Arhiv Značk: hrvaška

amarin na hrvaškem

Amarin, počitniško veselje

Amarin je počitniško veselje .

Vsakemu turistu z izkušnjo Amarin veliko pomeni. Posebno v času počitnikovanja je dobra izkušnja, kot je Amarin, pogoj za dobro letovanje. Obiskovalci pri izbiri kraja bivanja veliko damo na dobre vremenske razmere. Zato je Amarin izkušnje vredno letovanje. Izkušnje, ki jih Amarin nudi so dobre . Tako pogosto Amarin sodi med informacije, katre obiskovalci z izkušnjami omenijo med prvimi vtisi z letovanja. Dobre vremenske razmere nudijo dobro, času primerno letovanje. Današnja letovanja niso zgolj posedanja na plaži, ampak so bistveno bolj raznovrstna in aktivna. Ljudje se zavedajo, da je biti aktiven motivacija, katera temelji na znanstveno potrjenih dobrih učinkih. Odločitev in izbira je na eni strani odvisna od ponudbe ter želja. Obiskovalec lahko aktivnost izbere po lastni želji. Vsekakor je aktivnost prijetna izkušnja. Zavedati pa se mora, da aktivnost zahteva nekaj več, predvsem od začetnikov. Predvsem mora aktivnost potekati varno. Kar pomeni, da je aktivnost nudi varnost vsem udeleženim. Izkušnjo, ki jo nudi aktivnost mnogi uvrščajo med pomembne dogodke dopusta. Vedo, da so storili nekaj dobrega zase in svoje zdravje. Danes je varovanje zdravja prioriteta mnogih. To načelo ni izum sodobnega časa, ampak so se z njegovimi pozitivnimi učinki začeli ubadati že pred dvema stoletjema. Sledila so prva turistična naselja, ki so v takratnem obdobju pomenila odhod v kraje z veliko kakovostjo bivanja. V nekaterih primerih so začetniki turizma v točno določenem okolju, storitve gradili na izkušnjah lastnega zdravljenja zdravstvenih težav. Takšna storitev je kasneje v mnogih primerih prerasla v pojem dobrega turizma. Še danes se z mnogimi načeli takratnega časa oskrbujejo nasledniki. Posledično jih lahko uživajo tudi turisti. Dobra mešanica starega in novega je v veliko primerih dala dobre rezultate. Turizem je zagotovo panoga, kjer je mešanica starega in novega še kako pomembna.

Amarin je dobra izkušnja vseh, ki so ga doživeli kot svojo počitniško izkušnjo.

družinske počitnice na hrvaškem

Družinske počitnice Hrvaška, bivanje z odliko

Družinske počitnice Hrvaška je odlično bivanje .

Odlično bivanje družinske počitnice Hrvaška pa je lahko tudi po meri gosta. Vsi gostje, ki izberejo družinske počitnice Hrvaška so hkrati enaki ali podobni, ter tudi različni. Družinske počitnice Hrvaška v prvi vrsti želijo vsi, ki želijo kakovost in ugodnost. Nekateri turisti poleg tega družinske počitnice Hrvaška izkoristijo za mnoge druge aktivnosti. Odvisne so od njihovega profesionalnega življenja, življenja v prostem času ter mnogih drugih značilnosti. Družinske počitnice Hrvaška so tako lahko prilagojene mnogim zahtevam. V prvi vrsti je možno izbirati ponudbo družinske počitnice Hrvaška po lokaciji bivanja. Kraj bivanja je lahko na širnem ozemlju dežele. Zanjo so značilne velike geografske, podnebne in mnoge druge razlike. Gostje, ki želijo bivati, se v privlačnosti in primernosti določene značilnosti razlikujejo. Nekateri želijo bit sredi dogajanja, drugi imajo radi odmaknjenost in spokoj. Obstajajo gostje, ki si želijo bivanja ob obali, njim različni pa so gostje, ki bolj uživajo v svežini gorskega zraka. Med gosti se najde obiskovalce, ki željo biti ob prometnicah, ter taki, kateri se bolje počutijo, ko so odmaknjeni od prometnih cest. Razlike so tudi v zahtevanih turističnih storitvah. Nekatere osebe želijo osnovne turistične storitve, drugi pa zahtevajo bistveno več. Vsakemu lahko turistična dežela Hrvaška ponudi vse najboljše. tako tistim, ki želijo predvsem streho nad glavo, kot tistim, kateri se želijo razvajati v luksuzu in prestižu. Dobra ponudba se tu seveda ne konča. Nekateri gostje želijo bivati zgolj eno noč, drugi več časa. Med temi, ki želijo bivati več časa, se v veliko primerih najdejo osebe, katere so imele v načrtu bivanje za eno noč, odličnost ponudbe, izjemnost lokacije ter mnoge druge značilnosti, pa so jih prepričale v podaljšano bivanje v točno določenem hotelu. Razlogi za takšno odločitev so mnogi, predvsem pa niso presenečenje.

Družinske počitnice Hrvaška gostje izberejo zaradi mnogih odličnih in izjemnih lastnosti katere vsekakor cenijo.

počitnice na hrvaškem

Hrvaška, mediteranska dežela

Hrvaška je dežela Mediterana . Mediteranski del dežele je najbolj znan. Seveda to ni edini del dežele. Poleg obmorskega pasa, se nad njim dviguje gorski svet, s približevanjem deželam srednje Evrope se srečujemo z nižinskim svetom. Vse raznolikosti dežele so bile v zgodovini dobro obiskane. Hrvaška je dežela, ki leži na območju nekdaj pomembnih prometnic. Te prometnice so svoj čas povezovale Evropo z Azijo in Afriko.

Pomembne prometnice so potekale tako po kopnem ozemlju današnje države Hrvaška, kot tudi po morju. Z navezanostjo na vse pomembne dežele sveta je lahko ozemlje in njeni prebivalci dosegalo oddaljene kulture, od njih pridobivala in hkrati izmenjevalo mnoge dosežke takratnega časa. Vse pomembne prometne poti, so še danes živ spomin. Ohranjajo se v kulturnih dosežkih starejših obdobjih. Najdemo jih tako v obmorskem delu države, kot tudi v notranjosti dežele. V nekaterih primerih so zelo zanimive turistične točke, ki jih turisti obiskujejo predvsem v poletni sezoni. Hrvaška lahko turistom ponudi vse značilnosti Mediterana. Poleg geografskih in klimatskih značilnosti, so tudi še mnoge druge ogleda in izkušnje vredne stvari. Klimatske značilnosti so podobne drugim delom Mediterana. Značilnosti Mediterana je moč opaziti tudi v arhitekturi ter drugih kulturnih dosežkih. Nekateri segajo daleč v zgodovino. Četudi ni ostankov iz najstarejših obdobji, ki bi stvarno pričale o obstoju človeškega rodu na tem mestu v davnini, nam o obstoju govorijo nekatere značilnosti poselitve krajev. Tako imamo nekatera pristaniška ob obali, ki niso nič drugačna kot druga pristanišča s podobno staro zgodovino v drugih delih Mediterana.

Hrvaška pristanišča v večini primerov temeljijo na naravnih danostih. Današnja Hrvaška jih izkorišča na različne načine. Hrvaška je tudi danes pomorska dežela . O tem pričajo mnoge današnje aktivnosti, ki se odvihajo in razvijajo vzdolž celotne obale. Danes je odprtost v svet preko morja pomembna lastnost in prednost, ki jo nudijo številna Hrvaška pristanišča in luke.

http://www.campingrovinjvrsar.com/sl/Destinacija/Hrvaska

družinske počitnice na hrvaškem

Vreme Rovinj greje s sončnimi žarki

Vreme Rovinj zaznamuje prijetna klima , ki se lahko občuti preko vsega leta. Posebno dobra izkušnja je vreme Rovinj v obdobju, ko v bolj ali manj oddaljeni soseski veljajo bistvene druge vremenske značilnosti. Bolj kot so razlike velike in očitne, bolj je vreme Rovinj magnet za obiskovalce. Obiskovalce vreme Rovinj navduši že v začetku leta. Pomlad vreme Rovinj obišče bistveno prek. Koledarsko sicer vreme Rovinj pomlad prinese v istem času, Pogoji, ki jih vreme Rovinj ponuja, pa praktično pomenijo, da so pomladni vremenski pogoji in značilnosti, tu prisotni bistveno prej.

To je za mnoge dovolj, da se za obisk odločijo že v zimskih mesecih pa vse tja do praga pomladi. Vreme koristi njihovim aktivnostim, zato je temu primerno organiziran in urejen dopust ter bivanje v Rovinju ali bližnji okolici. Pomlad je v Rovinju posebno lepa. Prijetno se je sprehajati po starih ulicah in čutiti utrip kraja, ki se turistično komaj dobro prebuja. Čarobnost tega časa je v tem, da so takrat turistični delavci navdihnjeni z začetniškim veseljem nove sezone in z njo povezanimi pričakovanji. Ker pa je gneče bistveno manj, lahko več aktivnosti posvetijo turistom, ki so se odločili Rovinj obiskati izven sezone. Turistične, kulturne, naravne in druge znamenitosti so turistom, ki Rovinj obiščejo prej zato bistveno bolj kakovostno obrazložene predvsem zaradi obilice časa, ki je na voljo.

V glavni turistični sezoni je čas za predstavitev naravnih, kulturnih in drugih posebnosti Rovinja in okolice bistveno manj. Preprosto zato, ker mora biti razdan bistveno večji množici turistov, ki takrat obišče Rovinj in okoliške kraje. Za obisk so primerni tudi drugi letni časi. Izbira je prepuščena vsakemu turistu posebej. Želje in pričakovanja so različna, temu primerno so oblikovane zahteve in merila. Rovinj je prijeten kraj, ki ga velja obiskati za krajši ali daljši čas bivanja. Vreme Rovinj je pogoj za dobro in prijetno doživetje.

http://maistra.si/Destinacija/Rovinj

Hrvaška, dežela na jugovzhodu Evrope

Hrvaška je država na jugovzhodu Evrope .

Ozemlje države Hrvaška se od jugovzhoda Evrope, kjer se pogleduje z Mediteranom, na severu razprostira proti deželam Srednje Evrope. Na vzhodu se
Hrvaška razteza do Panonske nižine in bregov reke Donave. Na zahodu, kjer
Hrvaška meji s Slovenijo se dotika s skrajnimi vzhodnimi robovi Alp. Osrednji del zaznamuje Dinarski gorski masiv. Hrvaška poleg Slovenije meji še na Hrvaško na sever, na jugu in vzhodu z Bosno in Hercegovino, na jugu s Črno Goro, na vzhodu s Srbijo. Hrvaška je upravno razdeljena na dvajset administrativnih enot. Administrativne enote imajo tudi drugo ime in sicer županije. Hrvaška ima več kot štiri milijone prebivalcev, od katerih je večina Hrvatov. Pomembne etnične skupnosti so Srbi, Bošnjaki, Italijani, Albanci, Romi, Madžari in Slovenci. Večinsko je Hrvaška katoliška država. Obsegajo skoraj devetdeset odstotkov prebivalcev. Dobre štiri procente predstavljajo pravoslavca. Manjši delež predstavljajo ostali kristjani, agnostiki in muslimani. Pravoslavci so povečini predstavniki srbske etnične manjšine, muslimani pa so Bošnjaki in Albanci, ki živijo na Hrvaške. V zgodovinskih virih je Hrvaška prvič omenjena v sedmem stoletju. Pomembni viri o nastanku prednikov današnje Hrvaške se nahajajo v okolici Zadra. Obalni del Hrvaške je bil dolga stoletja priča burni zgodovini in dogodkom. Ozemlje je bilo zanimivo že za zelo zgodnjo naselitev. Dokaze o poselitvi v kamenit dobi so našli na območju Iste. Območje Istre je bilo bogato tudi z drugimi kulturami tudi v poznejših obdobjih zgodovine. O pomembnosti ozemlja pričajo poleg mnogih najdb tudi kulturni spomeniki in drugi zgodovinski viri. Tradicija mnogih dejavnosti, ki se še danes izvajajo na obalah Jadrana, temelji na dolgoletnih bogatih izkušnjah prednikov. Turistična dejavnost je predvsem na širšem obalnem delu Hrvaške dobro razvita in predstavlja pomemben vir dohodkov. Podobno kot druge dejavnosti turizem temelji na bogati zgodovini zavedanja naravnih danosti ter možnostih razvoja.

Hrvaška ima zelo raznoliko ozemlje.

Last minute Hrvaška, množica užitkov

Last minute Hrvaška je množica užitkov .

Množica užitkov je last minute Hrvaška na račun turistične odličnosti, geografske raznolikosti, naravnih in kulturnih znamenitosti, kulinarike, kulture, zgodovine in mnogih drugih zanimivosti. Podnebje je zagotovo razlog, ki last minute Hrvaška, naredi za privlačno ponudbo. Najpogosteje o ponudbi last minute Hrvaška turisti razmišljajo v poletni sezoni. Last minute Hrvaška je poleg tega zanimiva tudi izven poletne turistične sezone. V pred sezoni in po njej je last minute Hrvaška lahko nič manj zanimiva, mnogim celo bolj. Morje je za takšne turiste še vedno dovolj prijetno za kopanje, na obali pa je manj vrveža in gneče. V takšni atmosferi bodo uživali vsi, ki imajo raje manj obljudene turistične kraje. Uživajo v miru. Tudi mnogi umetniki in ustvarjalci se takrat radi odpravijo na počitnice. Lokalni prebivalci imajo takrat bistveno več časa za klepet, opravila vsakdanjika in stvari, katere med glavno turistično sezono niso mogli opraviti. Ponuja se priložnost za odličen motiv na fotografiji, sliki, ali umetniškem delu v kakšni drugi tehniki. Last minute Hrvaška v obdobju po glavni turistični sezoni je zanimiv tudi za vse, ki uživajo v ribjih jedeh. Odlična kulinarika je zagotovljena z boljšimi ribolovnimi pogoji in boljšim ulovom rib. Zaradi manjšega števila potencialnih kupcev in množine ulova so cene bolj ugodne, svežina rib pa zagotovljena. Ker kraji niso tako obljudeni je tudi za ogled kulturnih in naravnih znamenitosti več časa, vodiči imajo manj natrpan urnik, lahko se bolj posvetijo radovednosti turistov. Na Hrvaškem je kulturnih in naravnih znamenitosti več kot dovolj, za obisk vseh bi turist potreboval nekaj let oziroma sezon. Znamenitosti so tako na kopnem, kot na morju, zanimiva je opcija obiska kopnega in morja. Morje namreč med drugim napajajo reke iz notranjosti dežele, na poti je veliko zanimivega.

Last minute Hrvaška je modra odločitev za vse, ki želijo imeti od dopusta več.

Hrana na Hrvaškem, bogastvo okusov

Hrana na Hrvaškem je bogastvo okusov , ki so od kraja do kraja različni.

Geografskim in drugim značilnostim primerno je hrana na Hrvaškem različna in prilagojena bivalnim okoljem in navadam. Tako je hrana na Hrvaškem različna, če govorimo o obalnem pasu, v primerjavi z notranjostjo, severnim, vzhodnim ali zahodnim delom. Prehranjevalne navade je človek vedno prilagajal svojim potrebam, možnostim, navadam in vsemu, kar je njegov življenjski prostor določalo. Hrana na Hrvaškem ni samo tradicionalna, torej značilna za prehranjevalne več generacij na določenem območju, ampak sledi tudi sodobnim trendom prehranjevalnih navad. Tako je hrana na Hrvaškem na eni strani tradicionalna, na drugi pa sodobna. Hrana na Hrvaškem je vredna okušanja zaradi raznolikosti, svežih sestavin ter nenazadnje kuharskih mojstrov. Mnogi prisegajo na točno določeno vrsto hrane, drugih so bolj odprti za nove prehranjevalne izkušnje, v vsakem primeru pa bo vsem okusom in prehranjevalnim navadam, hrana na Hrvaškem dobro doživetje. V prehranjevalnih navadah se ljudje običajno vedemo po določenih vzorcih. Določeni so dedno, veliko povzemamo po starših in sorodniki, ki so bili naš prvi stik z prehranjevalnimi navadami in običaji. V primeru, da nas življenjska pot za krajši ali daljši čas popelje od doma, se lahko navzamemo drugih prehranjevalnih navad. Mnogi na ta način spremenijo svoje prehranjevalne navade, ker jih dobra izkušnja iz tujih krajev prepričuje v takšno početje. Hrana je od nekdaj pogojevala življenje, način življenja ter mnoge značilnosti življenja. Obilica hrane, ki je bila vsem na voljo, je omogočala razcvet in napredek, pomanjkanje hrane je ljudi sililo k iskanju boljših življenjskih pogojev. Hrana je danes v naših krajih povečini v izobilju okusov in prehranjevalnih navad. Nekateri prisegajo na tradicijo, drugi prisegajo na prehranjevalne navade, ki sledijo sodobnim trendom, tretji prisegajo na raznolike prehranjevalne navade, ter si ob vsaki ponujeni priložnosti želijo izkušnjo več.

Hrana na Hrvaškem je pestra in raznolika, zadovoljiti zna vse najrazličnejše okuse.

Najboljši kampi na Hrvaškem, posebna priložnost

Najboljši kampi na Hrvaškem so posebna priložnost za vse tradicionalne in nove obiskovalce.

Vsi najboljši kampi na Hrvaškem so edinstveni, zaradi posebnosti naravnega okolja, ki ga drugod obiskovalci zlepa ne bodo našli. Enkratno bivanje najboljši kampi na Hrvaškem nudijo že z samo lokacijo. Tako lahko najboljši kampi na Hrvaškem nudijo obiskovalcem kopanje v morju z pogledom na zasnežene vrhove. Najboljši kampi na Hrvaškem so se mnogim vtisnili v spomin, kot odlična kulinarična izkušnja. Ne glede ali so obiskovalci sami vešči pripravljanja jedi, ali pa prisegajo na odkrivanje restavracij, je hrana, predvsem morska sveža. Zaradi tega najboljši kampi na Hrvaškem imajo tudi tradicionalne obiskovalce. Vedo, da jim poleg dobre hrane, prijetnega okolja, za odlično bivanje ne manjka nič. Najboljši kampi na Hrvaškem bodo brez dvoma navdušili tudi vse novince, ki se prvič uvrščajo na seznam gostov. Dobra referenca stalni obiskovalcev je zagotovo pripomogla, k odločitvi za obisk. Celota dobrih lastnosti je zagotovo velik plus pri odločitvi. Dobre lastnosti se vrstijo od odličnih prometnih povezav, čudovitega naravnega okolja, dobre kuhinje, pestrega nabora naravnih in kulturnih znamenitosti, ter nenazadnje dostopnosti. Prometne povezave so danes ključ do dobre obiskanosti. Vsakdo si želi hitrega in udobnega potovanja. Prometnice na Hrvaškem lahko poleg tega nudijo izkušnjo vsem, ki prisegajo na klasične povezave. Predvsem popotniki bodo cenili to izkušnjo in jo združili z kampiranjem. Klasične prometnice so naslednice prometnic, po kateri so potovala stara ljudstva. Nudijo čudovito učno uro iz gradbenih mojstrovin ter strateško dobre postavitve naselji. Z oblico kampov na poti, se lahko naslednji dan odpeljejo na drugo lokacijo, ter imajo ponovno novo in zanimivo učno uro. Kulturne in naravne znamenitosti ob prometnicah so zagotovo magnet, zaradi katerih mnogi počitek prijetno s koristnim nadgradijo z ogledom. Podobno kot ljubiteljem potovanj nudijo izjemno bogato in koristno učno uro.

Najboljši kampi na Hrvaškem navdušujejo mnoge tradicionalne obiskovalce in novince.

Kampiranje na Hrvaškem

Kampiranje na Hrvaškem za vsakega nekaj

Kampiranje na Hrvaškem je ponudba za vsakega nekaj , na racun možnosti, ki jih ponuja tako samo kampiranje, kot okolica.

Za kampiranje na Hrvaškem se bodo odlocili vsi ljubitelji kampiranja. Kampiranje na Hrvaškem bodo pri tem izbrali bodisi iz preteklih dobrih izkušenj ali pa bodo to izkusili prvic. Pri tem lahko izberejo svoje najljubše sredstvo za kampiranje. Mnogi pri tem prisegajo na cisto svoj nacin kampiranja, povecini pa gre za šotor, pocitniško prikolico, bivalnika ali mobilno hiško. Kampiranje na Hrvaškem s šotorom imajo radi predvsem tisti, ki želijo imeti dopust tipa kratko jedrnato. Ne želijo obsežnih priprav in organizacije, ampak preprosto, ko jim cas dopušca, šotor pospravijo v avto in odrinejo kampirat.

Kampiranje na Hrvaškem s pocitniško prikolico, kot zanimivo doživetje poznajo vsi, ki ljubijo nekoliko trdnejšo streho nad glavo. Mnogi pocitniško prikolico pustijo v kampu cez celotno sezono in kampiranje na Hrvaškem izvajajo preko prostih vikendov. Pri tem povecini izkoristijo vse proste vikende, le redke družinske, poslovne in druge obveznosti jim preprecijo kampiranje na Hrvaškem. Pocitniška prikolica obicajno tudi takrat ne sameva, saj jo v casu, ko sami v njej ne morejo bivati, oddajo prijateljem, znancem ali sorodnikom. Pri kampiranju veckrat s seboj vzamejo prijatelje, ce pocitniška prikolica dovoljuje, bivajo pod isto streho. Na ta nacin lahko spletejo iskrene prijateljske vezi ali že obstojece poglobijo. Bivalniki so tudi priljubljena oblika kampiranja, nanj prisegajo vsi, ki se radi gibajo iz kraja v kraj ali pa so to turisti, ki želijo mobilnost združiti z domacnostjo. Bivalniki namrec lahko nudijo veliko udobja doma, saj ne primanjkuje nobene pritikline domacega doma. Pri tem so pritikline mišljene kot voda, elektrika, WC, hladilnik, TV, tuš in podobno.

V zadnjih desetih letih je postala priljubljena oblika tudi mobilna hiška, takšno kampiranje na Hrvaškem je mnogim je všec, ker najbolj približa udobje doma in vsega kar sodi zraven.

http://www.campingrovinjvrsar.com/

Dopust v kampu

Kampiranje za ljubitelje aktivnih počitnic

Ali ste že razmišljali, kje boste letos preživljali dopust in si privoščili sproščeno kampiranje? Za mnoge ljudi je prav iskanje primernega mesta za kampiranje eno izmed ključnih užitkov pri planiranju dopusta. Primerjava različnih ponudb, lokacij, plaž, športnih kapacitet in podobnega, ni le koristno, ampak je tudi zabavno. Domišljiji lahko pustimo prosto pot in že smo z mislimi na dopustu, čeprav bo ta nastopil šele čez kakšen mesec. Za kampiranje se odloča čedalje več ljudi in temu se v bistvu sploh ni potrebno čuditi. Lep primer je hrvaška Istra, ki je v zadnjih letih dosegla odličen nivo kakovosti kampov, ki jih ponuja.

Ena izmed prednosti, ki jih ima kampiranje pred drugimi načini nastanitve na dopustu, je svoboda, ki jo ima človek. Hrano si lahko pripravljamo sami na prenosnih štedilnikih in grilih. Pripravimo si lahko sveže ribe, ki smo jih kupili na lokalni tržnici, ali pa se sprehodimo do bližnje restavracije z mediteranskimi specialitetami. Kampiranje nas tudi nikamor ne veže, kadarkoli želimo, lahko zamenjamo kamp, če želimo pridobiti še kakšne druge izkušnje.

Veliko ljudi obožuje kampiranje, ker ponuja veliko priložnosti za druženje in pridobivanje novih poznanstev. Bolj družabni ljudje se zberejo med seboj in pripravijo zabave in srečanja. Poleg tega pa je kampiranje tudi posebna izkušnja, ki človeka poveže z naravo. To je še zlasti možno občutiti pri šotorjenju, ko nas ves dopust od narava loči le nekaj milimetrov platna, kadar zaspimo. Ves preostali čas pa preživimo na soncu ali pa v senci mediteranskih dreves.

Kampiranje je tudi cenovno precej bolj ugodno od drugih oblik turističnih nastanitev. Turistična ponudba različnih storitev pa je mnogokrat v kampi boljša kot v hotelih, ki se nahajajo izven mest, ali pa apartmajih na oddaljenih lokacijah. Vsekakor pa je kampiranje zabavno, saj je najbolj aktivna oblika preživljanja dopusta ob morju, ki zahteva od nas nekaj truda, vendar pa nazaj vrača veliko zadovoljstva.

Poiščite svoj kamp tukaj