Arhivi Kategorije: občine

Bovec in dolina adrenalina

Bovec je mesto, kjer dolina adrenalina ponuja obiskovalcem neizmerno možnosti za avanture.

Bovec je največje mesto v skrajnem severozahodu Slovenije. Severozahod Slovenije je slikovito naravno okolje, v katerem vsak obiskovalec lahko dobi zajetno porcijo adrenalina. Obstajajo možnosti za aktivnosti v zraku, v vodi ter na zemlji. Med športe v zraku sodijo skok s padalom, akrobatsko letenje, jadralno padalstvo, za širši krog obiskovalcev občine Bovec pa je na voljo ogled širše ali daljne okolice z letalom ali helikopterjem. Športov na zemlji je cela vrsta, najbolj smiselno jih je deliti na letne čase. Pozimi so to predvsem smučanje in bordanje, poleti pa jih je še bistveno več. Po športih v vodi je Bovec prepoznan po širnem svetu. Soča je reka, ki ima svetovno edinstveno barvo, ponuja pa tudi pisano paleto možnih aktivnosti. Toliko več aktivnosti imamo na voljo, če dodamo ponudbo ostalih vodotokov in vodnih površin občine Bovec. Med prepoznavne ponudbe sodijo kajak, rafting, soteskanje ter razne druge aktivnosti. Za ljubitelje miru ob vodi ali v njej, pa je na voljo ribištvo. Kdor želi aktiven dopust, bo v občini Bovec zagotovo prišel na svoj račun. Naselja v občini so Bavšica, Bovec, Čezsoča, Kal – Koritnica, Lepena, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Plužna, Soča, Srpenica, Strmec na Predelu, Trenta, Žaga in Zavrzelno. Naselja med seboj niso veliko oddaljena, ponujajo pa kljub temu zelo različna doživetja. Kako najbolje izkoristiti svoje proste dni v občini Bovec je prepuščeno na izbiri čisto vsakemu posamezniku. Odloči se lahko za en šport, kombinacijo dveh ali več športov, ali dan za dnem izkuša nov šport oziroma novo aktivnost. En šport ali kombinacija dveh, mogoče treh športov je dobra izbira za vse, ki so že aktivni rekreativci. Za začetnike je mogoče bolj zanimiva možnost, da vsak dan izkusijo novo aktivnost oziroma nov šport.

Bovec je pravi kraj za vse, ki si na dopustu ne željo zgolj počivati.

Več o dogodkih v občini si preberite tukaj.

Bled in Blejsko jezero

Bled in Blejsko jezero sta neločljivo povezana.

Lahko bi celo rekli, da Bled dolguje svojo svetovno slavo prav jezeru in otoku s cerkvijo na njem. Globalna prepoznavnost temelji prav na tej podobi, v katero sodi tudi Stol in drugi dli Karavank, ter barve različnih letnih časov. Jezero in turistični kraj ob njem je značilnost, ki jo najdemo tudi v nekoliko oddaljenih krajih preko Karavank, razvoj je zelo podoben. Bled in jezero se nahajata ob vznožju Pokljuke. Delovanje narave je bilo v tem delu Slovenije izrazito, o tem pričajo sledi Bohinjskega ledenika. Šlo je za velik masiv ledu, ki je zapolnjeval Blejsko-Radovljiško kotlino, segal pa je do Vintgarja, Žirovnice in Kamne gorice. Ledene gmote so segale na Pokljuko, čez Jelovico proti Bači, preko Soriške planine na Sorico in v zgornji del doline Češnjice. Najbolj znani naravni znamenitosti sta v tem obdobju pridobila Bled in Bohinj. Jezeri sodita med najbolj znamenite podobe ne le območja na katerem se nahajata, ampak tudi Gorenjske, z njima pa se rada pohvali cela dežela. Bled je danes mesto in občina, ki šteje preko pet tisoč oziroma osem tisoč prebivalcev. Območje je bilo od najstarejših časov zanimivo in primerno za naseljevanje. Turistične in naravne znamenitosti so krive, da razvoj preostalega dela mesta velikokrat spregledamo. Razvoj se je izredno povečal v zadnjem stoletju, število prebivalcev se je podvojilo. Velik prispevek sta imeli gradnji dveh železniških povezav in sicer Ljubljana-Trbiž ter Nova Gorica-Jesenice. Slednja je bila za Bled bolj pomembna, saj je mesto dobilo železniško postajo. Svoj prispevek ima tudi gradnja in nenehno posodabljanje infrastrukture. Na razvoj je v veliki meri vplival turizem, ki je prek oskrbnih dejavnosti poskrbel za rast obrti, zdravstva, šole, trgovine in drugih oskrbnih dejavnosti.

Bled ni le znamenita cerkev na otoku in obala jezera z mogočni gradom na strmi skali, ampak je v okolici še cel kup naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti, ki jih ne gre spregledati.

http://www.mojaobcina.si/bled/

občina mirna peč

Mirna Peč, občina treh dolin

Mirna Peč je dolenjska občina, ki jo sestavljajo globodolska, mirnopeška in šentjurska dolina.

Občina Mirna Peč je nastala leta tisoč devetsto devet in devetdeset, meji na mestno občino Novo Mesto, Mokronog-Trebelno, Trebnje in Žužemberk. Meri oseminštirideset kvadratnih kilometrov in sodi med manjše slovenske občine.
Mirnopeška dolina se napaja s ponikalnico Temenica. Na dan pride v Zijalu, ponikne v Dnu pod Goriško vasjo. Dolino zaznamuje z značilnimi meandri, zaradi njih je uvrščena pod varstvo kot naravna dediščina. Šentjursko dolino napaja potok z dvema imenoma, Poljanski potok oziroma Igmanca. Dve imeni si je potok prislužil zaradi značilnega ponikanja. Pod zemeljsko površje ponikne dvakrat. Njegove vode bogati Kamen potok. Tretja dolina občine Mirna Peč ima dve vodna vira, ki tečeta pod zemeljskim površjem ter se izlivata v porečje Krke. Površinske tekoče vode Globodolska dolina nima. Doline občine Mirna Peč je stičišče robov alpskega, panonskega in dinarskega sveta, prevladujoče so karbonatne kamenine. Na nekaterih delih je moč opazovati tipično kraške pojave, kot so vrtače in kraške jame. Doline sestavljajo naplavljene ravninske površine z ilovico in peščeno glino pomešane mehkejše usedline. Značilno gričasto obliko so pokrajin na območju občine Mirna Peč dali tektonski prelomi. Reka Temenica je največja dolenjska ponikalnica, v zgornjem toku teče po nepropustnih kameninah. Prvič ponikne pri vasi Dolenje Ponikve v številne požiralnikih. Na dan pride v Zijalu, visoki skalni pečini na koncu zatrepne doline. Pod njo teče v podzemnem toku ter drugič privre na dan. Med naravne spomenike sodi lipa na Hmeljčiču . Ne bo je težko najti, saj raste pred vaško cerkvijo. Med kulturne spomenike občine Mirna Peč štejemo župnijsko cerkev sv.Kancijana, cerkev svetega Jurija v Šentjurju na Dolenjskem, popotnike od daleč pozdravi cerkev Svete Ane, ki leži na vrhu istoimenskega hriba, v Biški vasi pa ob cesti nadstropna kapelica iz devetnajstega stoletja.

Mirna Peč je občina s slikovito pokrajino.

cerkno

Cerkno, slikovito naselje

Cerkno je slikovito naselje ob potoku z istim imenom.

Nastanek naselja ni naključen, Cerkno ima v tem pogledu podobne in tipične korenine. Območje predstavlja križišče poti, ki so povezovale Posočje s starim rudarskim mestom Idrijo ter Poljansko dolino. O pomembnosti območja priča rimska utrdba na bližnjem Gradišču. V času avstro-ogrske je bilo Cerkno kraj okrajnega sodišča, leta tisoč devetsto je v naselju začela delovati čipkarska šola . Naselje šteje tisoč petsto prebivalcev, občina pa preko štiri tisoč šesto prebivalcev. Širše območje naselja Cerkno je bilo prvič omenjeno v enajstem stoletju, zgodovinski ostanki pa pričajo o naselitvi že v času ledenodobnega človeka. Najbolj znana najdba je neandertalčeva piščal, najdena v arheološkem najdišču Divje babe. Območje današnje občine Cerkno je bilo naseljeno v obdobju Keltov in Ilirov. Pomemben vpliv na naselitev je imela prometnica, ki je izkoristila naravne danosti prehoda iz Poljanske in Selške doline v porečje reke Soče. Rimljani so z zgrajenimi prometnicami omogočali v širšem pomenu pretok ljudi in blaga med Furlanijo in Kranjsko, ter vseh bližnjih in daljnih območji. Območje občine Cerkno je med enajstim in štirinajstim štetjem upravljal tolminski oglejski patriarh, kasneje je prišlo pod beneško upravo, sledilo je habsburško obdobje. V novejšem obdobju je območje zaznamovala leta tisoč devetsto dvajset začrtana rapalska meja med Italijo in Jugoslavijo. Cerkno je sodilo v italijansko državo, meja z Jugoslavijo pa je potekala po okoliških hribih cerkljansko-idrijskega hribovja. Občina je nastala leta tisoč devetsto štiriindevetdeset, meji na občine Idrija, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Tolmin. Nastanek občine ni naključje, saj je območje zaključena regija, ki leži na območju naravnega prehoda med primorskim in alpskim svetom v porečju Cerknice in Idrijce. Območje ima slikovito lego naselja, ki se iz doline širi na obronke cerkljansko idrijskega območja. Prijetno klimo oblikujejo vplivi toplejšega primorskega območja, ki se na tem območju srečujejo s alpskimi .

Cerkno je prijetno naselje.