Prevajanje strokovnih člankov

Prevajanje znanstvenih in strokovnih člankov

Prevajanje je le en del procesa, v katerem se prenaša zapisano vsebino iz enega jezika v drug jezik. Poleg tega je za kakovost izjemno pomemben jezikovni pregled prevoda. Vendar je težava predvsem v tem, da velikokrat jezikovni pregled naredi ista oseba, ki poskrbi tudi za prevajanje. Vendar pa je običajna težava pri tem, da ista oseba ne more opaziti vseh jezikovnih napak, ki jih je naredila sama. Zato se lektoriranje oziroma jezikovni pregled vedno zaupa drugi osebi. Če sami iščete prevajalca, potem obstaja nevarnost, da bo jezikovni pregled naredila ista oseba, tako da je verjetnost, da bodo ostale nekatere napake neodkrite, precej visoka.

Na drugi strani pa lahko prevajanje zaupate prevajalski agenciji, ki vam ponuja poleg prevajanja tudi jezikovni pregled. Celotna storitev je nekoliko dražja, vendar pa boste na tak način zagotovili visok nivo prevoda. Takšen resen pristop je izjemno pomemben, če gre za prevod znanstvenega članka. Pri znanstvenih in strokovnih besedilih je zelo pomembno, da se skozi prevod pomen izvornega besedila nikjer ne spremeni. Jezik znanstvenih besedil je analitičen, kar pomeni, da stavki razvijajo argument in je zelo pomembno, kje v besedilu stoji določen pomen. Prevajanje takšnih tekstov mora biti strogo analitično in ne sme posegati v strukturo argumentacije. Jasno je, da prevajalec nima veliko svobode pri iskanju rešitev. Običajno se mora sklicevati na uveljavljene termine, ki se uporabljajo na področju iz katerega prihaja originalno besedilo.

Prevajanje znanstvenih del in člankov ni nekaj, kar se lahko loti vsak prevajalec. Pomembne so predvsem izkušnje, da nastane kvaliteten prevod. Nekateri prevajalci so posebej usposobljeni za prevajanje na posebnih prevajalskih področjih. Bodisi gre za prevajalce, ki so dodatno izobraženi na teh strokovnih področjih, bodisi gre za prevajalce, ki imajo že veliko izkušenj in s tem pridobljenega poznavanja posebnih področij. Prevajanje znanstvenih in strokovnih del pa predstavlja tudi posebno odgovornost, saj ima lahko hujše posledice za ugled avtorja, če pride do napak.

http://www.prevodialkemist.si/