Mesečni arhiv: avgust 2017

Zdravo hujšanje, življenjska naloga

Zdravo hujšanje je življenjska naloga velikega števila ljudi.

V razvitih deželah sveta je zdravo hujšanje aktivnost velikega števila populacije, ki želijo telesno težo zmanjšati za različne vrednosti. Telesna teža se v teh primerih poviša preko normalnih vrednosti. Poleg povečane telesne teže so prisotne za mnoge moteče estetske spremembe. Nasvetov za zdravo hujšanje ne primanjkuje, tudi ponudba raznih proizvodov in storitev je bogata, možnosti je skratka veliko. Prvi korak pa mora vedno narediti človek sam, v nekaterih primerih ljudem stojijo ob strani najbližje osebe. Odločitve za zdravo hujšanje so v takih primerih zelo različne, temu primerno različni so učinki. Prevečkrat slišimo zgodbe o neuspehih hujšanja, o nedoseganju ciljev, o težavah in podobno. Ob tem se velja najprej vprašati ali je sploh šlo za zdravo hujšanje ali je šlo za kaj drugega. V prvi vrsti je zdravo hujšanje dolgoročen proces, ki vestno upošteva in spoštuje človeški organizem in človeka v širokem pomenu besede. Vsak človeški organizem ima svoje individualne značilnosti, podobno ima vsak človek individualni vsakdanjik. Povišana telesna teža ali debelost se na drugi strani ni pojavila čez noč, ampak je nastajala postopoma. Zato moramo zdravo hujšanje razumeti kot nasprotni proces. Telo in organizem se mora na enak način prilagoditi novo nastalim razmeram, kar zahteva čas. Aktivnosti človeka na dnevni ravni so individualne ter od drugih ljudi lahko bolj ali manj različne. Podobne aktivnosti imajo ljudje ali osebe, ki opravljajo enake profesionalne ter prostočasne aktivnosti. V vsakem primeru pa moramo zagotoviti za opravljanje aktivnosti optimalno količino energije ter poskrbeti za regeneracijo po njihovem zaključku. To je v osnovi najbolj enostavno in učinkovito vodilo za zdravo hujšanje. Fizični napori zahtevajo drugačno hrano in posledično energijo kot umski napori, podobno različne zahteve imajo prostočasne aktivnosti.

V vsakem primeru pa energija mora biti zagotovljena, sicer ne gre za zdravo hujšanje ampak bolj ali manj negativne aktivnosti.

Preberite več na lineasnella.si/blog/clanki/hujsanje-v-trebuh/.

Prosta delovna mesta so karierne priložnosti

Prosta delovna mesta so za iskalca zaposlitve karierne priložnosti.

Razpisana prosta delovna mesta so objavljena na različnih medijih. Klasični mediji so iz dneva v dan bolj v zatonu, elektronski mediji obratno postajajo iz leta v leto vedno bolj priljubljeni ter tudi bolj množični. Klasični mediji so tisk, radio in televizija, prosta delovna mesta so objavljena v posebnih rubrikah oziroma v posebnih terminih. Objave so urejene po točno določenih načelih, ki olajšajo iskanje. Tako so lahko prosta delovna mesta razvrščena po geografskih, upravnih ali drugače določenih območjih kjer je predvideno opravljanje dela, po izobrazbi, poklicu ter po raznih drugih kriterijih. Kljub zatonu klasičnih medijev imajo določene prednosti, ki so od medija do medija različne. Primer so lokalna prosta delovna mesta, katera pogosto lažje najdemo v lokalnih klasičnih medijih oziroma je lokalni klasičen medij orientiran na objavo prostih delovnih mest zgolj za to območje. Poleg tega so lokalno orientirani na objavo raznih novic in informacij, ki so posredno ali neposredno povezana z prostimi delovnimi mesti. Na ta način lahko dobi iskalec zaposlitve bolj podrobne informacije o delovnem mestu, ki se mu zdi primerno ali je zanj zainteresiran. V elektronskih medijih pogosto pogrešamo tako podrobne opise ter podrobnejše informacije, prevladujejo predvsem splošne informacije ter tehnične informacije s področja zaposlovanja. Elektronski mediji kljub temu pridobivajo na veljavi zaradi nekaterih izjemnih ali na splošno boljših lastnosti v primerjavi s klasičnimi mediji. V elektronskih mediji so informacije za prosta delovna mesta veliko hitreje objavljena ter po potrebi osvežena. Od zahteve za objavo do same objave mine veliko manj časa, tudi sam postopek do objave prostega delovnega mesta je veliko enostavnejši. Tiskani mediji na primer potrebujejo neprimerno več časa, predno so v njih prosta delovna mesta objavljena. Govorimo o razmaku dolgemu en dan, v nekaterih primerih pa lahko traja tudi teden ali več. Ker živimo v dinamičnem času, se v takšnem obdobju pogosto zgodijo spremembe. Ki seveda lahko vplivajo na celoten postopek od prejetja informacije o prostem delovnem mestu, preko prijave in kandidiranja ter nenazadnje pridobitev prostega delovnega mesta. Elektronski mediji obratno nudijo možnost bistveno bolj hitrega vnosa sprememb, ki se tičejo prostega delovnega mesta oziroma prostih delovnih mest. Dodatno elektronski mediji pogosto ne nudijo zgolj izpisana prosta delovna mesta, ampak tudi koristne vsebine. To so lahko vsebine s področje zaposlitvene zakonodaje, aktualnih sprememb s področja zaposlitvene zakonodaje, vsebine z podrobnimi opisi postopkov in načinov kandidiranja ter razne druge koristne vsebine. Elektronski medijo omogočajo tudi prejemanje informacij na zasebni elektronski naslov takoj, ko se pojavijo nova prosta delovna mesta spremembe, osvežitve informacij ter razne druge spremembe. Kar v primeru lastništva ali dostopa do ustrezne naprave pomeni, da imamo sveže informacije dobesedno vedno pri roki. Ob obeh medijih ne gre spregledati tudi možnost za osebno promocijo in kandidiranje. V tem primeru nam oba medija lahko koristita, vsak na svoj način. Kandidat v tem primeru ne pregleduje dan za dnem prosta delovna mesta, ampak samostojno predstavi in ponudi svoje delovne sposobnosti potencialnemu delodajalcu. Tak način ima prednosti, zahteva pa samozavestnega kandidata. Slednji potencialnemu delodajalcu poenostavljeno povedano predstavi kaj je pripravljen delati ter kakšne so njegove kompetence za opravljanje. Pomembno pri takšnem načinu kandidiranja je, da se kandidat osredotoči na predstavitev sposobnosti. V primeru uspešne predstavitve je vse ostalo zgolj formalnost. Kandidat mora po uspešni predstavitvi zgolj izpolniti vse zakonsko določene obveznosti, skladno z dogovorom pa večino formalnosti lahko opravi tudi delodajalec. V tem primeru mora kandidat zgolj in predvsem potrditi svoje strinjanje. Ne glede na način pridobivanja informacij, način kandidiranja ter druge podrobnosti je vedno pomembno biti prepričan v svoje sposobnosti in sposobnost doprinesti delodajalcu želen učinek.

Prosta delovna mesta je mogoče najti v tisku, na elektronskih medijih ter preko osebnega komuniciranja. Preverite oglase na mojaZaposlitev.si.

Ograja razmejuje parcele ter usmerja gibanje

Ograja je objekt, ki zagotavlja razmejitev ozemlja ter opravlja številne druge funkcije.

Največkrat je ograja postavljena na prostem ter točno na meji parcele. Konstrukcija je na različne načine utrjena tako, da je onemogoča prehod ter po potrebi služi kot osnova za razne nadgradnje. Ograja je lahko postavljena tudi v notranjosti objektov, kjer podobno onemogoča ali usmerja gibanje. Postavljena je z namenom, da se ljudje v prostoru gibljejo v točno določeni smer oziroma imajo onemogočen prehod v nasprotni oziroma spet točno določeni smeri. V trgovinskih centrih ter drugod imamo na tak način omogočen vhod na točno določenih mestih, hkrati pa nam ograja preprečuje prehod v obratni smeri. Za usmerjanje gibanja je ograja postavljena na mestih, kjer je zaželeno gibanje ljudi v točno določeni smeri ali na točno določenem območju. V izjemnih primerih se za usmerjanje gibanja množice ne uporablja ograja ampak trakovi, vrvi ter druga enostavnejša sredstva. Njihova prednost je v tem, da se lahko hitro postavijo na poljubnih mestih. Posebnost je protihrupna ograja, ki je postavljena z namenom zaščite prebivalstva pred hrupom s ceste ali drugih s hrupom obremenjenih površin. Izvedbe so od primera do primera različne, lahko imamo gre za lesene ograje, ograje iz plastičnih mas, betonske ograje ali ograje iz drugih materialov oziroma kombinacij različnih materialov. V vrtovih ali na drugih površinah je včasih prisotna okrasna ali dekorativna ograja, katere glavni namen je doseči določen estetski učinek. Zelo različne izvedbe, materiali in druge značilnosti so za investitorje pogosto prej ovira kot prednost. Posebno to velja za primere, kjer je lahko izbrana poljubna ograja. Manj težav pri izbiri imajo investitorji, kateri imajo na voljo manj možnosti ali izbire praktično nimajo. Poljubna ograja je največkrat izbira pri razmejitvi parcele v urbanih središčih. Za lažjo odločitev je najbolje pogledati čim več ograj v okolici ter si ustvariti predstavo o stroških. Postavljene panelne ograje so bistveno bolj reprezentativne, toliko bolj ob izenačitvi drugih značilnosti. Te so: okolica, objekt oziroma objekti, materiali, funkcije in druge značilnosti. Vsaka okolica ima svoje značilnosti, ki so del naravne in kulturne dediščine. Tako ima Kras čisto drugačne naravne značilnosti kot Gorenjska ali drugi deli Slovenije. Človek na določenem območju je dodatno skozi čas ustvaril kulturo z točno določenimi značilnostmi. Kultura pa se seveda skozi čas neprestano spreminja, kar ni težko opaziti. Na določenem območju imamo tako stare gradnje, kot nove gradnje. V preteklosti tudi nismo imeli cest kot danes, enako velja za drugo infrastrukturo. Sodobni časi pa zahtevajo tudi prilagoditev funkcije in drugih značilnosti modernim zahtevam. Danes tako ni noben luksuz ograja, ki se na vhodu odpira ali zapira preko daljinskega upravljalnika, preko senzorjev ali na ustrezen drug način. Je dostopna praktičnost, ki dviga kakovost uporabe na višji nivo ter v nekaterih primerih tudi znižuje stroške. Učinkovita investicija zahteva predvsem upoštevanje naštetih ter raznih drugih značilnosti. Panelna ograja mora biti v prvi vrsti funkcionalna, hkrati pa mora biti tudi estetsko čim boljša. Obenem pa mora stroškovno ostajati znotraj s strani investitorja določenih finančnih okvirjev. Zaradi velike izbire ima vsak investitor možnost številne lastnosti prilagajati tako, da doseže največji možen učinek ob sprejemanju kompromisov. Tako je lahko ograja estetsko lahko zelo različna, različna pa je tudi njena funkcija. Kaj je bolj pomembno, katera lastnost ima večjo težo mora določiti predvsem investitor sam. Omenjeno daljinsko odpiranje ali zapiranje vhoda nudi višjo funkcionalno vrednost, dvigne pa tudi investicijo. Ob nespremenjenem proračunu to pomeni odločitev za bolj ali manj prestižne materiale, izvedbe in druge značilnosti. Če investitor bolj ceni višjo funkcionalno vrednost, se bo pri enakem proračunu odrekel prestižnejšim materialom, izvedbi ter drugim podobnim lastnostim. Ter seveda obratno, ko bo želel boljše materiale, izvedbe na račun manjše funkcionalne vrednosti. Za natančno predstavo in dobro odločitev je modro poslati povpraševanje izdelovalcem ograj. V povpraševanje vnesemo osnovne podatke ter najbolj zaželene lastnosti ali več različnih lastnosti. Osnovni podatki so predvsem mere parcele, ki jo želimo ograditi. Najbolj zaželene lastnosti pa so nam najbolj všečni materiali, izvedbe, funkcije ter druge lastnosti. V nekaterih primerih pa je lahko ograja nižji strošek izdelavo ali postavitvijo v lastni režiji. Izdelava je zahtevnejša, predvsem pri nekaterih izvedbah. Tak primer so kovane ograje, ki zahtevajo obrtniško znanje in opremo. Bistveno manj zahtevne so lahko lesene ograje, tudi kamen, opeka in drugi gradbeni materiali nudijo razmeroma enostavne izvedbe. Postavitev izdelane ograje ni zahtevna, nekaj več spretnosti in znanja zahtevajo funkcijsko in drugače bolj kompleksne izvedbe. V osnovi zahteva pravilno postavljena ograja ustrezne temelje ter natančno postavitev. Zasnova temelja je odvisna od velikosti, teže, izvedbe ter drugih značilnosti. Pri lažjih ograjah je to ustrezno globoka luknja, sredi katere postavimo stebre ter jih učvrstimo z betonom. Povsem navpično lego dosežemo s pomočjo vodne tehnice ter ustreznega prilagajanja. V nekaterih primerih je potrebno stebre začasno dodatno podpreti, da ostanejo v vodoravni legi v času strjevanja betona. Stebre je mogoče postaviti tudi na vrh betonskega temelja, utrdimo jih z vijaki, sidri ter na druge načine. Povsem navpično lego v tem primeru dosežemo z nastavitvami, podlaganjem ter na razne druge načine. Postavljeni stebri lahko pomenijo že postavljeno ograjo, pri nekaterih izvedbah pa so zgolj osnova. Dokončno nastane ograja, ko se dodajo izbrani elementi med stebri. Ti so lahko pred pripravljeni oziroma izdelani serijsko, lahko pa jih individualno oblikujemo v času postavitve. Zahtevnejše izvedbe, ki zahtevajo napajanje z električno energijo ali razne druge zahtevnejše izvedbe prepustimo v izvedbo strokovnjakom. Razen v primerih, ko smo sami strokovnjaki ali povsem prepričani v svoje sposobnosti.

Ograja ne sme biti nevarna za uporabo, njena uporaba ne sme povzročati poškodb oziroma ogrožati varnosti.

Kako odstraniti okuženega klopa

Kako odstraniti klopa, ki ima bolezenske klice je zelo aktualno.

Z vprašanjem kako najbolje odstraniti klopa je najbolj pomembno, ko gre za vnos bakterije Borrelia burgdorferi. V tem primeru se prenos bolezni vrši posredno z dnevnim zamikom. Okužen klop ima bolezenski virus v notranjosti telesa, ta pa se prenese kot rečeno posredno in z zamikom. V tem primeru nas skrb kako pravilno odstraniti klopa skoraj z gotovostjo reši napredovanja bolezni in njenih posledic. Če v tem primeru odstranimo klopa v enem dnevu po vbodu bo napredovanje bolezni zgolj izjemoma. V večini primerov pa nas vprašanje kako učinkovito odstraniti klopa reši vseh posledic ter težav. Druga najpogostejša okužba je bolj neposredna, vendar je bistveno manj pogostejša oblika obolenja z ugrizom okuženega klopa. Statistično gledano v tem primeru lahko rečemo, da je skrb kako strokovno odstraniti klopa do dvajsetkrat manj pogosta. Vendar je hkrati vprašanje kako zagotovo odstraniti klopa brez posledic tudi bistveno bolj življenjsko važno. Ta oblika okužbe namreč v izjemnih primerih povzroči tudi smrt. Odstranitev samega klopa ni zahtevna, potrebo se je zgolj naučiti pravilnega postopanja ter uporabe najbolj primernih sredstev. Mnoge osebe so to znanje osvojile, ter ob prihodu iz gozda ali drugega življenjskega okolja klopa, odstranjevanje klopa izvajajo rutinsko. Na vprašanje, ali se bojijo hoditi v življenjsko okolje klopa je njihov odgovor ne, ker se ob prihodu domov redno pregledam ter po potrebi odstranim klopa. Predvsem ne smemo klopa vleči, stiskati, polivati z bencinom ali kakšnim podobni po naši oceni učinkovitim sredstvom. Klop je živo bitje, ki brani svoje življenje ter ob tem nehote tudi pospeši vnos bakterij. Z bencinom ali podobnimi kemikalijami pa ranjeno mesto vboda dodatno okužimo ter lahko poskrbimo za vnetje kože ali razne druge neljube posledice. Klopa najbolj učinkovito odstranimo, če ga primemo na mestu vboda ter nežno povlečemo.

Kako odstraniti klopa je pogosta dilema v poletnih mesecih, več informacij najdete na članku Zaščita pred klopi.

Sicilija, največja italijanska dežela

Sicilija je italijanska dežela, ki ima poseben status.

Dežela Sicilija je sestavljena iz pokrajin Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. Na skrajnem severozahodu je pokrajina Trapani z istoimenskim glavnim mestom. Šteje štiristo trideset prebivalcev, ki živijo v štiriindvajsetih občinah. Na vzhodu meji z nekdanjo pokrajino Palermo, katera obsega ozemlje veliko pet tisoč kvadratnih kilometrov. Glavno mesto pokrajine je hkrati glavno mesto otoka Sicilija.
Pokrajina Mesina se nahaja na severovzhod otoka, ter obsega ozemlje veliko tri tisoč dvesto kvadratnih kilometrov. Po štetju iz leta dva tisoč štirinajst, pokrajino Mesina naseljuje skoraj šesto petdeset tisoč prebivalcev. Glavno mesto je Mesina, v njej živi dvesto sedemintrideset tisoč prebivalcev. Južna obala otoka Sicilija spada pod pokrajino Agrigento, na njenem območju živi štiristo petdeset tisoč prebivalcev. Pokrajina je nadalje razdeljena na štiriintrideset občin. Agrigento je tudi občina in mesto s sto petdeset tisoč prebivalci. Na vzhodu pokrajina Agrigento meji s pokrajino Caltanissetta. Pokrajina Caltanissetta obsega ozemlje veliko dva tisoč tristo kvadratnih kilometrov, naseljuje jo dvesto sedemdeset tisoč prebivalcev. Enna je edina pokrajina na otoku Sicilija, ki nima morske obale. Na ozemlju velikem skoraj štiristo kvadratnih kilometrov živi trideset tisoč prebivalcev. Glavno mesto Enna šteje osemindvajset tisoč prebivalcev, nahaja na nadmorski višini devetsto enaintrideset metrov. Pokrajina Katanija se nahaja na vzhodu otoka Sicilija, na njenem območju živi dva milijona prebivalcev. Teritorij pokrajine obsega šest tisoč osemsto kvadratnih kilometrov, razdeljeno je na oseminsedemdeset občin. Na skrajnem jugu otoka Sicilija, se nahajata pokrajini Ragusa in Siracusa. Pokrajina Siracusa se nahaja na skrajnem jugovzhodu otoka, razdeljena je na enaindvajset občin. Ragusa je razdeljena na dvanajst občin: Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli ter Vittoria. Skupno živi na ozemlju pokrajine Siracusa tristo dvajset tisoč prebivalcev. Sicilija ima zelo razgibano ozemlje, prav tako različen pa je tudi vsakdanjik na posameznih delih otoka.

Uporabniška izkušnja, pridobivanje informacij na sodoben način

Uporabniška izkušnja je pridobivanje informacij na sodoben način.

V osnovi je uporabniška izkušnja obisk internet strani, v širšem pomenu pa mnogo več. Obisk spleta je danes aktivnost, s katero se ukvarjamo praktično vsi. Dejanska uporaba spleta je odvisna predvsem od starostne skupine uporabnika. Pri določenih starostnih skupinah splet uporablja praktično celotna populacijah, pri drugih pa je odstotek manjši. Za obisk spleta se uporablja statični, tablični ali prenosni računalnik, pametne televizorje ter druge naprave. Po statističnih podatkih je uporabniška izkušnja domena treh četrtin prebivalcev starih od šestnajst do petinsedemdeset let. Dve tretjine te populacije uporabljalo vsak dan. Še bolj pogosta je uporabniška izkušnja pri populaciji stari med petintrideset ter štiriinštirideset let. Ta populacija skoraj brez izjeme uporablja splet. Kar z drugo besedo pomeni, da je tej populaciji zgolj v izjemnih primerih uporabniška izkušnja neznanka. Zelo različen je tudi način dostopa do spleta. Dostop do interneta preko pametnega telefona največ uporablja populacija stara med šestnajst in štiriindvajset let, zelo malo pa populacija stara med petinšestdeset in štiriinsedemdeset let. Prenosni računalnik je najpogostejša uporabniška izkušnja oseb starih med petindvajset in štiriintrideset let. Tablice so najbolj priljubljene pri populaciji stari med petintrideset in štiriinštirideset let. Ista populacija hkrati najpogosteje dostopa do spleta preko namiznega računalnika. Namen uporabe spleta je prav tako različen, najpogosteje gre za komuniciranje, finančne aktivnosti, izobraževanje ter razvedrilo. Priljubljeni obliki komuniciranja preko spleta je internet telefon ali videotelefon ter komuniciranje preko spletnih družabnih omrežji. Na področju razvedrila je najpogostejša uporabniška izkušnja poslušanje glasbe preko spleta, ogled video vsebin, ogled internetne televizije, ogled pretočnih video vsebin in druge oblike. Najpogostejše finančne aktivnosti so storitve elektronskega bančništva ter uporaba predplačniškega računa za spletne nakupe. Na področju izobraževanja je najpogostejša uporabniška izkušnja obisk spletnega tečaja, uporaba spletnega gradiva za izobraževanje preko spleta ter komuniciranje preko izobraževalnih spletnih strani ali portalov.

Uporabniška izkušnja je zelo širok spekter možnosti obiska spleta ter uporabe spletnih vsebin.

Kolesarska pedala so kot športna obuvala

Kako pogosto se nam zgodi, da kolesarimo tako močno in prekomerno, da moramo kupiti nova kolesarska pedala? Verjetno nikoli. Vsaj večini se ni nikoli zgodilo, da bi v življenjski dobi kolesa morali menjavat pedala. Vendar to še ne pomeni, da jih ni potrebno menjati. Kdaj pa potem pride menjava v poštev?

Kolesarska pedala se lahko hitro obrabijo, predvsem pa če redno kolesarimo na daljše proge. Na primer, če se dnevno vozimo v službo, služba pa je oddaljena nekaj kilometrov. Pedala se bodo zelo hitro obrabila in poškodovala. Ključen podatek pri vsem tem pa je, da so pedala narejena iz manj kakovostnih materialov, najpogosteje iz plastike. Že malce večja sila je potrebna in pedala počijo. V takšnih primerih je potem nujno potrebno zamenjati pedala. Drugi primeri ko je potrebno kolesarska pedala zamenjati pa je, če se s kolesarstvom ukvarjamo na bolj profesionalni ravni. V takšnih primerih pa se pedala redno menjavajo, saj je položaj noge ključnega pomena. Ali se bomo vozili po bolj ravnem terenu ali pa bomo kolesarili po bolj goratem pobočju. Vrsta pedal je tu zelo pomembna. Zato imajo profesionalni kolesarji v nahrbtniku vedno dodaten par pedal, ki jih bodo lahko zamenjali v določenih situacijah. Kajti oprijem noge je najpomembnejši faktor za dobro in varno kolesarjenje. V mislih imamo lahko obutev. Saj so pedala v svetu kolesarstva to, kar je v svetu tekačev obutev. Zato nikar ne imejte v mislih, da so kolesarska pedala nekaj kar bo trajalo večno. Zamenjava bo slej ko prej potrebna.

Holesterol mora biti uravnovešen

Holesterol mora človeški organizem vsebovati v optimalni količini.

Človek holesterol pridobiva s prehrano, del pa ga tvori človeško telo. Pojem zdravo življenje v vsakdanjih pogovorih pogosto povezujemo s holesterolom, na žalost mnenja velikokrat temeljijo na mitih in legendah. Največkrat se holesterol povezuje z osebami, ki imajo težave z odvečnimi kilogrami. Kar je v mnogi primerih povsem zgrešeno. Nobena rednost ni povišan holesterol pri osebah, ki imajo normalno telesno težo ali celo kakšen kilogram premalo. Neresnična je tudi predstava, da je hrana glavni krivec za povišan holesterol. Z hrano pridobivamo zgolj dobro petino vsega holesterola, preostale količine tvori telo samo. Napačno je tudi brezglavo jemati holesterol kot nekaj slabega, ter brez prave osnove iskati in črtati z jedilnika po svojem občutku. Holesterol je potrebno najprej izmeriti ter se v primeru slabega rezultata pogovoriti s svojim osebnim zdravnikom. Mnogi ob takem obisku prvič izvejo, da obstaja tako imenovani dobri in slabi holesterol. Dobri holesterol je lipoprotein z visoko gostoto, slabi pa lipoprotein z nizko gostoto. Lipoproteini so snovi, ki so sestavljene iz maščob in beljakovin. V telesu imajo nalogo, da transportirajo maščobe po krvi. Na količino lipoproteinov v krvi vplivajo telesna teža, hormoni, stres, zdravila, prehrana ter drugi dejavniki. Prehrana ima kot rečeno zgolj delni vpliv, zato lahko ukrepamo tudi na druge načine. Delno lahko vpliva pri zmanjševanju ali uravnavanju telesne teže. Za stres in zdravila lahko sami v mnogih primerih sami poskrbimo. Možnosti za odpravljanje stresa je veliko, izbrati moramo najbolj učinkovite. Zdravila nemalokrat jemljemo kot bombone ter si ne vzamemo čas za poglobitev v bistvo problema. Tipičen primer je glavobol, ki ga mnogi enostavno odpravijo z ustreznimi zdravili. Veliko bolje bi bilo razmisliti o vzrokih, ki so povzročili glavobol. Razumeti ga moramo kot opozorilo, da je nekaj narobe. Pri strojih in napravah taka opozorila razumemo, jemljemo resno ter iščemo vzroke. Enako moramo storiti v primeru glavobola.

Holesterol je pogosta težava sodobnega človeka.

https://www.vzajemna.si/sl/zdravje/moje-zdravje/vodic-kaj-morate-vedeti-o-holesterolu