Arhiv Značk: angleščina

prevajanje iz angleškega jezika

Prevod iz angleščine, prestopanje jezikovnih meja

Prevod iz angleščine rešuje jezikovne omejitve . Jezikovne omejitve so različne. Prevod iz angleščine jih lahko omogoča odpravljati. Omejitve so predvsem v sposobnosti komuniciranja posameznika. Vsak posameznik ima točno določene osebne sposobnosti komuniciranja. V osnovi vsak posameznik obvlada materin jezik. Sposobnost komuniciranja v materinem jeziku je različna.

Nekateri so sposobni osnovnega komuniciranja, drugi obvladajo tudi nekatere bolj zahtevne oblike komuniciranja. Gre predvsem za oblikovanje besedil, generiranje besedil v govorni obliki ter druge bolj zahtevne oblike komuniciranja. Posameznik lahko svoje sposobnosti komuniciranja nadgradi predvsem z učenjem in znanjem tujih jezikov. Tuji jeziki danes niso zgolj stvar prestiža, ampak zelo uporabno znanje. V današnjem življenju smo vedno bolj pogosto soočeni s tujimi jeziki. Na eni strani imamo dnevno veliko sporočil v tujem jeziku, na drugi strani nas na komuniciranje v tujem jeziku motivirajo različni dejavniki. Angleščina je svetovno najbolj razširjen jezik v komunikaciji, zato ne preseneča dejstvo, da je prevod iz angleščine temu primerno zaželen. Prevod iz angleščine zaradi razširjenosti ni težaven v osnovnih pojmih. Ker angleščino zna in obvlada vsaj v osnovnih pojmih veliko število ljudi, naš prevod iz angleščine ne more biti slab, če se le dovolj dobro potrudimo. Seveda je prevod iz angleščine odvisen od znanja, motiviranosti ter mnogih drugih dejavnikov. Prevod iz angleščine je danes zelo pogost. Slišimo ga lahko na vsakem koraku. Vsakodnevno sporazumevanje v angleščini tudi ni posebna novost.

Predvsem mlade generacije v svoje sporazumevanje vključujejo besede iz tujih jezikov. Angleščina je pir tem zelo prisotna in priljubljena. Generiranje in oblikovanje besed v angleščini ali iz angleščini je prisotno zaradi razširjenosti angleškega jezika. Poleg angleščine so v nekaterih primerih prisotni tudi drugi jeziki. Njihova prisotnost je večja ali manjša v primerjavi z angleščino glede na razne dejavnike in okoliščine. Prevod iz angleščine je danes dobro znati in obvladati, saj je na ta način mogoča komunikacija s sogovorniki iz različnih koncev sveta.

http://prevodialkemist.si/prevajanje-anglescine

Prevod iz angleščine, premaguje jezikovne ovire

Prevod iz angleščine lahko premaguje jezikovne ovire .

Za premagovanje jezikovnih ovir je potrebna predvsem sposobnost komunikacije, znanje ter veščine. Sposobnost sporazumevanja je večina, ki lahko v veliki meri odpravi nepravilnosti, katere vsebuje prevod iz angleščine. Oseba, ki je sposobna veščine bo brez posebnih težav poiskala rešitev, alternativo, podoben izraz ali karkoli drugega za premagovanje ovire pri sporazumevanju. Znanje lahko tudi olajša prevod iz angleščine. Kdor zna tako angleščino, kot druge jezike, bo lahko v prevod iz angleščine brez težav po potrebi vnesel izraze, ki bodo pomagali pri nerazumevanju. Prevod iz angleščine je v veliki meri olajšan pri dobrih veščinah osebe, ki komunicira oziroma oseb, katere komunicirajo. Tako lahko vsi, ki smo
prevod iz angleščine že kdaj izkusili na lasti koži, spregovorimo o množici rešitev v primeru zadrege ali trenutne nesposobnosti pri iskanju ustreznega izraza. Tako si mnogi prevod iz angleščine olajšajo z raznimi gibi, kretnjami, univerzalnimi zvoki in vsemi drugimi načini, ki so v splošnem znani velikemu številu ljudi, ne glede na materin jezik. Mnogi, ki so potovali po svetu, so takšne izkušnje pridobili zaradi nastalih potreb in zahtev. Jezikovne ovire se pojavljajo predvsem v tujih krajih, lahko pa tudi v domačih krajih in sicer pri komunikaciji s tujci. Večkrat kot smo soočeni s takšnimi izzivi komunikacije s tuje govorečimi sposobnostmi, bolj se bo krepilo naše znanje, boljše bodo veščine, na splošno boljša bo naša sposobnost komunikacije v tujem jeziku. Predvsem se je potrebno zavedati, da je učenje in znanje povezano s praktično uporabo in nenehnim nadgrajevanjem obstoječega znanja angleškega ali katerega koli drugega jezika. Napredek znanja angleščine ali katerega koli drugega tujega jezika je opazen že pri nekaj dnevni komunikaciji s tujci. Treba je samo preprosto povedano govoriti in komunicirati.

Prevod iz angleščine velja obvladati ter ga stalno izpopolnjevati in nadgrajevati z novimi izrazi in uporabo v praksi.

Več si preberite tukaj.

Prevod iz angleščine za različne namene in zahteve

Prevod iz angleščine je lahko za različne namene in zahteve opravljen bolj ali manj kakovostno.

Kakovosten prevod iz angleščine nam nudijo prevajalske agencije. Kakovosten prenos pomena besed nam izvedejo hitro in na dostopen način. V veliko primerih bo prevod iz angleščine ne le boljši in bolj dostopen, ampak tudi bolj učinkovit, če se odločimo za prevajalsko agencijo. Strošek za prevod iz angleščine je lahko tudi zanemarljiv, če se zavedamo težavnosti prevoda in svojih omejitev. Poleg tega je prevod iz angleščine zaupan prevajalski agenciji podan na pravilen način, ko se gre za formalno besedilo ali govorjeno besedo. Zavedati se je potrebno, da mora formalni zapis iz poslovnega sveta in drugih področji vsebovati pravilno postavitev vsebine zapisa. Človeku, ki se s takšnimi aktivnostmi ne ukvarja lahko pravilna postavitev vsebine zapisa predstavlja velike težave ali celo nepremostljive ovire. Zato je prevod iz angleščine s pomočjo prevajalske agencije več kot upravičen. V času, ki bi ga sicer porabili za prevod bomo zlahka nadoknadili stroške prevoda s profesionalno aktivnostjo, katero obvladamo. Pod stroškovno ugodno velja prišteti še morebitno popravljanje našega slabo zapisanega prevoda, napake v postavitvi besedila, nerazumevanje sogovornika na katerega je prevod naslovljen, največja izguba pa nas doleti takrat, ko zaradi vseh napak v prevodu ni dosežen naš cilj.
Prevod iz angleščine zato v primerih, ko nismo z gotovostjo prepričani v naše sposobnosti prevoda iz angleščine, prepustimo prevajalski agenciji. Naše slabše znanje prevoda iz angleščine lahko vseeno koristno uporabimo pri neformalnih oblikah komunikacije. Poleg znanja pridobljenega z učenjem, komunikacijo, spremljanjem raznih informacij v angleškem jeziku in na druge načine, so nam danes v pomoč priročne in dostopne tehnologije. Z njim lahko v neformalni komunikaciji uspešno komuniciramo tudi brez posebno obsežnega znanja angleškega jezika. Napake, ki jih bomo pri tem napravili ne bodo tako kritične in usodne.

Prevod iz angleščine je lahko zahtevno opravilo za prevajalce.

Slovarji

Prevod iz angleščine, delo, ki ni za vsakogar

Prevod iz angleščine zahteva kar nekaj pogojev, katerim mora biti v celoti zadoščeno, da je končni rezultat dovolj natančen kakovosten in seveda v prvi vrsti zanesljiv. Eden izmed najbolj pomembnih, če ne celo osnovnih pogojev je ta, da tisti, ki prevaja usposobljen za področje, ki ga prevaja, kar mu seveda zagotavljajo dolgoletne delovne izkušnje, ki jih ima s prevajanjem iz angleškega jezika. Druga prav toliko pomembna stvar je, da se naročnik ne odloči le za storitev prevajanja, ampak da besedilo prej v pregled, popravek in v dopolnitev k lektorju. Če se odločimo, da bomo prevod iz angleščine dali v delo prevajalski agenciji, potem ima večina prevajalskih agencij v svojo ceno delo lektorja že všteto kot del osnovne storitve. Angleški jezik je takšen jezik, ki ga danes tako v svetu, kot tudi pri nas govori veliko ljudi, zato se veliko ljudi odloči za prevajanje.

Prevod iz angleščine pa ni delo za vsakega, ki jezik zgolj razume in se lahko v njem pogovarja. Tako je v zadnjih letih, ko so pri nas v Sloveniji velike težave z zaposljivostjo še posebej na udaru angleški jezik, saj se pojavljajo številni prevajalci, ki to niso in dobesedno prevajajo angleške besede. Zato se prav lahko zgodi, da je prevod popačen, pri prevodu prihaja do resnih napak, ki lahko pri angleško govorečih poslovnih ali drugih sodelavcih povzroči pravo zgražanje. Napake, ki jih pri prevajanju naredijo takšni priložnostni prevajalci, so še posebej opazne pri prevajanju strokovnih besedil, jedilnikih in pri navodilih za uporabo. Prevod iz angleščino zahteva ogromno znanja in spretnosti, zato za takšno delo ne zadostuje pogovorna ali tako imenovana polovična angleščina. Priporočljivo je, da prevod iz angleščine opravlja anglist, ki ima že dolgoletne izkušnje na področju prevajanja, predvsem pa prevajalec, ki je vešč dela z prevajalskimi orodji.

Prevajanje iz angleščine

Kakšen je kakovosten in zanesljiv prevod iz angleščine?

Prevod iz angleščine je ena izmed najbolj, če ne kar najbolj iskana storitev v prevajalskih agencijah in pri samostojnih prevajalcih. Morda se nam na prvi pogled to zdi povsem enostavna naloga, še posebej, če smo se angleškega jezika učili v šoli ali pa potovali in bivali v angleško govorečih državah. Veliko prevajalcev, ki se poklicno ukvarjajo s prevajanjem bi znalo povedati, da prevod iz angleščine ni tako enostaven, kot si kdo predstavlja. V svetu je prav angleščina tisti jezik, ki ga govori največji delež populacije, brez znanja tega jezika bi le stežka kupovali v svetovnih spletnih trgovinah, preko spleta kupovali letalske vozovnice, še manj potovali po svetu in iskali tako osebne, kot tudi poslovne stike.

A le malokdo se lahko pohvali, da je njegovo znanje jezika na nivoju, da opravi prevod iz angleščine popolnoma brez težav. Prevod iz angleščine je postopek, ki ni niti malo enostaven saj zahteva, ne le temeljito in poglobljeno poznavanje angleščine, ampak tudi veliko mero občutka za ta tuj jezik. Za kakovosten, predvsem pa za zanesljiv prevod iz angleščine je potrebno izvesti proces prevajanja na različnih ravneh. V prvi vrsti je treba izbrati kakovostnega in zaupanja vrednega prevajalca, oziroma prevajalsko agencijo. Zelo pomembno je, da se o tistem, ki mu zaupamo prevajanje, prej pozanimamo, kar lahko storimo na raznih forumih, spletnih klepetalnicah, socialnih omrežjih, morda nam lahko kakšen znanec, prijatelje ali celo sorodnik priporoči nekoga. Pomambno je, da izberemo prevajalca z dolgoletnimi izkušnjami, predvsem pa prevajalca, ki je na področju, ki ga želimo prevesti, strokovno podkovan. Pametno je, da še preden nekomu zaupamo prevod iz angleščine, zahtevate od prevajalca testni prevod. Tako bomo lahko, sploh, če smo delo, prevod iz angleščine poslali več različnim ponudnikom, lahko izbirali in izbrali tistega, za katerega ugotovimo, da je najbolj kakovosten, pa tudi najbolj zanesljiv.

Informacije zbrane od tukaj

Prevajanje

Prevod iz angleščine pri pomembnih dokumentih

Za prevod iz angleščine, ki se nanaša na uradno besedilo, so pristojni sodni prevajalci. Vsi sodni prevajalci so imenovani iz strani Ministrstva za pravosodje, kar pomeni, da lahko le oni zapečatijo prevode, ki imajo uradni status. Če želite prevod iz angleščine, ki ga bo naredil sodni prevajalec, potem morate originalni dokument posredovati sodnemu tolmaču. Namesto originalnega dokumenta lahko posredujete tudi overjeno kopijo. Za nekatere je to pomembno, saj hočejo obdržati originalen dokument zase, kajti takrat, ko sodno zapriseženi prevajalec naredi prevod iz angleščine, tega zapečati iz zveže z izvirnikom. Izvirnik je lahko originalni dokument ali pa overjena kopija.

Sodno overjen prevod iz angleščine je lahko katerokoli uradno besedilo. To so lahko izpisi iz sodnega registra, potni listi, rojstni listi, spričevala, diplome in drugi osebni dokumenti. Podjetja pa lahko izdelajo sodni prevod iz angleščine, ki se nanaša na razne poslovne dokumente, kot so pogodbe, izkazi uspeha, bilanca stanja, letno poročilo, poročilo revizorja in razne deklaracije. Vendar pa ni potrebno, da vsak dokument prevede sodno zapriseženi tolmač. Če okoliščine tega ne zahtevajo, potem nima smisla, da zapravljamo denar za takšen prevod iz angleščine. Mnogokrat za pogajanja s poslovnimi partnerji ni potrebno pripraviti na tak način vse dokumentacije. Preden naročamo sodno prevode pa lahko pri partnerjih tudi preverimo, če jih sploh zahtevajo. Upoštevati pa je tudi smiselno to, da sodni prevod iz angleščine daje vtis resnosti pri posredovanju informacij ob sklepanju poslov, tako da če je cilj tudi to, da naredimo vtis na poslovnem partnerju, se mogoče strošek tudi izplača.

Ne glede na to, ali gre za sodni prevod iz angleščine ali pa čisto običajni prevod pomembnih dokumentov, je ključnega pomena, da je prevod izdelan na kakovosten način, kar pomeni, da je prevod iz angleščine dosleden, jezikovno neoporečen in popolnoma razumljiv. Še posebej pri takšnih besedilih so ti vidiki pomembni, saj veliko povedo o naši resnosti.

http://www.prevodialkemist.si/

Prevajanje angleščine

Prevod iz angleščine in navodila za uporabo

Tudi ko gre za navodila za uporabo, mora biti prevod iz angleščine jezikovno brezhiben in dovršen. Zelo pogosto se dogaja, da prevajalci navodil za uporabo in druge dokumentacije, ki spremlja izdelke, ne jemljejo tako resno kot druga besedila, kar seveda ni profesionalno. Iz stališča uporabnika je kakovost spremne dokumentacije izdelkov izjemno pomembna, saj močno vpliva na celotno uporabniško izkušnjo. Prevod iz angleščine ali kakšnega drugega jezika, ki se nanaša na navodila za uporabo mora biti prav zaradi tega napisan na tak način, da ima visoko informativno vrednost za uporabnika. To pomeni, da se mora držati originalnih navodil do vejice natančno.

Pri prevajanju navodil za uporabo se je potrebno osredotočiti predvsem na izbiro primernih izrazov. Če gre za izdelek za splošno uporabo, potem mora prevod iz angleščine vsebovati predvsem vsakodnevne izrazi, kakršni so vsebovani v originalnem besedilu. To pomeni, da prevajalec ne sme dodajati strokovnih izrazov, ki jih sicer sam pozna, saj obstaja velika verjetnost, da jih povprečni uporabnik ne bo razumel. Jezik, ki ga uporablja tovrsten prevod iz angleščine, mora biti preprost in razumljiv. Navodila za uporabo so napisna v kratkih stavkih, ki uporabnika vodijo pri spoznavanju uporabnosti izdelka. Zato ni nič narobe, če se uporablja tudi dobesedno prevajanje z nekaj jezikovnimi popravki, ki omogočijo, da je prevod iz angleščine hitro razumljiv.

Običajno so navodilom za uporabo priložene številne slike in sheme izdelka, ki pomagajo k boljši uporabniški. Prevajalec se mora osredotočiti tudi na skladnost besedila s temi slikami. Paziti mora, da besedna navodila jasno nakazujejo slikovnim prikazom. To je zlasti pomembno pri izdelkih, ki so nekoliko bolj tehnično naravnani. Na takšen način je prevod iz angleščine izdelan na korekten način, saj je njegov cilj predvsem ta, da lepo vodi uporabnika pri spoznavanju izdelka, ki ga je kupil. To pa močno vpliva na podobo izdelka v očeh uporabnika in na splošno percepcijo podjetja.

Več informacij najdete na spletni strani

Naloge, ki jih opravlja prevajalska agencija

Prevajalska agencija je družba, ki je specializirana za izdelovanje prevodov. Na slovenskem področju ima prevajalstvo dolgo tradicijo. Kljub temu, da je Slovenija relativno majhna država, pa je število prevodov tujih leposlovnih, strokovnih, znanstvenih in drugih del precej visoko. V zadnjem obdobju pa se skoraj vsaka prevajalska agencija usmeri na večje število jezikov, ki jih lahko prevede v slovenski jezik. Včasih je prevajalska agencija ponujala le nekaj možnih jezikov, saj je bila omejena s prevajalci, ki so se fizično nahajali v Sloveniji. V dobi interneta pa je ta pogoj bil že zdavnaj presežen. Povprečno velika prevajalska agencija ima svojo mrežo prevajalcev po celem svetu.

Dandanes lahko na relativno poceni in zelo hiter način dobimo prevod iz kateregakoli jezika v jezike kot so angleščina, nemščina, francoščina, španščina in drugi bolj govorjeni jeziki. Res pa je, da le redko katera prevajalska agencija ponuja možnost prevodov iz kakšnega bolj eksotičnega tujega jezika v slovenski jezik. To je tudi razumljivo. Zelo težko si je predstavljati, da nekdo, ki naravno govori japonščino pozna tudi slovenski jezik, poznavalcev japonščine v Sloveniji pa set ni tako veliko. Pri tem pa je potrebno poudariti, da japonski jezik še zdaleč ni tako eksotičen kot jezik kakšnih plemen v Polineziji.

Bolj kot je jezik originalnega besedila eksotičen, več bo lahko prevajalska agencija računala za takšen prevod. Včasih mora pridobiti tudi kakšnega zunanjega sodelavca, da lahko določen jezikovni prevod pokrije, ker v lastni hiši nima nobenega strokovnjaka.

Tudi v primeru, da imate originalna besedila, ki so nekoliko bolj težavna, morate biti pripravljeni na višjo ceno. Včasih prevajalska agencija poviša ceno zaradi podaljšanega časa postopka prevajanja, včasih pa tudi zaradi iskanja zunanjih strokovnjakov, ki naredijo terminološki pregled. Običajno ima vsaka prevajalska agencija tudi svoje lektorje, tako da besedilo, ki ga dobimo, mora biti v končni obliki. To pomeni, da je slovnično brezhibno in vse formulacije delujejo tako, kot morajo.

Vaša prevajalska agencija je prevodi Alkemist

Težave, ki jih povzroči strojni prevod iz angleščine v slovenščino

Govori angleško!Prevod iz angleščine v slovenščino lahko sledi dvema prevajalskima vodiloma. Lahko je sledi vodilu, po katerem se prevajalec trudi, da je prevod čim bolj zvest originalnemu besedilu, lahko pa prevajalec izbere tudi način, po katerem poskuša biti čim bolj prijazen do bralca. Vsak prevod iz angleščine v slovenščino je unikaten in zahteva specifičen pristop in številne prevajalske spretnosti. Če se prevajalec odloči, da bo prevod iz angleščine v slovenščino popolnoma zvest originalnemu besedilu in načinu, kako ga je avtor napisal, potem se lahko odloči, da bo prevajal po tako imenovan načinu beseda za besedo. Najbolj ekstremen primer takšnega načina prevajanja je strojno prevajanje. Obstaja kar nekaj programskih orodij, ki naredijo prevod iz angleščine v slovenščino na tak način. Vendar vsakomur, ki bo prebral takšen prevod, bo takoj jasno, da je nekaj s prevedenim besedilom narobe. Strojni prevod iz angleščine v slovenščino zveni nenaravno in takoj je možno zaznati, da besedila ni prevedel človek.

Današnji standardi prevajanja takšnih nerodnih prevodov ne dopuščajo. Čeprav gre za najbolj poceni način prevajanja, pa se moramo vedno vprašati, čemu bo prevod služil in kdo ga bo bral. Takšen neroden prevod iz angleščine v slovenščino bo vsakega bralca odvrnil. Lahko smo prepričani, da besedila ne bo prebral do konca, z branjem se bo ustavil že takoj na začetku, kajti branje takšnega besedila bo naporno in le stežka bo iz njega razbrati vsebino, ki jo je želel originalni avtor sporočiti. Nekateri slabši prevajalci, ki naredijo prevod iz angleščine v slovenščino na tak način, da si pomagajo s strojnim prevajanjem in tudi sami prevajajo besedo za besedo, lahko naredijo več škode kot koristi. Če prevajalec ni sposoben narediti prevoda, ki v slovenski jezik prenese izvoren pomen besedila, ne da bi besedil popačil, potem je čas, da prevajalca zamenjamo. Vsak prevod iz angleščine v slovenščino mora biti zvest originalnemu besedilu in istočasno mora zveneti naravno.Angleška literatura

Prevod iz angleščine v slovenščino lahko sledi dvema prevajalskima vodiloma. Lahko je sledi vodilu, po katerem se prevajalec trudi, da je prevod čim bolj zvest originalnemu besedilu, lahko pa prevajalec izbere tudi način, po katerem poskuša biti čim bolj prijazen do bralca. Vsak prevod iz angleščine v slovenščino je unikaten in zahteva specifičen pristop in številne prevajalske spretnosti. Če se prevajalec odloči, da bo prevod iz angleščine v slovenščino popolnoma zvest originalnemu besedilu in načinu, kako ga je avtor napisal, potem se lahko odloči, da bo prevajal po tako imenovan načinu beseda za besedo. Najbolj ekstremen primer takšnega načina prevajanja je strojno prevajanje. Obstaja kar nekaj programskih orodij, ki naredijo prevod iz angleščine v slovenščino na tak način. Vendar vsakomur, ki bo prebral takšen prevod, bo takoj jasno, da je nekaj s prevedenim besedilom narobe. Strojni prevod iz angleščine v slovenščino zveni nenaravno in takoj je možno zaznati, da besedila ni prevedel človek.
Današnji standardi prevajanja takšnih nerodnih prevodov ne dopuščajo. Čeprav gre za najbolj poceni način prevajanja, pa se moramo vedno vprašati, čemu bo prevod služil in kdo ga bo bral. Takšen neroden prevod iz angleščine v slovenščino bo vsakega bralca odvrnil. Lahko smo prepričani, da besedila ne bo prebral do konca, z branjem se bo ustavil že takoj na začetku, kajti branje takšnega besedila bo naporno in le stežka bo iz njega razbrati vsebino, ki jo je želel originalni avtor sporočiti. Nekateri slabši prevajalci, ki naredijo prevod iz angleščine v slovenščino na tak način, da si pomagajo s strojnim prevajanjem in tudi sami prevajajo besedo za besedo, lahko naredijo več škode kot koristi. Če prevajalec ni sposoben narediti prevoda, ki v slovenski jezik prenese izvoren pomen besedila, ne da bi besedil popačil, potem je čas, da prevajalca zamenjamo. Vsak prevod iz angleščine v slovenščino mora biti zvest originalnemu besedilu in istočasno mora zveneti naravno.

 Prevajanje besedil za vas opravi Agencija Alkemist

Prevod angleških besedil, storitev, ki jo lahko opravljajo le najboljši

Prevodi angleških besedil so storitev, ki se jo v Sloveniji opravlja največ.

Pomembnost angleškega jezikaPri prevajanju angleških besedil je še kako potrebno paziti, da se med samim prevajanjem ne izgubi prvotni pomen besedila, zato je prav, da ga zaupamo prevajalcu, ki je za to usposobljen. Takšne prevode morajo izvajati posebej za to izobražene osebe, ki aktivno govorijo več jezikov in poznajo vse karakteristike angleškega jezika. Še posebej pri prevajanju literarnih besedil mora imeti prevajalec izredno bogat besedni zaklad. Prevod angleških besed je velikokrat nuja oziroma potreba podjetij, društev, državnih ali zasebnih institucij. Ker je angleščina mednarodni jezik, ki se ga uporablja pravzaprav povsod in, ker se vedno več podjetij širi preko meja domovine je prevod angleških besedil tako rekoč vsakodnevna stalnica uspešnih. Podjetja že davno niso več osredotočena zgolj na eno samo državo, še manj na regijo, delujejo vedno bolj globalno. Zaradi vse hitrejšega tempa življenja in racionalizacije dela lahko v prihodnosti pričakujemo še večjo potrebo po storitvi prevodov angleških besedil.

Abeceda angleščinePrevod angleških besedil pa vsakodnevno pride v poštev tudi pri prevajanju tehničnih navodil in garancijskih listov. Zaradi zakonodaje, ki jo imamo v Sloveniji, ki zahteva, da so vsa navodila za uporabo prevedena v slovenščino imajo prevajalci izjemno veliko dela s prevajanjem slednjega. Naj bo to majhen gospodinjski aparat ali velik bager, vsakdo ima svoja tehnična navodila, ki so v veliki večini napisana v angleškem jeziku. Prevod preprostih in nestrokovnih angleških besedil je mogoče opraviti z računalniškim programom, zahtevnejša besedila pa naj prevede strokovnjak.

Poiščite prave strokovnjake prevajanja!