Arhiv Značk: cerkno

cerkno

Cerkno, slikovito naselje

Cerkno je slikovito naselje ob potoku z istim imenom.

Nastanek naselja ni naključen, Cerkno ima v tem pogledu podobne in tipične korenine. Območje predstavlja križišče poti, ki so povezovale Posočje s starim rudarskim mestom Idrijo ter Poljansko dolino. O pomembnosti območja priča rimska utrdba na bližnjem Gradišču. V času avstro-ogrske je bilo Cerkno kraj okrajnega sodišča, leta tisoč devetsto je v naselju začela delovati čipkarska šola . Naselje šteje tisoč petsto prebivalcev, občina pa preko štiri tisoč šesto prebivalcev. Širše območje naselja Cerkno je bilo prvič omenjeno v enajstem stoletju, zgodovinski ostanki pa pričajo o naselitvi že v času ledenodobnega človeka. Najbolj znana najdba je neandertalčeva piščal, najdena v arheološkem najdišču Divje babe. Območje današnje občine Cerkno je bilo naseljeno v obdobju Keltov in Ilirov. Pomemben vpliv na naselitev je imela prometnica, ki je izkoristila naravne danosti prehoda iz Poljanske in Selške doline v porečje reke Soče. Rimljani so z zgrajenimi prometnicami omogočali v širšem pomenu pretok ljudi in blaga med Furlanijo in Kranjsko, ter vseh bližnjih in daljnih območji. Območje občine Cerkno je med enajstim in štirinajstim štetjem upravljal tolminski oglejski patriarh, kasneje je prišlo pod beneško upravo, sledilo je habsburško obdobje. V novejšem obdobju je območje zaznamovala leta tisoč devetsto dvajset začrtana rapalska meja med Italijo in Jugoslavijo. Cerkno je sodilo v italijansko državo, meja z Jugoslavijo pa je potekala po okoliških hribih cerkljansko-idrijskega hribovja. Občina je nastala leta tisoč devetsto štiriindevetdeset, meji na občine Idrija, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Tolmin. Nastanek občine ni naključje, saj je območje zaključena regija, ki leži na območju naravnega prehoda med primorskim in alpskim svetom v porečju Cerknice in Idrijce. Območje ima slikovito lego naselja, ki se iz doline širi na obronke cerkljansko idrijskega območja. Prijetno klimo oblikujejo vplivi toplejšega primorskega območja, ki se na tem območju srečujejo s alpskimi .

Cerkno je prijetno naselje.