občina mirna peč

Mirna Peč, občina treh dolin

Mirna Peč je dolenjska občina, ki jo sestavljajo globodolska, mirnopeška in šentjurska dolina.

Občina Mirna Peč je nastala leta tisoč devetsto devet in devetdeset, meji na mestno občino Novo Mesto, Mokronog-Trebelno, Trebnje in Žužemberk. Meri oseminštirideset kvadratnih kilometrov in sodi med manjše slovenske občine.
Mirnopeška dolina se napaja s ponikalnico Temenica. Na dan pride v Zijalu, ponikne v Dnu pod Goriško vasjo. Dolino zaznamuje z značilnimi meandri, zaradi njih je uvrščena pod varstvo kot naravna dediščina. Šentjursko dolino napaja potok z dvema imenoma, Poljanski potok oziroma Igmanca. Dve imeni si je potok prislužil zaradi značilnega ponikanja. Pod zemeljsko površje ponikne dvakrat. Njegove vode bogati Kamen potok. Tretja dolina občine Mirna Peč ima dve vodna vira, ki tečeta pod zemeljskim površjem ter se izlivata v porečje Krke. Površinske tekoče vode Globodolska dolina nima. Doline občine Mirna Peč je stičišče robov alpskega, panonskega in dinarskega sveta, prevladujoče so karbonatne kamenine. Na nekaterih delih je moč opazovati tipično kraške pojave, kot so vrtače in kraške jame. Doline sestavljajo naplavljene ravninske površine z ilovico in peščeno glino pomešane mehkejše usedline. Značilno gričasto obliko so pokrajin na območju občine Mirna Peč dali tektonski prelomi. Reka Temenica je največja dolenjska ponikalnica, v zgornjem toku teče po nepropustnih kameninah. Prvič ponikne pri vasi Dolenje Ponikve v številne požiralnikih. Na dan pride v Zijalu, visoki skalni pečini na koncu zatrepne doline. Pod njo teče v podzemnem toku ter drugič privre na dan. Med naravne spomenike sodi lipa na Hmeljčiču . Ne bo je težko najti, saj raste pred vaško cerkvijo. Med kulturne spomenike občine Mirna Peč štejemo župnijsko cerkev sv.Kancijana, cerkev svetega Jurija v Šentjurju na Dolenjskem, popotnike od daleč pozdravi cerkev Svete Ane, ki leži na vrhu istoimenskega hriba, v Biški vasi pa ob cesti nadstropna kapelica iz devetnajstega stoletja.

Mirna Peč je občina s slikovito pokrajino.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja