Prevajanje in zvrst besedila

Prevajanje se deli na več vrst in sicer predvsem glede na to, za kakšno zvrst izvornega oziroma originalnega besedila gre. Najlažje je prevajanje kratkih novic, ki so napisane v telegrafskem slogu. Takšne prevode je zaradi narave originale mogoče prevajati kar dobesedno. Postopek je hiter in relativno poceni, pa tudi ne zahteva visoke prevajalčeve strokovne usposobljenosti.

Bolj kot se besedilo umešča v neko specifično polje ali vsebino, ki ima širši kontekst, težje postaja prevajanje. Ena izmed največjih težav, s katero se srečujejo prevajalci, je nepoznavanje širše tematike, vsebine in konteksta, v katerem je napisano originalno besedilo. Dokler se prevajanje nahaja na ravni vsebine, ki izvira izključno iz originala, ima prevajalec precej svobode pri izbiri terminologije, formulacij in ostalih prvin. Kadar pa ima prevajalec pred seboj denimo kakšen strokovni članek, pa si prevajalske svobode ne more privoščiti. V stroki so termini zelo podrobno opredeljeni in kakršnokoli odstopanje lahko povzroči napačno razumevanje vsebine. Prevajanje tovrstnih tekstov zahteva poznavanje vsebine in metodologije. Podobne težave nastajajo pri raznih člankih oziroma besedilih, ki so na meji med revijalno objavo in strokovnim člankom. Vendar pa velja glede terminološke doslednosti na tem področju predvsem to, kaj se zmenijo v uredništvu.

Prevajanje leposlovja in ostale literature pa predstavlja druge probleme. Na tem področju ima prevajalec precej prevajalske svobode, saj če je ne bi imel, bi bilo prevajanje na zelo nizkem kakovostnem nivoju. Vsak jezik ima svoja pravila ustvarjanja pomena, zaradi česar je v tem primeru nemogoče prevajati na dobeseden način. Cilj, ki ga ima prevajanje, je to, da prevajalec s prevodom prenese pomen iz originalnega jezika v jezik prevoda. To pa ne pomeni, da mora ohranjati enako slovnično strukturo, ampak da s kreativnim pristopom ohranja predvsem pomen. Pri leposlovju je to ključnega pomena, saj lahko umetniško delo zelo hitro izgubi na kakovosti, če prevajanje ni usmerjeno v to, da se ohranja prvoten pomen.

Preberite več o prevajanju