Prevajanje

Prevod iz angleščine pri pomembnih dokumentih

Za prevod iz angleščine, ki se nanaša na uradno besedilo, so pristojni sodni prevajalci. Vsi sodni prevajalci so imenovani iz strani Ministrstva za pravosodje, kar pomeni, da lahko le oni zapečatijo prevode, ki imajo uradni status. Če želite prevod iz angleščine, ki ga bo naredil sodni prevajalec, potem morate originalni dokument posredovati sodnemu tolmaču. Namesto originalnega dokumenta lahko posredujete tudi overjeno kopijo. Za nekatere je to pomembno, saj hočejo obdržati originalen dokument zase, kajti takrat, ko sodno zapriseženi prevajalec naredi prevod iz angleščine, tega zapečati iz zveže z izvirnikom. Izvirnik je lahko originalni dokument ali pa overjena kopija.

Sodno overjen prevod iz angleščine je lahko katerokoli uradno besedilo. To so lahko izpisi iz sodnega registra, potni listi, rojstni listi, spričevala, diplome in drugi osebni dokumenti. Podjetja pa lahko izdelajo sodni prevod iz angleščine, ki se nanaša na razne poslovne dokumente, kot so pogodbe, izkazi uspeha, bilanca stanja, letno poročilo, poročilo revizorja in razne deklaracije. Vendar pa ni potrebno, da vsak dokument prevede sodno zapriseženi tolmač. Če okoliščine tega ne zahtevajo, potem nima smisla, da zapravljamo denar za takšen prevod iz angleščine. Mnogokrat za pogajanja s poslovnimi partnerji ni potrebno pripraviti na tak način vse dokumentacije. Preden naročamo sodno prevode pa lahko pri partnerjih tudi preverimo, če jih sploh zahtevajo. Upoštevati pa je tudi smiselno to, da sodni prevod iz angleščine daje vtis resnosti pri posredovanju informacij ob sklepanju poslov, tako da če je cilj tudi to, da naredimo vtis na poslovnem partnerju, se mogoče strošek tudi izplača.

Ne glede na to, ali gre za sodni prevod iz angleščine ali pa čisto običajni prevod pomembnih dokumentov, je ključnega pomena, da je prevod izdelan na kakovosten način, kar pomeni, da je prevod iz angleščine dosleden, jezikovno neoporečen in popolnoma razumljiv. Še posebej pri takšnih besedilih so ti vidiki pomembni, saj veliko povedo o naši resnosti.

http://www.prevodialkemist.si/