Arhivi Kategorije: Tolmačenje

strokovno prevajanje besedil

Hitro in kvalitetno prevajanje sta najbolj pogosto uporabljena pojma pri povpraševanju

Zagotovo pridejo trenutki, ko je pred nami besedilo, ki potrebuje hitro in kvalitetno prevajanje. Žal nismo vsi ljudje strokovnjaki za tuje jezike in posledično tudi ne za prevajanje, kar pomeni, da v momentih, ko je treba nekaj prevesti, rabimo podjetje oziroma prevajalca, ki bo to delo kvalitetno opravil.

Prevajanje.spletni-slovar.com je zagotovo pravi naslov, če potrebujete prevajanje nekega besedila, saj so zelo kvalitetni in strokovni pri svojem delu. Strokovnjaki oziroma podjetja vam načeloma nudijo možnost prevajanja v različne jezike, je pa res najbolj pogost oziroma nujen prevod iz angleščine v slovenščino, seveda pa so poleg teh dveh jezikov možni prevodi v nemščino, hrvaščino, španščino, srbščino, bosanščino in še v mnoge druge jezike, je pa zagotovo možen prevod tudi v obratno smer.  Prevajanje mora biti kvalitetno in seveda pravilno, zelo pa je pomembno tudi, da to prevaja oseba, ki ima dovolj znanja in se je zato tudi šolala.

Ponudniki vam nudijo prevajanje različnih vrst besedil, kar pomeni da se prevaja strokovna, znanstvena, poljudnoznanstvena, leposlovna besedila. Prevajanje mora biti narejeno tudi ob dogovorjenem času, saj če bo pravočasno, torej tako, da se ustreže vsem željam stranke,  je večja možnost, da se bo stranka za to storitev odločila še kdaj ali pa jo le priporočila dalje. Ker je na trgu ogromno prevajalcev, se seveda preden podate besedilo v prevajanje, malo pozanimajte o ceni in strokovnosti, da bo na koncu besedilo točno takšno kot želite in ne boste po nepotrebnem razočarani, slabe volje in brez besedila, ki ga nujno potrebujete.

prevajanje iz angleškega jezika

Prevod iz angleščine, prestopanje jezikovnih meja

Prevod iz angleščine rešuje jezikovne omejitve . Jezikovne omejitve so različne. Prevod iz angleščine jih lahko omogoča odpravljati. Omejitve so predvsem v sposobnosti komuniciranja posameznika. Vsak posameznik ima točno določene osebne sposobnosti komuniciranja. V osnovi vsak posameznik obvlada materin jezik. Sposobnost komuniciranja v materinem jeziku je različna.

Nekateri so sposobni osnovnega komuniciranja, drugi obvladajo tudi nekatere bolj zahtevne oblike komuniciranja. Gre predvsem za oblikovanje besedil, generiranje besedil v govorni obliki ter druge bolj zahtevne oblike komuniciranja. Posameznik lahko svoje sposobnosti komuniciranja nadgradi predvsem z učenjem in znanjem tujih jezikov. Tuji jeziki danes niso zgolj stvar prestiža, ampak zelo uporabno znanje. V današnjem življenju smo vedno bolj pogosto soočeni s tujimi jeziki. Na eni strani imamo dnevno veliko sporočil v tujem jeziku, na drugi strani nas na komuniciranje v tujem jeziku motivirajo različni dejavniki. Angleščina je svetovno najbolj razširjen jezik v komunikaciji, zato ne preseneča dejstvo, da je prevod iz angleščine temu primerno zaželen. Prevod iz angleščine zaradi razširjenosti ni težaven v osnovnih pojmih. Ker angleščino zna in obvlada vsaj v osnovnih pojmih veliko število ljudi, naš prevod iz angleščine ne more biti slab, če se le dovolj dobro potrudimo. Seveda je prevod iz angleščine odvisen od znanja, motiviranosti ter mnogih drugih dejavnikov. Prevod iz angleščine je danes zelo pogost. Slišimo ga lahko na vsakem koraku. Vsakodnevno sporazumevanje v angleščini tudi ni posebna novost.

Predvsem mlade generacije v svoje sporazumevanje vključujejo besede iz tujih jezikov. Angleščina je pir tem zelo prisotna in priljubljena. Generiranje in oblikovanje besed v angleščini ali iz angleščini je prisotno zaradi razširjenosti angleškega jezika. Poleg angleščine so v nekaterih primerih prisotni tudi drugi jeziki. Njihova prisotnost je večja ali manjša v primerjavi z angleščino glede na razne dejavnike in okoliščine. Prevod iz angleščine je danes dobro znati in obvladati, saj je na ta način mogoča komunikacija s sogovorniki iz različnih koncev sveta.

http://prevodialkemist.si/prevajanje-anglescine

Tolmačenje

Kaj je tolmačenje in kje se uporablja?

Tolmačenje je podvrsta prevajanja, za katerega veliko ljudi v nasprotju s prevajanjem, še vedno ne ve, kaj to sploh pomeni. Tolmačenje je prevajanje govorjenih besed, s katerim se največkrat srečamo na konferencah v tujini, na poslovnih sestankih, pri druženju s poslovnimi partnerji, torej vsepovsod, kjer imamo ljudje opravka z ljudmi, ki govorijo nek tuj jezik. Živimo v času hitrega globalnega povezovanja, v času, v katerem je nemoten pretok najrazličnejših informacij nujno potreben. S tem pa vedno večjo veljavo pridobiva človek, ki se ukvarja s tolmačenjem, ki se imenuje tolmač, to je strokovnjak za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur in se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem.

V današnjem času lahko tolmač tolmači za različne namene, torej lahko tolmači za skupnost ali za konferenčne potrebe. Ločimo različne oblike tolmačenja, to so recimo šepetano in znakovno tolmačenje, med najbolj pogoste oblike tolmačenja pa sodijo simultano in konsekutivno tolmačenje. O konsekutivnem tolmačenju govorimo takrat, ko tolmač sedi oziroma stoji zraven govornika in za njim prevaja govor po že naprej dogovorjenih sklopih. Pri tem tolmač potrebuje zelo dober spomin, list papirja in pisalo, biti mora vajen javnega nastopanja, saj med zbrane poslušalce prenaša govorčeve ideje. Konsekutivno tolmačenje je najbolj primerno za poslovne sestanke, kosila, za manjše skupine ljudi ter dogodke, ki niso omejene s časom. Tolmač si lahko med poslušanjem zapisuje ključne besede. Pri simultano tolmačenju se uporablja tehnologija, kar pomeni, da tolmač besedilo govornika prevaja sočasno z njegovim govorjenjem, a z nekaj sekundnim zamikom. Za simultano tolmačenje tolmač potrebuje prevajalsko kabino, slušalke, mikrofon, dobro kakovost zvoka ter vso drugo razpoložljivo tehniko. Prevajalske kabine so v hotelih in konferenčnih dvoranah, kjer se tolmačenje pogosto izvaja že prisotne, če niso, pa si jih lahko sposodijo pri različnih prevajalskih agencijah. Šepetano tolmačenje se uporablja predvsem na manjših poslovnih sestankih s tuje govorečimi partnerji.