Hrvaška, dežela na jugovzhodu Evrope

Hrvaška je država na jugovzhodu Evrope .

Ozemlje države Hrvaška se od jugovzhoda Evrope, kjer se pogleduje z Mediteranom, na severu razprostira proti deželam Srednje Evrope. Na vzhodu se
Hrvaška razteza do Panonske nižine in bregov reke Donave. Na zahodu, kjer
Hrvaška meji s Slovenijo se dotika s skrajnimi vzhodnimi robovi Alp. Osrednji del zaznamuje Dinarski gorski masiv. Hrvaška poleg Slovenije meji še na Hrvaško na sever, na jugu in vzhodu z Bosno in Hercegovino, na jugu s Črno Goro, na vzhodu s Srbijo. Hrvaška je upravno razdeljena na dvajset administrativnih enot. Administrativne enote imajo tudi drugo ime in sicer županije. Hrvaška ima več kot štiri milijone prebivalcev, od katerih je večina Hrvatov. Pomembne etnične skupnosti so Srbi, Bošnjaki, Italijani, Albanci, Romi, Madžari in Slovenci. Večinsko je Hrvaška katoliška država. Obsegajo skoraj devetdeset odstotkov prebivalcev. Dobre štiri procente predstavljajo pravoslavca. Manjši delež predstavljajo ostali kristjani, agnostiki in muslimani. Pravoslavci so povečini predstavniki srbske etnične manjšine, muslimani pa so Bošnjaki in Albanci, ki živijo na Hrvaške. V zgodovinskih virih je Hrvaška prvič omenjena v sedmem stoletju. Pomembni viri o nastanku prednikov današnje Hrvaške se nahajajo v okolici Zadra. Obalni del Hrvaške je bil dolga stoletja priča burni zgodovini in dogodkom. Ozemlje je bilo zanimivo že za zelo zgodnjo naselitev. Dokaze o poselitvi v kamenit dobi so našli na območju Iste. Območje Istre je bilo bogato tudi z drugimi kulturami tudi v poznejših obdobjih zgodovine. O pomembnosti ozemlja pričajo poleg mnogih najdb tudi kulturni spomeniki in drugi zgodovinski viri. Tradicija mnogih dejavnosti, ki se še danes izvajajo na obalah Jadrana, temelji na dolgoletnih bogatih izkušnjah prednikov. Turistična dejavnost je predvsem na širšem obalnem delu Hrvaške dobro razvita in predstavlja pomemben vir dohodkov. Podobno kot druge dejavnosti turizem temelji na bogati zgodovini zavedanja naravnih danosti ter možnostih razvoja.

Hrvaška ima zelo raznoliko ozemlje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja