Arhivi Kategorije: Zavarovanje

Izračun zavarovanja je odvisen od zavarovalniškega produkta

Izračun zavarovanja je odvisen od tega kakšen zavarovalniški produkt želimo. Sodoben izračun zavarovanja poteka prek spleta, osebna komunikacija pa je značilnost klasičnega načina z obiskom ponudnika zavarovanja.

Na izračun zavarovanja vpliva zavarovalniški produkt

Dober izračun zavarovanja upošteva vse dejavnike izračuna

Potencialni zavarovanci so lahko pri zavarovalnici novi zavarovanci, lahko pa imajo pri zavarovalnici že sklenjeno zavarovalno polico ali so jo imeli v preteklosti. Nove zavarovance zanima predvsem izračun zavarovanja, s katerim bodo preverili ponudbo druge zavarovalnice. Obstaja tudi možnost, da jih je prejšnja zavarovalnica razočarala ter iščejo drugo zavarovalnico. Zavarovanci, ki želijo prestopiti k novi zavarovalnici to storijo tako, da oddajo naročilo ter po potrebi zahtevajo izračun zavarovanja. Prestop je brezplačen, odpoved in vso potrebno dokumentacijo uredi nova zavarovalnica. Novi zavarovanci so lahko tudi osebe s prvo zaposlitvijo, osebe brez urejenega statusa dopolnilnega zavarovanja, osebe, ki so ostale brez statusa dijaka ali študenta ter drugi potencialni novi zavarovanci. Med naštetimi obstaja kar nekaj razlik v postopku sklenitve. Osebe s prvo zaposlitvijo imajo lahko dve zavarovanji. Obvezno zavarovanje uredi delodajalec, samostojno pa lahko sklenejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kdor je ostal brez statusa študenta ali dijaka si uredi obvezno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Za sklenitev je potreben osebni dokument in zdravstvena kartica zavarovanja. Dodatno lahko sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Osebe, ki nimajo urejenega dopolnilnega zavarovanja lahko enostavno sklenejo zavarovanje pri izbrani zavarovalnici, ki nudi dopolnilno zavarovanje. Pogoj za sklenitev zavarovanja je med drugim urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Stari zavarovanci lahko tudi zahtevajo izračun novega zavarovanja, s katerim bodo primerjali starega. V tem primeru gre lahko za podaljšanje starega, lahko pa so dodane razne spremembe. Nekatere stare zavarovance pa izračun zavarovanja zanima predvsem kot informacija o spremembah ponudbe. Pri pridobivanju želenih informacij lahko zavarovanec pridobi občutke, katera zavarovalnica mu preprosto povedano največ nudi. Dobra zavarovalnica je tisa, ki izračun zavarovanja ponudi brez ovinkarjenja ter hkrati navede vse pripadajoče pravice in dolžnosti. Pestro ponudbo zavarovanj lahko raziščete na spletni strani Vzajemne.

 

Zavarovanje za mladega voznika je pomembno za pridobivanje izkušenj

Zavarovanje za mladega voznika je pomembno za pridobivanje izkušenj.

Zavarovanje za mladega voznika je namenjeno vsem, katerih vozniške izkušnje so krajše od treh let. Z drugo besedo: vozniški izpit so takšne osebe opravljale pred manj kot tremi leti. Druga opcija je zavarovanje uporabe vozila s strani mladega voznika z doplačilom klasičnega zavarovanja. V tem primeru je klasično zavarovanje za točno določeno vozilo poljubno izbrano. Lastnik vozila, pa z doplačilom pridobi za mladega oznika zavarovanje v času njegove uporabe. Torej za primere, ko bo isto vozilo uporabljal mlad voznik oziroma oseba, ki ima vozniški izpit manj kot tri leta. Vozniške izkušnje ne pridobimo čez noč, največ jih prinese kilometrina. Pri pridobivanje izkušenj je najbolj pomemben občutek varnosti ter zavarovanje za primer nezgod, povzročenih zaradi pomanjkanja izkušenj. V primeru nezgod zavarovanje za mladega voznika pomeni tudi zmanjšanja bremena nastale škode. Mladi vozniki poleg tega velikokrat ne uporabljajo lastno vozilo, ampak vozilo staršev in drugih oseb. V primeru nastale nezgode uveljavlja pravice, ki jih ponuja zavarovanje za mladega voznika s sklenitvijo. Ter s tem zagotovi odpravo posledic ter nato nadaljnjo uporabo vozila v prihodnosti. Hkrati takšno zavarovanje omogoča pridobivati prve izkušnje na področju avtomobilskega zavarovanja. Mladega voznika bo zavarovanje naučilo postopkov sklepanja, uveljavljanje pravic, odločanje med različnimi ponudniki in podobno. V istem hipu pa razbremenijo starše oziroma druge lastnike vozila, ki ga namerava uporabljati. Dodatno mlad voznik lahko staršem in drugim starejšim lastnikom vozila, lahko pomaga pri sklepanju drugih zavarovanj oziroma poslovanja preko spleta. Mlade generacije so veliko bolj vešče uporabe spleta, zato so sposobni veliko širše raziskave ponudb pred odločitvijo ter številnih drugih pomembnih stvari. Splet ponuja tudi infrakcije o izkušnjah vseh, ki zavarovanje za mladega voznika že imajo sklenjeno oziroma so ga imeli sklenjene.

Vsako sklenjeno zavarovanje za mladega voznika je individualna izkušnja, za ostale pa lahko koristna informacija.