Arhivi Kategorije: delo

Potni nalogi morajo vsebovati vsaj ključne stvari

Iščete navodila, kako se praviloma napišejo potni nalogi, vaš računovodja pa vam je le deloma v pomoč, hkrati pa se na spletu ne najde nikjer ravno povsem točnih navodil? Vsekakor je to problem, s katerim se srečuje kar večina podjetnikov, saj razumevanje zakonov ni ravno najbolj enostavno, računovodja praviloma odgovori v vseh primerih, da naj se potni nalogi napišejo z res pravimi in popolnimi dokazili, ki pa jih roko na srce, kljub temu, da je do sestanka res prišlo, ni vedno možno dobiti. Zato si bomo tokrat pogledali povsem na kratko, katere so tiste bistvene sestavine, ki jih potni nalogi morajo imeti.

Da so potni nalogi pravilno napisani, lahko na grobo rečemo, da je nujno potrebno pravilno izpolniti na grobo rečeno 10 elementov

Se vam zdi veliko, da morajo potni nalogi vsebovati toliko različnih elementov? Kar se tiče porabe časa, da se potni nalogi napišejo, je to res veliko elementov, vendar pa če pogledamo iz vidika, da inšpektor potrebuje toliko podatkov, da lahko ob morebitnem pregledu tudi presodi, ali je bila pot res opravljena ali ne, pa je to še malo podatkov.

pravilno izpolnjevanje potnih nalogov

Torej, če na hitro pogledamo, česa na potnem nalogu ne smete izpustiti, je to naslednje, kar je najlažje: napisati morate naziv in sedež s krajem podjetja, na katerem imate sestanek, potem pa tudi specificirati datum in uro odhoda ter datum in uro prihoda. Nikakor ne smete pozabiti tudi na število opravljenih kilometrov in pa na opis poti.

Pri opisu je vsekakor potrebno navesti osebo, s katero ste imeli sestanek in pa tudi ne smete pozabiti na temo sestanka. Seveda, v kolikor je možno, si le pridobite tudi dokaz, da ste res imeli sestanek z navedeno osebo, lahko se vam podpiše, napiše izjavo in pa po možnosti tudi še kak drug dokaz, kot je na primer dokazilo o plačilu parkirnine ali pa račun iz gostilne.

Seveda vseh dokazov res ni možno v vsakem primeru dobiti, je pa tako, da zakonodaja tudi ni striktna pri teh podpisih ali izjavah človeka, s katerim smo imeli sestanek, saj se tudi zakonodajalec zaveda, da tega ni možno dobiti v vseh primerih in to samo zato, da so potni nalogi povsem popolni.

 

 

 

Prosta delovna mesta so karierne priložnosti

Prosta delovna mesta so za iskalca zaposlitve karierne priložnosti.

Razpisana prosta delovna mesta so objavljena na različnih medijih. Klasični mediji so iz dneva v dan bolj v zatonu, elektronski mediji obratno postajajo iz leta v leto vedno bolj priljubljeni ter tudi bolj množični. Klasični mediji so tisk, radio in televizija, prosta delovna mesta so objavljena v posebnih rubrikah oziroma v posebnih terminih. Objave so urejene po točno določenih načelih, ki olajšajo iskanje. Tako so lahko prosta delovna mesta razvrščena po geografskih, upravnih ali drugače določenih območjih kjer je predvideno opravljanje dela, po izobrazbi, poklicu ter po raznih drugih kriterijih. Kljub zatonu klasičnih medijev imajo določene prednosti, ki so od medija do medija različne. Primer so lokalna prosta delovna mesta, katera pogosto lažje najdemo v lokalnih klasičnih medijih oziroma je lokalni klasičen medij orientiran na objavo prostih delovnih mest zgolj za to območje. Poleg tega so lokalno orientirani na objavo raznih novic in informacij, ki so posredno ali neposredno povezana z prostimi delovnimi mesti. Na ta način lahko dobi iskalec zaposlitve bolj podrobne informacije o delovnem mestu, ki se mu zdi primerno ali je zanj zainteresiran. V elektronskih medijih pogosto pogrešamo tako podrobne opise ter podrobnejše informacije, prevladujejo predvsem splošne informacije ter tehnične informacije s področja zaposlovanja. Elektronski mediji kljub temu pridobivajo na veljavi zaradi nekaterih izjemnih ali na splošno boljših lastnosti v primerjavi s klasičnimi mediji. V elektronskih mediji so informacije za prosta delovna mesta veliko hitreje objavljena ter po potrebi osvežena. Od zahteve za objavo do same objave mine veliko manj časa, tudi sam postopek do objave prostega delovnega mesta je veliko enostavnejši. Tiskani mediji na primer potrebujejo neprimerno več časa, predno so v njih prosta delovna mesta objavljena. Govorimo o razmaku dolgemu en dan, v nekaterih primerih pa lahko traja tudi teden ali več. Ker živimo v dinamičnem času, se v takšnem obdobju pogosto zgodijo spremembe. Ki seveda lahko vplivajo na celoten postopek od prejetja informacije o prostem delovnem mestu, preko prijave in kandidiranja ter nenazadnje pridobitev prostega delovnega mesta. Elektronski mediji obratno nudijo možnost bistveno bolj hitrega vnosa sprememb, ki se tičejo prostega delovnega mesta oziroma prostih delovnih mest. Dodatno elektronski mediji pogosto ne nudijo zgolj izpisana prosta delovna mesta, ampak tudi koristne vsebine. To so lahko vsebine s področje zaposlitvene zakonodaje, aktualnih sprememb s področja zaposlitvene zakonodaje, vsebine z podrobnimi opisi postopkov in načinov kandidiranja ter razne druge koristne vsebine. Elektronski medijo omogočajo tudi prejemanje informacij na zasebni elektronski naslov takoj, ko se pojavijo nova prosta delovna mesta spremembe, osvežitve informacij ter razne druge spremembe. Kar v primeru lastništva ali dostopa do ustrezne naprave pomeni, da imamo sveže informacije dobesedno vedno pri roki. Ob obeh medijih ne gre spregledati tudi možnost za osebno promocijo in kandidiranje. V tem primeru nam oba medija lahko koristita, vsak na svoj način. Kandidat v tem primeru ne pregleduje dan za dnem prosta delovna mesta, ampak samostojno predstavi in ponudi svoje delovne sposobnosti potencialnemu delodajalcu. Tak način ima prednosti, zahteva pa samozavestnega kandidata. Slednji potencialnemu delodajalcu poenostavljeno povedano predstavi kaj je pripravljen delati ter kakšne so njegove kompetence za opravljanje. Pomembno pri takšnem načinu kandidiranja je, da se kandidat osredotoči na predstavitev sposobnosti. V primeru uspešne predstavitve je vse ostalo zgolj formalnost. Kandidat mora po uspešni predstavitvi zgolj izpolniti vse zakonsko določene obveznosti, skladno z dogovorom pa večino formalnosti lahko opravi tudi delodajalec. V tem primeru mora kandidat zgolj in predvsem potrditi svoje strinjanje. Ne glede na način pridobivanja informacij, način kandidiranja ter druge podrobnosti je vedno pomembno biti prepričan v svoje sposobnosti in sposobnost doprinesti delodajalcu želen učinek.

Prosta delovna mesta je mogoče najti v tisku, na elektronskih medijih ter preko osebnega komuniciranja. Preverite oglase na mojaZaposlitev.si.

Mercator, priložnosti za zaposlitev

Zaposlitev v Mercatorju pogosto nudi zaposlitvene priložnosti za ambiciozne osebe različnih poklicev in znanj.

V skupini Mercator je zaposlitev kadrovska priložnost dela v podjetju s tradicijo ter regijskim področjem poslovanja. Podjetje je začelo poslovati po drugi svetovni vojni, pod imenom Živila Ljubljana. Od skromnih začetkov z tremi ducati zaposlenih ter podobno skromnim naborom vrst živil je prerasel v največje slovensko trgovsko podjetje z raznimi dodatnimi aktivnostmi na drugih področjih. Na slovenskem tržišču je v povojnem območju Mercator pogosto opravljal pionirsko nalogo pri uvajanju novih izdelkov in storitev na slovenski trg. Danes ima skupina veliko število prodajaln, po gostoti in prisotnosti na vseh koncih dežele na sončni strani Alp praktično nima konkurenta. Temu primerno ima za zaposlitev v skupini Mercator prednost, saj je velika možnost najti delovno mesto v bližini stalnega bivališča. V večjih mestih in krajih je pogosto prisotnih tudi več prodajaln z različnimi prodajnimi artikli. Zaradi tržnega deleža, tradicije ter goste posejanosti s prodajnimi mesti, je kandidatom moč najti tudi informacije koristne iz prve roke. V prodajalnah lahko kandidati dobijo prvi vtis, kako izgleda zaposlitev v skupini Mercator od blizu oziroma v praksi. Prvi praktični vtis imamo deloma že ustvarjen, saj bi težko našli posameznika, ki še ni vstopil v prodajalno skupine. Ko iščemo zaposlitev v skupini Mercator se dodatno izostrijo naši pogledi, zanimajo nas nove podrobnosti. Dodatno lahko pred ali po ogledu na spletni strani preberemo pričakovane naloge ter si tako dodatno izboljšamo informacijo o prostem delovnem mestu. Prodajalne so dodatno med seboj različne, kar dodatno poveča možnost najti individualno najbolj primerno zaposlitev v skupini Mercator. Poleg bogatih informacij na spletni strani, je mogoče pridobiti tudi povsem individualne informacije. Pridobimo jih preko telefonskega pogovora, sama prijava pa se lahko pošlje na klasičen ali sodoben način.

Mercator zaposlitev pridobimo preko oddane prijave po klasični ali elektronski pošti ter uspešno opravljena razgovora. Preberite več

Motivacija zaposlenih, ustvarja optimalne pogoje dela

Motivacija zaposlenih je osnova, na kateri se gradijo dobri pogoji dela.

Za uspešna poslovna okolja je značilna motivacija zaposlenih. Začetki zavedanja pomena motivacije na delovnem mestu so zelo stara, skozi zgodovino si je človek vedno prizadeval za najboljše možno delovno okolje. Največkrat je bilo v preteklosti dobro delovno okolje zagotovljeno predvsem pri samozaposlenih osebah, v podjetjih pa so spoznanja o pomenu dobrega okolja novejšega datuma. V preteklosti je bilo v okoljih s slabimi pogoji dela bistveno več slabih odnosov ob opravljanju profesionalnih dejavnosti. Slabi odnosi so preko vpliva raznih panog in področji privedli do današnjega spoznanja, da je motivacija zaposlenih eden ključnih elementov za uspešnost podjetja ali podjetnika na konkurenčnem trgu. Zaposleni na določenem delovnem mestu o njem ve daleč največ ve, motivacija zaposlenih ga motivira k najbolj optimalni izrabi danosti za doseganje zastavljenega cilja. Slaba okolja na drugi strani dosežejo, da je motivacija zaposlenih negativna. Vendar se negativnost ne prenese zgolj na zaposlenega, slej ko prej se prenese tudi do poslovnega rezultata. Zaposleni je tudi najboljši vir informacij za iskanje konkurenčnih prednosti. Potrebno ga je zgolj vključiti v proces odločanja in uvajanja sprememb, ki bodo privedle do konkurenčnih prednosti. Delodajalec mora imeti na drugi strani posluh za zaposlenega ter njegove predloge spremembe. Slaba delovna okolja nasprotno gledajo predloge sprememb s strani zaposlenega zviška, kar ni zgolj negativna motivacija zaposlenih. Pogosto se izkaže tudi kot zamujena priložnost, v najslabšem primeru pa konkurenci prepuščena konkurenčna prednost. V fleksibilnih delovnih okoljih lahko zaposleni svoje predloge odnese tudi do konkurence, ter jim na enostavne način podari prednost v konkurenčnem boju na trgu. Imeti besedo pri spremembah je v mnogih primerih vsaj enako pomembna motivacija zaposlenih, kot nagrajevanje ter razne druge oblike motiviranja. Zaposleni dobi občutek in potrditev, da so njegove izkušnje, razmišljanja in spoznanja cenjena in priznana.

Motivacija zaposlenih je vsakdanjik uspešnih delovnih okolji.

www.mojazaposlitev.si/blog/Kako-motivirati-zaposlene-982.php

Zakon o delovnih razmerjih med zaposlenim in delodajalcem

Zakon o delovnih razmerjih nam ureja delovna razmerja med zaposlenim in delodajalcem.

S tem zakon o delovnih razmerjih zagotavlja pravice delavca ter hkrati od njega zahteva izpolnjevanje obveznosti. Podobno zakon o delovnih razmerjih delodajalcu daje tako pravice, kot tudi dolžnosti. Namen zakona je torej vključiti delavca v delovni proces delodajalca. Delavec in delodajalec načeloma predstavljata nasprotujoči si strani, vendar morata v skupnem interesu delati vzajemno po najboljših močeh. Najbolj se nasprotovanja kažejo pri nagrajevanju, delovnem času ter raznih drugih področjih. Delodajalec si z večanjem nagrade manjša dobiček, nepravilno nagrajen delavec pa nima motivacije za opravljanje zastavljenih ciljev. Delodajalec zaposli delavca z namenom uresničevanja svojega poslovnega cilja ter poslovnega interesa. Poslovni cilj je opravljanje določene profesionalne aktivnosti, s katero iz ene denarne enote ustvarimo ustrezno več denarnih enot. Delavec na trgu dela prodaja svoje delovne sposobnosti, skladno z dogovorom pa se obveže k izpolnjevanju določenih nalog. Izpolnjevanje dogovorjenih nalog obravnava zakon o delovnih razmerjih, delojemalec k temu pristopi prostovoljno. Nasprotujoči si interesi so na številnih področjih, najdemo pa tudi skupne interese. Pri reševanju sporov ter izpolnjevanju tako pravic kot dolžnosti vseh je zakon o delovnih razmerjih več kot dobrodošel. Spori v poslovnem okolju so pokazatelj številnih napak, njihova pogostost pa na problematiko širšega okolja. Najboljša okolja so tista, kjer je zakon o delovnih razmerjih zgolj črka na papirju. Vsi odnosi potekajo v podjetniškem duhu ter so v skladu z etničnimi in moralnimi načeli. Delavec se v dobrih poslovnih okoljih zaveda svoje odgovornosti za izpolnjevanje delovnih nalog ter ceni izkazano zaupanje v njihovo opravljanje. Za opravljanje nalog je bil izbran, v času večje brezposelnosti med velikim številom drugih kandidatov za delovno mesto. Delodajalec se enako zaveda svojih obveznosti ter dolžnosti, izpolnjuje jih vestno skladno z etičnimi in moralnimi načeli.

Zakon o delovnih razmerjih prinaša hkrati pravice in dolžnosti tako delodajalca kot delojemalca.

Berite dalje, če vas delo detektiva zanima

V tem članku si bomo na kratko pregledali delo detektiva za umore v ameriški državi Los Angeles. Članek je bil sicer objavljen v eni izmed angleških revij, vendar je še vseeno zelo zanimiv. Torej kar začnimo. Detektiv svoje delo v detektivski agenciji uradno začne ob 9. zjutraj, do 17. popoldan. Dejstvo pa je, da v službo prispe že kakšno uro prej, da se z ekipo seznanijo o tekočih zadevah in umorih, ki so se zgodili čez noč.

Ker je detektiv o kateremu govorimo eden izmed glavnih, je njegovo delo tudi delegiranje dela, ki ga je še potrebno opraviti. S svojim delom pravi, da je izredno zadovoljen, saj niti en dan ni enak prejšnjemu, to delo pa opravlja že od leta 1993. Za tak tip dela moraš biti res pravi človek, saj te lahko precej pretrese. Najbolj ga veseli to, ko gleda svojo ekipo, kako rešujejo različne zločine. Seveda pa je ta služba še posebej naporna in tako, kot pri vseh službah, je tudi tu kdaj kaj takega, kar službo naredi stresno.

Oseba o kateri pišemo je povedala, da je bilo v obdobju 10 let 549 umorov in približno 250 primerov, ki še niso bili rešeni. Čeprav so detektivi za umore eni izmed najbolj zagretih pri svojem delu, je dejstvo, da vsi umori niso rešeni. Pri tem seveda uporabijo vse možne trike, ki jih poznajo. Detektivi običajno rešijo od 60-70% primerov, vendar le 30-40% tistih, v istem koledarskem letu. No tako, na hitro smo predelali zanimivo delo detektivov

Načrtovanje kariere lahko izvede vsak

Načrtovanje kariere je dobra odločitev .

Uspeti v profesionalni aktivnosti ni enostavno, že na samem začetku imamo veliko hkrati izzivov in ovir. Ko se odločamo za izobraževanje velikokrat sploh ne vemo, kaj dejansko delo zahteva, kakšne so njegove prednosti in kakšne so slabosti. Pomoč je načrtovanje kariere. Mnogi se obratno podajo na določeno poklicno pot, ker se jim zdi primerno, ker so enako izbrali prijatelji ali vrstnik. Načrtovanje sodi v krog manj pa je primerov, ki dejansko vedo v kaj se podajajo. To so velikokrat posamezniki, ki jih poklic za katerega so se odločili, spremlja od malih nog preko staršev. Načrtovanje kariere je v tem primeru družinska zadeva, na žalost se tega potenciala premalo zavedamo. Starši lahko že takrat, ko je to najbolj primerno, postopoma začnejo otroke uvajati, tako spoznajo prednosti kot tudi zahtevnosti določenega poklica. Ko nastopi čas za izobraževanje takšno načrtovanje kariere omogoča, da veliko bolj samozavestno sprejmejo izziv študija . Po končanem izobraževanju imajo takšne osebe tudi več možnosti, da bodo poklic dejansko opravljale. V mnogih drugih primerih, ki takšno načrtovanje kariere ne poznajo, gre za pridobljeno izobrazbo, sledi pa mučno iskanje vsaj približno enake zaposlitve. Niso pa redki primeri, ko razočarano ugotovijo, da bodisi trenutno dela zanje ni ter, da bo pot do želenega poklica še dolga. Kako nadaljevati, potem, ko ugotovimo, da so vrata do našega sanjskega poklica še zaprta, je vprašanje z nešteto odgovori. Koristi načrtovanje kariere. Nekateri se temu primerno že v času študija odločijo za dodatno izobraževanje. V obratnem primeru sodimo v krog tistih, ki ob ugotovitvi, da je za njihov sanjski poklic malo dejanskih možnosti, začnejo v najboljšem primeru komaj aktivno razmišljati. Dela je v tem primeru na trgu veliko, malo pa zanje zanimivega, kot izhod v sili sprejmejo najmanj slabo ponudbo.

Načrtovanje kariere je osnova za uspešno poklicno pot.

https://www.mojazaposlitev.si/

prijava na službo

Motivacijsko pismo, priloga življenjepisu

Motivacijsko pismo je priloga življenjepisu .
Svoj učinek pa motivacijsko pismo lahko doseže, če je izvedba pravilna. Naslovljeno mora biti na točno določeno osebo. Pri pa moramo biti previdni, saj je naslavljanje na točno določeno osebo primerno le, če jo zaposlitveni oglas navaja. Napačno je motivacijsko pismo nasloviti na osebo, ki ni ni navedena v zaposlitvenem oglasu, izberemo pa jo sami po nekih svojih kriterijih. Prejemnik je v takih primerih lahko v zadregi, v skrajnem primeru bo motivacijsko pismo romalo v koš, ne bo ga prebral. Dobra vsebina mora prikazati naše navdušenje nad ponujenim delovnim mestom v razpisu. Navdušenje pokažemo tako, da izrazimo pripravljenost poprijeti za delo ter navedemo razloge. Pri tem koristijo naši dosežki in sposobnosti iz preteklosti. Veljajo kot referenca, pomembno pa je predložiti dokaze. V nasprotnem primeru bo motivacijsko pismo izgledalo kot osebna reklama slabega okusa. Pomembno je tudi prikazati svojo sposobnost kot tudi vizijo. Delodajalci velikokrat poleg kadra iščejo pogled v prihodnost, ki ga sami nimajo oziroma ne morejo imeti. Vsak delodajalec je ujet v svoj poslovni krog, pogled z drugega zornega kota spremeni marsikaj. Takšno izkušnjo smo velikokrat že sami doživeli, če smo si dovolili drugačno mnenje, ter avtorju dovolili prosto oblikovanje. Zavedati se je potrebno, da bo motivacijsko pismo z vključeno vizijo pomenilo pomembno dodano vrednost. Problem neuspešnih kandidatur velikokrat tiči v posnemanju. Kandidati se ne potrudijo dovolj, da bi zapisali kandidaturo po svoje, ampak sledijo vzorcem. Niso redki primeri, ko delodajalec bere praktično enaka besedila, spremembe so zgolj v osebnih podatkih in značilnostih. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da bo osebni pristop in izvirno besedilo, v poplavi praktično enakih kandidatur, pritegnilo pozornost. S tem lahko celo premagamo morebitne druge pomanjkljivosti, kot so izobrazba, delovne izkušnje, zahtevana znanja in podobno.

Motivacijsko pismo pomeni dodano vrednost kandidature posameznika in močno konkurenčno prednost med ostalimi kandidati.

šačlica za barvni potisk

Emajlirana posoda, klasika kuhanja

Emajlirana posoda je klasika kuhanja .

Priprava hrane se je skozi stoletja razvijala, emajlirana posoda je zaradi svojih lastnosti in razširjenosti v mnogih primerih še vedno pojem dobre kuhinje. Odgovorov na vprašanje kaj je dobra kuhinja imamo na voljo toliko odgovorov kolikor je vprašanih oseb. Na trgu emajlirana posoda ni edina ponudba, na voljo so še teflonske, glinene, keramične in druge vrste posode. Iz spomina na stare čase se kje še najde aluminijaste posode, služijo predvsem okrasu, niso pa v uporabi z namenom priprave hrane za ljudi. Aluminijasta posoda se je ukinila zaradi nevarnega vnosa atomov v hrano. Kaj je danes najboljše je težko ugotoviti. Vsak človek ima svoje navade in izkušnje, razlikujemo se tudi po tem kaj damo v lonec, kakšni so načini priprave hrane in podobno. Vseh nasvetov tudi ne gre poslušati oziroma jih je dobro prezreti. Predvsem v primerih, ko je očitno, da gre za reklamno sporočilo. Dobri so predvsem tisti viri informacij, ki so neobremenjeni, avtor pa sporoča tako kot je dejansko predmet ali pojem ocenjevanja doživel na lastni koži. Kot beseda emajlirana posoda pove, je osnovna značilnost emajl. V opisih včasih poleg besede emajl srečamo tudi lošč ali posteklenina. Postopek je v osnovi enak, razlikujejo se podlage oziroma nameni uporabe. O postopku izdelave veliko pove že sama beseda emajl. Izhaja iz stare visokonemške besede smelzan, kar pomeni zažgati oziroma preko staro francoske besede esmail. Začetek postopka je v mletju stekla, iz njega pridobljen prah se pri visokih temperaturah na jekleni pločevini stali. Ko se ohladi nastane čvrsta steklena prevleka. Emajlirana posoda nastaja na podoben način, razlika je v dodanem površinskem emajlu. Ta postopek je potreben za pridobivanje nekaterih poboljšanih lastnosti. V ponudbi se med seboj emajlirana posoda loči glede na težo, vrsto pločevine, število emajliranj, kvaliteto emajliranja.

S tem nastane težka, poltežka in lahka emajlirana posoda .

finančni načrt

Iščem delo, razširimo obzorja

Iščem delo nas velikokrat motivira, da razširimo obzorja , s tem si povečamo možnosti.

Pojem iščem delo je za razgledane iskalce zaposlitve danes možnost in priložnost. V primeru, da želimo imeti večje možnosti, pa več kot priporočljiv, če ne kar nujno. Oseba, ki je razgledana ne pozna zgolj svoje profesionalno področje, pozna tudi širšo okolico na mnogih področjih. Ta področja so lahko bolj ali manj povezana z profesionalnim področjem. V primeru, da so povezana lahko iščem delo ponudi več za profesionalno področje. Obratno pa v primerih, ko niso povezana s profesionalnim področjem, nudi več za področja izven njega. Na delovnih metih so velikokrat zahtevana tudi druge sposobnosti. Pogosto iščem delo poleg drugega lahko ponudi znanje s področja računalništva oziroma sodobnih komunikacij. Pri kandidiranju je to zelo koristno, saj se kandidat pokaže kot priložnost in možna dodana vrednost za delodajalca ter samega kandidata. Danes imamo tako zelo širok nabor zaposlitvenih informacij. Poleg klasičnih virov, so tu še napredni viri. Zanimivi so iz več vidikov, veljajo pa kot priložnosti za iščem delo. Kot prvo so alternativni vir za širše množice neznanka, znani so predvsem ožjemu krogu ljudi, ki so s sodobnimi povezavami in načini komuniciranja domači. Ker so znani ožjemu krogu to v istem hipu pomeni konkurenčno prednost kandidata. Nadalje je prednost v samem bistvu. Osebe, ki uporabljajo in izkoriščajo alternativni vir so naprednejše, bolj samoiniciativne ter lahko takoj nudijo dodano vrednost delodajalcu, kot tudi sebi takrat ko iščem delo. Delodajalcu s svojimi sposobnostmi, sebi pa z večjimi možnostmi. Potencialni delodajalec se zaveda, da oseba, ki pozna alternativni vir lahko preko njega nudi njegovi podjetniški aktivnosti in uspešnosti dodano vrednost. Tako kot je oseba sebi pomagala do zaposlitve, lahko na delovnem mestu pripomore k večji dodani vrednosti podjetja.

Iščem delo pomeni izkoristiti vse svoje potenciale, ki so povezani s profesionalnim področjem, kot tudi izven njega.