Prevod iz angleščine: dokumentacija izdelkov

Ko je potrebno narediti prevod iz angleščine, ki se nanaša na dokumentacijo, ki spremlja uvožene produkte, ki se pripravljajo za prodajo, ni prostora za napake. Uvoznik, ki tudi distribuira uvožene produkte drugim strankam, je odgovoren za to, da se prevod dokumentacije popolnoma sklada z originalom. Vse informacije, ki se nanašajo na izdelek, morajo biti točne. Hiter prevod iz angleščine, ki ga naredi amaterski prevajalec, lahko povzroči precej težav odgovornim osebam. Stroški, ki lahko nastanejo v povezavi s tem, pa bodo nedvomno precej višji, kot bo prihranek, ki ga je odgovorna oseba naredila, ker je prevod iz angleščine zaupala poceni amaterju namesto profesionalnemu in strokovno usposobljenemu prevajalcu.

Zelo delikatno področje so v tem okviru predvsem navodila za uporabo. Prevod iz angleščine mora biti stoodstotno točen. Tukaj ni nobenega prostora ne za napake in ne za interpretacije pomena. Navodila za uporabo morajo biti enoznačna, informacija mora biti posredovana na preprost način, ki je vsem hitro razumljiv. Tudi če se prevajalcu zdi, da bi lahko sam bolje podla navodila s tem, da bi kaj spremenil, je takšno početje povsem nedopustno. Prevod iz angleščine mora biti vsebinsko popolnoma enak originalnim navodilom za uporabo.

Zraven navodil za uporabo imajo izdelki tudi tehnične opise. Prevajanje takšnih besedil je še težje kot prevajanje navodil za uporabo, ker so tehnični opisi polni strokovnih izrazov, ki jih poznajo predvsem strokovnjaki iz tega področja. Prav zaradi kompleksnosti dokumentacije, ki spremlja predvsem tehnične izdelke, je pomembno, da prevod iz angleščine pregledajo tudi strokovnjaki iz tega področja. Ti bodo hitro odkrili, če je med prevajanjem prišlo do kakšne napake ali napačnega razumevanja, ki bi vplival na samo uporabo izdelka. Poleg strokovnega pregleda je dobro, da takšen prevod iz angleščine pregleda tudi lektor, ki vnese še končne popravke. Na takšen način bo dokumentacija odlično prevedena, stranke bodo zadovoljne in prodaja bo bolj uspešna.

Vir: http://www.prevodialkemist.si/

Ko je potrebno narediti <strong>prevod iz angleščine</strong>, ki se nanaša na dokumentacijo, ki spremlja uvožene produkte, ki se pripravljajo za prodajo, ni prostora za napake. Uvoznik, ki tudi distribuira uvožene produkte drugim strankam, je odgovoren za to, da se <strong>prevod dokumentacije</strong> popolnoma sklada z originalom. Vse informacije, ki se nanašajo na izdelek, morajo biti točne. Hiter prevod iz angleščine, ki ga naredi amaterski prevajalec, lahko povzroči precej težav odgovornim osebam. Stroški, ki lahko nastanejo v povezavi s tem, pa bodo nedvomno precej višji, kot bo prihranek, ki ga je odgovorna oseba naredila, ker je prevod iz angleščine zaupala poceni amaterju namesto profesionalnemu in strokovno usposobljenemu prevajalcu.
Zelo delikatno področje so v tem okviru predvsem navodila za uporabo. Prevod iz angleščine mora biti stoodstotno točen. Tukaj ni nobenega prostora ne za napake in ne za interpretacije pomena. <strong>Navodila za uporabo</strong> morajo biti enoznačna, informacija mora biti posredovana na preprost način, ki je vsem hitro razumljiv. Tudi če se prevajalcu zdi, da bi lahko sam bolje podla navodila s tem, da bi kaj spremenil, je takšno početje povsem nedopustno. Prevod iz angleščine mora biti vsebinsko popolnoma enak originalnim navodilom za uporabo.
Zraven navodil za uporabo imajo izdelki tudi tehnične opise. Prevajanje takšnih besedil je še težje kot prevajanje navodil za uporabo, ker so tehnični opisi polni strokovnih izrazov, ki jih poznajo predvsem strokovnjaki iz tega področja. Prav zaradi kompleksnosti dokumentacije, ki spremlja predvsem tehnične izdelke, je pomembno, da prevod iz angleščine pregledajo tudi strokovnjaki iz tega področja. Ti bodo hitro odkrili, če je med prevajanjem prišlo do kakšne napake ali napačnega razumevanja, ki bi vplival na samo uporabo izdelka. Poleg strokovnega pregleda je dobro, da takšen <strong>prevod iz angleščine</strong> pregleda tudi lektor, ki vnese še končne popravke. Na takšen način bo dokumentacija odlično prevedena, stranke bodo zadovoljne in prodaja bo bolj uspešna.