Prevajanje angleščine

Prevod iz angleščine in navodila za uporabo

Tudi ko gre za navodila za uporabo, mora biti prevod iz angleščine jezikovno brezhiben in dovršen. Zelo pogosto se dogaja, da prevajalci navodil za uporabo in druge dokumentacije, ki spremlja izdelke, ne jemljejo tako resno kot druga besedila, kar seveda ni profesionalno. Iz stališča uporabnika je kakovost spremne dokumentacije izdelkov izjemno pomembna, saj močno vpliva na celotno uporabniško izkušnjo. Prevod iz angleščine ali kakšnega drugega jezika, ki se nanaša na navodila za uporabo mora biti prav zaradi tega napisan na tak način, da ima visoko informativno vrednost za uporabnika. To pomeni, da se mora držati originalnih navodil do vejice natančno.

Pri prevajanju navodil za uporabo se je potrebno osredotočiti predvsem na izbiro primernih izrazov. Če gre za izdelek za splošno uporabo, potem mora prevod iz angleščine vsebovati predvsem vsakodnevne izrazi, kakršni so vsebovani v originalnem besedilu. To pomeni, da prevajalec ne sme dodajati strokovnih izrazov, ki jih sicer sam pozna, saj obstaja velika verjetnost, da jih povprečni uporabnik ne bo razumel. Jezik, ki ga uporablja tovrsten prevod iz angleščine, mora biti preprost in razumljiv. Navodila za uporabo so napisna v kratkih stavkih, ki uporabnika vodijo pri spoznavanju uporabnosti izdelka. Zato ni nič narobe, če se uporablja tudi dobesedno prevajanje z nekaj jezikovnimi popravki, ki omogočijo, da je prevod iz angleščine hitro razumljiv.

Običajno so navodilom za uporabo priložene številne slike in sheme izdelka, ki pomagajo k boljši uporabniški. Prevajalec se mora osredotočiti tudi na skladnost besedila s temi slikami. Paziti mora, da besedna navodila jasno nakazujejo slikovnim prikazom. To je zlasti pomembno pri izdelkih, ki so nekoliko bolj tehnično naravnani. Na takšen način je prevod iz angleščine izdelan na korekten način, saj je njegov cilj predvsem ta, da lepo vodi uporabnika pri spoznavanju izdelka, ki ga je kupil. To pa močno vpliva na podobo izdelka v očeh uporabnika in na splošno percepcijo podjetja.

Več informacij najdete na spletni strani