Tolmačenje

Kaj je tolmačenje in kje se uporablja?

Tolmačenje je podvrsta prevajanja, za katerega veliko ljudi v nasprotju s prevajanjem, še vedno ne ve, kaj to sploh pomeni. Tolmačenje je prevajanje govorjenih besed, s katerim se največkrat srečamo na konferencah v tujini, na poslovnih sestankih, pri druženju s poslovnimi partnerji, torej vsepovsod, kjer imamo ljudje opravka z ljudmi, ki govorijo nek tuj jezik. Živimo v času hitrega globalnega povezovanja, v času, v katerem je nemoten pretok najrazličnejših informacij nujno potreben. S tem pa vedno večjo veljavo pridobiva človek, ki se ukvarja s tolmačenjem, ki se imenuje tolmač, to je strokovnjak za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur in se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem.

V današnjem času lahko tolmač tolmači za različne namene, torej lahko tolmači za skupnost ali za konferenčne potrebe. Ločimo različne oblike tolmačenja, to so recimo šepetano in znakovno tolmačenje, med najbolj pogoste oblike tolmačenja pa sodijo simultano in konsekutivno tolmačenje. O konsekutivnem tolmačenju govorimo takrat, ko tolmač sedi oziroma stoji zraven govornika in za njim prevaja govor po že naprej dogovorjenih sklopih. Pri tem tolmač potrebuje zelo dober spomin, list papirja in pisalo, biti mora vajen javnega nastopanja, saj med zbrane poslušalce prenaša govorčeve ideje. Konsekutivno tolmačenje je najbolj primerno za poslovne sestanke, kosila, za manjše skupine ljudi ter dogodke, ki niso omejene s časom. Tolmač si lahko med poslušanjem zapisuje ključne besede. Pri simultano tolmačenju se uporablja tehnologija, kar pomeni, da tolmač besedilo govornika prevaja sočasno z njegovim govorjenjem, a z nekaj sekundnim zamikom. Za simultano tolmačenje tolmač potrebuje prevajalsko kabino, slušalke, mikrofon, dobro kakovost zvoka ter vso drugo razpoložljivo tehniko. Prevajalske kabine so v hotelih in konferenčnih dvoranah, kjer se tolmačenje pogosto izvaja že prisotne, če niso, pa si jih lahko sposodijo pri različnih prevajalskih agencijah. Šepetano tolmačenje se uporablja predvsem na manjših poslovnih sestankih s tuje govorečimi partnerji.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja