko je potrebno kaj urejati na upravnih enotah, sodiščih in ostalih uradnih institucijah, pa je nujno potreben sodni prevod iz slovenščine v italijanščino. Seveda vse napišemo v slovenščini, vendar pa praviloma uradne institucije kot po tekočem traku zavračajo prevod iz slovenščine v italijanščino, če ni sodno overjen, saj sodni prevod iz slovenščine v italijanščino pomeni, da je zagotovo prevod identičen z izvirnikom, česar pa navadni prevajalec, ki ni tolmač, nikakor ne more zagotoviti. Lahko se sicer podpiše in napiše izjavo, da je prevod iz slovenščine v italijanščino identičen, vendar ta njegova izjava prav čisto nič ne velja. Pa sodni prevod iz slovenščine v italijanščino ne zahtevajo samo Italijanske oblasti, to povsem enako velja čisto povsod in v čisto vseh državah.

Vsekakor pa je treba takšen prevod iz slovenščine v italijanščino naročiti v naprej in ne kar pričakovati, da boste kar avtomatsko prejeli take vrste prevajanje. Načeloma vas bo sicer prevajalska agencija opozorila na to, da po vsej verjetnosti potrebujete prevod iz slovenščine v italijanščino s sodno overitvijo, vendar pa nikar ne računajte na to, saj vsa prevajalska podjetja niti nimajo v ponudbi sodnega prevajanja.

strokovno prevajanje besedil

Hitro in kvalitetno prevajanje sta najbolj pogosto uporabljena pojma pri povpraševanju

Zagotovo pridejo trenutki, ko je pred nami besedilo, ki potrebuje hitro in kvalitetno prevajanje. Žal nismo vsi ljudje strokovnjaki za tuje jezike in posledično tudi ne za prevajanje, kar pomeni, da v momentih, ko je treba nekaj prevesti, rabimo podjetje oziroma prevajalca, ki bo to delo kvalitetno opravil.

Prevajanje.spletni-slovar.com je zagotovo pravi naslov, če potrebujete prevajanje nekega besedila, saj so zelo kvalitetni in strokovni pri svojem delu. Strokovnjaki oziroma podjetja vam načeloma nudijo možnost prevajanja v različne jezike, je pa res najbolj pogost oziroma nujen prevod iz angleščine v slovenščino, seveda pa so poleg teh dveh jezikov možni prevodi v nemščino, hrvaščino, španščino, srbščino, bosanščino in še v mnoge druge jezike, je pa zagotovo možen prevod tudi v obratno smer.  Prevajanje mora biti kvalitetno in seveda pravilno, zelo pa je pomembno tudi, da to prevaja oseba, ki ima dovolj znanja in se je zato tudi šolala.

Ponudniki vam nudijo prevajanje različnih vrst besedil, kar pomeni da se prevaja strokovna, znanstvena, poljudnoznanstvena, leposlovna besedila. Prevajanje mora biti narejeno tudi ob dogovorjenem času, saj če bo pravočasno, torej tako, da se ustreže vsem željam stranke,  je večja možnost, da se bo stranka za to storitev odločila še kdaj ali pa jo le priporočila dalje. Ker je na trgu ogromno prevajalcev, se seveda preden podate besedilo v prevajanje, malo pozanimajte o ceni in strokovnosti, da bo na koncu besedilo točno takšno kot želite in ne boste po nepotrebnem razočarani, slabe volje in brez besedila, ki ga nujno potrebujete.

izbira prave prevajalske agencije

Prevajalska agencija, pomoč pri sporazumevanju

Prevajalska agencija omogoča dobro sporazumevanje .

Dobro sporazumevanje je danes cilj, ki ga ima vsaka dobra prevajalska agencija.
Prevod je danes vedno bolj iskana dobrina . naročnikom prevod pomaga premagovati komunikacijske ovire. Prevajalska agencija največkrat pomaga takrat, ko splošen prevod ni koristen. Predvsem prevajalska agencija nudi dober prevod takrat, ko je tema zahtevnejša. Največkrat gre za prevod, ki vsebuje veliko strokovnih izrazov, zahteva hitro prevajanje ter zahteva slovnično, slogovno, ter na splošno pravilen zapis. Prevajalska agencija je zelo star način pomoči pri premagovanju jezikovnih ovir . poglavitna razlika, v kateri se prevajalska agencija razlikuje glede na predhodnike je dostopnost prevajanja.
Prevajalska agencija je danes dostopna veliko večji množici ljudi. V preteklosti so si redki lahko omogočili prevod. Tuj jezik je danes pogosto uporabljen v naši vsakodnevni komunikaciji. Komunikacijo tuj jezik bogati. Tuj jezik pri nas zna veliko ljudi. Zato v splošni komunikaciji tuj jezik ni neznanka. Večja neznanka je tuj jezik v strokovnem prevodu. Prevod iz tujega jezika tako množično poteka v splošnem pogovoru. Redkejši pa je prevod iz tujega jezika v strokovni obliki. Prevod iz tujega jezika je zahteven glede na tematiko in zahteve naročnika. Tematika je lahko različna. Prevod iz tujega jezika lahko vsebuje strokovne izraze, ki širši javnosti niso znani. V tem primeru je prevod zahteven. Takšen prevod besedil največkrat izvajajo strokovnjaki s področja tematike. Strokoven prevod besedil je toliko težji, kolikor bolj aktualna in sveža je tematika. Največkrat se strokoven prevod besedil lahko kakovostno opravi takrat, ko je prevajalec na tekočem z vsemi novostmi v stroki. V nasprotnem primeru lahko prevajalec prevaja predvsem strokovno manj zahteven prevod besedil. Manj zahteven prevod besedil nam danes omogoča že sodobna tehnika. Prevajalec je v tem primeru uporabnik sodobne tehnike. Uporabnik postane prevajalec zgolj z osnovnim znanjem uporabe tehnike. Prevajalec se mora v tem primeru zavedati omejitev.

Prevajalska agencija je koristna.

http://prevodialkemist.si/blog/prevajalska-agencija-v-ljubljani

prevajanje iz angleškega jezika

Prevod iz angleščine, prestopanje jezikovnih meja

Prevod iz angleščine rešuje jezikovne omejitve . Jezikovne omejitve so različne. Prevod iz angleščine jih lahko omogoča odpravljati. Omejitve so predvsem v sposobnosti komuniciranja posameznika. Vsak posameznik ima točno določene osebne sposobnosti komuniciranja. V osnovi vsak posameznik obvlada materin jezik. Sposobnost komuniciranja v materinem jeziku je različna.

Nekateri so sposobni osnovnega komuniciranja, drugi obvladajo tudi nekatere bolj zahtevne oblike komuniciranja. Gre predvsem za oblikovanje besedil, generiranje besedil v govorni obliki ter druge bolj zahtevne oblike komuniciranja. Posameznik lahko svoje sposobnosti komuniciranja nadgradi predvsem z učenjem in znanjem tujih jezikov. Tuji jeziki danes niso zgolj stvar prestiža, ampak zelo uporabno znanje. V današnjem življenju smo vedno bolj pogosto soočeni s tujimi jeziki. Na eni strani imamo dnevno veliko sporočil v tujem jeziku, na drugi strani nas na komuniciranje v tujem jeziku motivirajo različni dejavniki. Angleščina je svetovno najbolj razširjen jezik v komunikaciji, zato ne preseneča dejstvo, da je prevod iz angleščine temu primerno zaželen. Prevod iz angleščine zaradi razširjenosti ni težaven v osnovnih pojmih. Ker angleščino zna in obvlada vsaj v osnovnih pojmih veliko število ljudi, naš prevod iz angleščine ne more biti slab, če se le dovolj dobro potrudimo. Seveda je prevod iz angleščine odvisen od znanja, motiviranosti ter mnogih drugih dejavnikov. Prevod iz angleščine je danes zelo pogost. Slišimo ga lahko na vsakem koraku. Vsakodnevno sporazumevanje v angleščini tudi ni posebna novost.

Predvsem mlade generacije v svoje sporazumevanje vključujejo besede iz tujih jezikov. Angleščina je pir tem zelo prisotna in priljubljena. Generiranje in oblikovanje besed v angleščini ali iz angleščini je prisotno zaradi razširjenosti angleškega jezika. Poleg angleščine so v nekaterih primerih prisotni tudi drugi jeziki. Njihova prisotnost je večja ali manjša v primerjavi z angleščino glede na razne dejavnike in okoliščine. Prevod iz angleščine je danes dobro znati in obvladati, saj je na ta način mogoča komunikacija s sogovorniki iz različnih koncev sveta.

http://prevodialkemist.si/prevajanje-anglescine

prijava na službo

Prevajalska agencija, pomoč komunikacij

Prevajalska agencija je danes pomoč komunikaciji .

Pomoč komunikacij je prevajalska agencija zaradi vse večjih zahtev po prenosu pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik. Današnji svet je vedno bolj bogat z množico tujih jezikov v vsakdanji komunikaciji. Tuji jeziki so vedno bolj prisotni tudi v našem vsakdanjiku. Slovencem tuji jeziki niso nikakršna novost, saj smo jih na takšen ali drugačen način uporabljali že pred mnogimi leti. Danes so tuji jeziki prisotni pri vsakodnevni komunikaciji. Njena značilnost v primerjavi s starejšimi obdobji je predvsem svobodna in prosta uporaba. Tuji jeziki so se v Sloveniji v preteklosti govorili pod bolj ali manj velikim pritiskom. Slaba stran tega pritiska so bila razna mučenja ljudi, dobra stan pa, da so se ljudje kljub temu naučili jezik več. To lahko opazimo pri starejših generacijah in posameznikih starejše generacije, ki odlično govorijo tuje jezike. Večja prisotnost znanja določenega tujega jezika je značilna za določena območja Slovenije. Na teh določenih območji Slovenije nekatere generacijo dobro govorijo določen tuj jezik. Takim prevajalska agencija v splošnem ni potrebna, saj dovolj dobro govorijo. Potrebujejo jo v primeru uradne in strokovne komunikacije ali komunikacije drugega jezika ali jezikov. Prevajalska agencija je danes v veliki meri domena predvsem delovno aktivnega prebivalstva. Delovno aktivno prebivalstvo prevajalska agencija največkrat zanima, ko imajo komunikacijske težave na profesionalnem ali področju. Prevajalska agencija je danes vedno bolj prisotna tudi na drugih področjih. Predvsem pa je danes prevajalska agencija bolj aktivno, enostavno in intenzivno prisotna. Temu pripomore predvsem način življenja, ki je vedno bolj soočen s tujim jeziki. Soočenje s tujimi jeziki je posledica slovenske prisotnosti v Evropski uniji ter splošno večjih globalnih praks. Prevajalske zahteve so zato danes izražene v vedno bolj pestrih in bogatih zahtevah vseh zalo različnih naročnikov.

Prevajalska agencija danes pomaga pri mnogih jezikovnih zadregah, ki se dnevno dogajajo na praktično vsakem koraku.

Prevod iz angleščine, premaguje jezikovne ovire

Prevod iz angleščine lahko premaguje jezikovne ovire .

Za premagovanje jezikovnih ovir je potrebna predvsem sposobnost komunikacije, znanje ter veščine. Sposobnost sporazumevanja je večina, ki lahko v veliki meri odpravi nepravilnosti, katere vsebuje prevod iz angleščine. Oseba, ki je sposobna veščine bo brez posebnih težav poiskala rešitev, alternativo, podoben izraz ali karkoli drugega za premagovanje ovire pri sporazumevanju. Znanje lahko tudi olajša prevod iz angleščine. Kdor zna tako angleščino, kot druge jezike, bo lahko v prevod iz angleščine brez težav po potrebi vnesel izraze, ki bodo pomagali pri nerazumevanju. Prevod iz angleščine je v veliki meri olajšan pri dobrih veščinah osebe, ki komunicira oziroma oseb, katere komunicirajo. Tako lahko vsi, ki smo
prevod iz angleščine že kdaj izkusili na lasti koži, spregovorimo o množici rešitev v primeru zadrege ali trenutne nesposobnosti pri iskanju ustreznega izraza. Tako si mnogi prevod iz angleščine olajšajo z raznimi gibi, kretnjami, univerzalnimi zvoki in vsemi drugimi načini, ki so v splošnem znani velikemu številu ljudi, ne glede na materin jezik. Mnogi, ki so potovali po svetu, so takšne izkušnje pridobili zaradi nastalih potreb in zahtev. Jezikovne ovire se pojavljajo predvsem v tujih krajih, lahko pa tudi v domačih krajih in sicer pri komunikaciji s tujci. Večkrat kot smo soočeni s takšnimi izzivi komunikacije s tuje govorečimi sposobnostmi, bolj se bo krepilo naše znanje, boljše bodo veščine, na splošno boljša bo naša sposobnost komunikacije v tujem jeziku. Predvsem se je potrebno zavedati, da je učenje in znanje povezano s praktično uporabo in nenehnim nadgrajevanjem obstoječega znanja angleškega ali katerega koli drugega jezika. Napredek znanja angleščine ali katerega koli drugega tujega jezika je opazen že pri nekaj dnevni komunikaciji s tujci. Treba je samo preprosto povedano govoriti in komunicirati.

Prevod iz angleščine velja obvladati ter ga stalno izpopolnjevati in nadgrajevati z novimi izrazi in uporabo v praksi.

Več si preberite tukaj.

Prevod iz angleščine za različne namene in zahteve

Prevod iz angleščine je lahko za različne namene in zahteve opravljen bolj ali manj kakovostno.

Kakovosten prevod iz angleščine nam nudijo prevajalske agencije. Kakovosten prenos pomena besed nam izvedejo hitro in na dostopen način. V veliko primerih bo prevod iz angleščine ne le boljši in bolj dostopen, ampak tudi bolj učinkovit, če se odločimo za prevajalsko agencijo. Strošek za prevod iz angleščine je lahko tudi zanemarljiv, če se zavedamo težavnosti prevoda in svojih omejitev. Poleg tega je prevod iz angleščine zaupan prevajalski agenciji podan na pravilen način, ko se gre za formalno besedilo ali govorjeno besedo. Zavedati se je potrebno, da mora formalni zapis iz poslovnega sveta in drugih področji vsebovati pravilno postavitev vsebine zapisa. Človeku, ki se s takšnimi aktivnostmi ne ukvarja lahko pravilna postavitev vsebine zapisa predstavlja velike težave ali celo nepremostljive ovire. Zato je prevod iz angleščine s pomočjo prevajalske agencije več kot upravičen. V času, ki bi ga sicer porabili za prevod bomo zlahka nadoknadili stroške prevoda s profesionalno aktivnostjo, katero obvladamo. Pod stroškovno ugodno velja prišteti še morebitno popravljanje našega slabo zapisanega prevoda, napake v postavitvi besedila, nerazumevanje sogovornika na katerega je prevod naslovljen, največja izguba pa nas doleti takrat, ko zaradi vseh napak v prevodu ni dosežen naš cilj.
Prevod iz angleščine zato v primerih, ko nismo z gotovostjo prepričani v naše sposobnosti prevoda iz angleščine, prepustimo prevajalski agenciji. Naše slabše znanje prevoda iz angleščine lahko vseeno koristno uporabimo pri neformalnih oblikah komunikacije. Poleg znanja pridobljenega z učenjem, komunikacijo, spremljanjem raznih informacij v angleškem jeziku in na druge načine, so nam danes v pomoč priročne in dostopne tehnologije. Z njim lahko v neformalni komunikaciji uspešno komuniciramo tudi brez posebno obsežnega znanja angleškega jezika. Napake, ki jih bomo pri tem napravili ne bodo tako kritične in usodne.

Prevod iz angleščine je lahko zahtevno opravilo za prevajalce.

Prevajanje, razumevanje tujih besed

Prevajanje skrbi za razumevanje tujih besed .

V sodobnem času so se dnevi in tedni potovanja informacij iz oddaljenih delov sveta spremenili v sekunde. Nerazumevanje množice tujih jezikov zahteva njihovo prevajanje. Neznani pojmi v besedilih iz oddaljenih koncev sveta so ovira pri komunikacijah, zato je prevajanje, kljub napredku tehnologije in njeni vse večji dostopnosti, še toliko bolj pomembno. Tehnologija omogoča prevajanje vsakomur, ki obvlada osnove uporabe računalnika. Kljub temu so za kvalitetno prevajanje ovire. Računalniški programi, ki so na voljo vsem, so namenjeni večinoma večjim jezikovnim skupinam. Slovenščina kot vemo ni med njim. Problem manjših jezikovnih skupin je, da prevodi niso nujno točni in pravilni. Prevajanje, predvsem kakovostno, je pod vprašajem, predvsem ne moremo imeti referenc o pravilnosti. Večje jezikovne skupine imajo prednost, da sama množica informacij omogoča generiranje programov, pripomočkov, predvsem je boljši nadzor kakovosti prevajanja. Manjše jezikovne skupine, kot je Slovenščina, se morajo pri takem prevajanju ali znajti po najboljših močeh, ali pa si najti pomoč strokovnega prevajanja. V pomoč so lahko tuji prevajalniki na spletu, vendar je zato potrebno znanje tujih jezikov. S pomočjo znanja tujih jezikov lahko dobimo dobro referenco o prevodu v slovenski jezik prek spleta. Več jezikov kot znamo, boljše je prevajanje. Ima pa tako prevajanje svoje omejitve. Uporabno je za neuradna sporočila in komuniciranja, pri katerih je važno, da se v osnovi razume pomen besedila, pravopis, pravilno postavljanje ločil in druge sestavine besedila so stranskega pomena. Dobro je, da napišemo besedilo čim bolj kakovostno, saj s tem povemo veliko o sebi in svoji izobraženosti, zato se splača potruditi. Ker je prevajanje, kot vsi ponavljajoči se procesi, boljše zgolj z pravilnim ponavljanjem, si na ta način lahko izboljšamo svojo kakovost prevajanja. Napredek je na vsakem področju dobrodošel in zaželen, zato je dobro, da se tudi pri bolj osnovnih zahtevah potrudimo in prevajanje naredimo kar se da kvalitetno in pravilno.

Prevajanje je postalo nujno zlo sodobne komunikacije.

Orodja za prevajanje

Orodja za prevajanje

Orodja za prevajanje so za prevajalca velika pomoč, saj lahko prevajalec s pomočjo programskih orodij lažje, pa tudi hitreje poskrbi za usklajenost svojih prevodov. Prevajalci poznajo kar nekaj orodij za prevajanje, med njimi sta Trados in MemoQ, ki omogočata prevajalcem ustvarjanje vsebinskih baz ter pripravo glosarjev z ustrezno terminologijo, ki slonijo na naročnikovih željah in potrebah. Tehnologija je lahko pri prevajanju torej v pomoč, a nikakor ne more nadomestiti človeka in njegovega dela.

Pri računalniškem ali strojnem prevajanju računalnik prevaja samostojno, prevajalnik je zasnovan za vsak jezikovni par posebej, sama kakovost prevoda pa je odvisna od področja besedila in od primernosti za računalniško prevajanje. Trados je vodilni proizvajalec programske opreme za računalniško podprto prevajanje. Linija proizvodov je nastala na osnovi tehnologije baze prevodov, katera se skozi prevajanje gradi in dopolnjuje. Na podlagi baze prevodov se besede reciklirajo, tako da ni treba prevajati istega stavčnega para dvakrat. Orodja za prevajanje, kot je Trados, vam omogočajo prihranek časa in izboljšanje konsistentnosti. Orodja za prevajanje zmanjšajo stroške prevajanja tudi do -40 %, hkrati pa vam pomaga pri doseganju doslednih in kakovostnih prevodov, hkrati pa vam omogoča boljšo komunikacijo z naročniki. Dejanska uporabnost pomnilnikov prevodov je v veliki meri odvisna od značilnosti besedil, ki jih želimo prevajati, saj temelji na predpostavki, da se v določenih vrstah besedil stavki, besedni nizi ali posamezni izrazi v bolj ali manj nespremenjeni obliki ponavljajo. Raba prevajalskih orodij je močno odvisna tudi od narave prevajalskega dela, ter v prvi vrsti od značilnosti besedila, ki ga je treba prevesti.

Programi s pomnilnikom prevodov se najhitreje uveljavljajo prav v velikih industrijskih podjetjih, kjer se prevajajo velike količine besedil z istega področja, in kjer se že prevedena besedila pogosto posodabljajo in izdajajo na novo ter v mednarodnih in državnih uradih. Orodja za prevajanje so prevajalcem v pomoč, ne morejo pa jih nadomestiti.

Več o prevajanju preberite na tem blogu

Prevajanje

Prevajanje besedil

Prevajanje besedil je prenos besednih zvez in besed iz enega jezika, v jezik v katerega se besedilo prevaja. Pri prevajanju besed je treba zelo paziti, predvsem na to, da se pri prevodu ne izgubi prvotni pomen besedila. Prevajanje besedila se lahko opravlja iz slovenskega jezika v tuj jezik, iz tujega v slovenski, pa tudi prevajanje enega tujega jezika v drugega. Prevajajo se lahko različna besedila, še posebej je zahtevno prevajanje besedil, ki so strokovne ali znanstvene narave. Takšno prevajanje besedil zahteva prevajalca, ki je strokovno usposobljen in ima poleg znanja tujega jezika tudi strokovno znanje. Pod prevajanje besedil spada prevajanje splošnih in poljudnih besedil, prevajanje strokovnih besedil iz različnih področij prevajanje poslovnih načrtov, letnih poročil, diplom, študijskega in šolskega gradiva, prevajanje člankov, leposlovja, tehnične dokumentacije, prevajanje katalogov, navodil, priročnikov, receptov, reklamnih in izobraževalnih vsebin, prevajanje spletnih strani, prevajanje programske oprem in prevajanje podnapisov. Prevajajo se lahko umetnostna ali neumetnostna besedila.

Prevajanje besedil zahteva oster posluh in občutek za jezik, zato je to veščina, s katero ima težave kar nekaj novopečenih prevajalcev. Najbolj pomembno je, da se pri prevajanju besedil prenese celolotno sporočilo izvornega besedila, kar je še posebej zahtevno pri prevajanju litearnih besedil, ko mora prevajalec iz izvornega besedila prenesti vse občutke, ki jih je avtor vnesel v original. Pomembno je, da prevajalec, ko prevaja besedila razume, kaj besedilo dejansko sporoča. Ko se prevajalec loti prevajanja besedila, mora najprej prebrati in predvsem razumeti celotno izvorno besedilo, obravnavati ga mora kot celoto in ne zgolj kot niz fraz, stavkov in odstavkov, ki so izpostavljeni prevodu brez predhodne predstavitve in poznavanja besedila. Prevajalec mora besedilo razumeti, če nima predhodnega znanja iz nekega področja, mora najprej področje, ki ga prevaja raziskati, šele nato se lahko loti prevajanja. Prevajanje besedil je lahko pisno, ki je delo človeka in strojno, s pomočjo računalniškega programa.