Primerjava ponudb prevajalskih agencij Julija in Intellectus

Julija in Intellectus sta slovenski prevajalski agenciji, ki obe ponujata kvaliteten in širok spekter storitev. V Juliji so posebej specializirani za prevajanje kombinacij angleščina – slovenščina, nemščina – slovenščina, italijanščina – slovenščina, hrvaščina – slovenščina, srbščina – slovenščina, francoščina – slovenščina, španščina – slovenščina in prevajanje ruščine. Če se odločite prevajanje zaupati agenciji Intellectus, pa so specializirani predvsem za prevajanje angleščine, italijanščine, nemščine, hrvaščine, srbščine, makedonščine, ruščine, španščine, francoščine in nizozemščine. Pri obeh agencijah so v primeru prevajanja strokovnih besedil v delo vključeni strokovnjaki s tega področja, tako da so besedila zagotovo kvalitetno prevedena tudi v strokovnem smislu. V agenciji Intellectus prevajajo predvsem strokovna besedila s področij bančništva, ekonomije, izobraževanja, kulture, politike, strojništva, prava, psihologije, zgodovine, ekologije, turizma, trženja, socialne varnosti in računalništva. V Juliji pa vam najbolje prevedejo besedila s področja financ, gospodarstva, ekonomije, prava, gradbeništva, arhitekture, geodezije, medicine, farmacije, kemije, biologije, zoologije, avtomobilizma, tehnike, strojništva, izobraževanja, leposlovja, turizma, razne članke in spletne strani. Obe agenciji ponujata tudi lektoriranje prevedenega (lahko tudi lektoriranje brez prevajanja) besedila, ki ga opravijo lektorji, ki so rojeni govorci jezika, v katerem je prevod. Dodatni ponudbi pri prevajalski agenciji Julija, ki ju pri Intellectusu ni, pa sta sodno overjeni prevodi, ki jih prevajajo sodno zapriseženi prevajalci z odločbo Ministrstva za pravosodje, ter tolmačenje na različnih prireditvah, izletih, potovanjih ali mednarodnih dogodkih v tujini. Tolmačenje lahko poteka simultano (brez časovnega zamika, poslušalci prevod poslušajo preko sprejemnikov s slušalkami) ali konsekutivno (govornik pove besedilo, potem pa počaka, da ga tolmač prevede).

Nenazadnje pa je pomembna tudi cena. Na splošno je cenejše prevajanje pri agenciji Intellectus, vendar pa je pri Juliji v cenik vključenih tudi veliko nekoliko bolj eksotičnih jezikov, tako da je pametno pred odločitvijo za eno ali drugo agencijo na obe poslati povpraševanje in se odločiti na podlagi njihovega odgovora.