Mesečni arhiv: november 2015

varčevanje in finance

Varčevanje , pametno investiranje

Varčevanje je pametno investiranje .

V svojem življenju človek veliko investira. Investicije so med seboj različne, njihova skupna lastnost pa so osebne koristi . Te koristi so lahko v materialni ali nematerialni obliki. Bistvo vsake dobre investicije je v tem, da je oseba, ki se je za investicijo odločila, bogatejša kot pred investicijo. Pri materialnih oblikah investicij so te razlike zlahka opazne. Posledično materialne oblike investicij lažje razumemo, zanje se lažje odločamo, zanje imamo lahko več motivacij, motivacije so bolj oprijemljive. Nematerialne investicije so vse tiste investicije, ki nimajo materialno obliko. Prepoznamo jih na različne načine. Pogosto se srečujemo s pojmom investiranje v znanje. Načeloma je takšno investiranje težko prepoznati, saj jih ni moč prepoznati po materialni logiki. Učinki so vsekakor možni. V materialni logiki se lahko prepoznajo po večji učinkovitosti, boljšem načrtovanju, bolj izdelanih odločitvah, ter številnih podobnih lastnostih in sposobnostih, ki posledično pripomorejo k ustvarjanju boljši možnosti za pridobivanje materialnih koristi. Investicije, tako materialne kot nematerialne so lahko med seboj različne po več lastnosti. Ena takih je tveganje. Pri materialnih je tveganje bolj prepoznavno. Podobno kot pri učinkih lažje prepoznamo ali smo materialne koristi z investicijo pridobili ali nismo pridobili. Nematerialno tveganje investicije je podobno, kot pri učinkih, težje prepoznati. Ker investiramo v nematerialne oblike, bomo težje prepoznali ali smo za točno določeno investicijo dobil pričakovane koristi. Tudi če dobimo zagotovilo, smo lahko kljub temu v dvomih. Učinki, tveganje ter druge lastnosti investicij, mnoge navdajo z dvomom. Kar pomeni, da so skeptični za investicijo preko katre dobijo koristi. Zato takšne osebe raje izberejo potrošnjo. Načrtovanje je pomemben del vsake aktivnosti. Čeprav se nam načrtovanje zdi zahtevno in kot takšno domena posebno izobraženih in usposobljenih oseb, to počnemo tudi sami. Vsaka zavestna aktivnost je načrtovana. Motivi za izvedbo so različni. Tako kot so različne možnosti, sposobnost, ter številni drugi dejavniki, ki vplivajo na izvedbo in posledično končni rezultata. Po eni sami aktivnosti načrtovanja lahko dobimo mnenje in oceno o sposobnostih osebe, ki je načrtovanje izvedla. Širšo in bolj kakovostno sliko pa da več zaporednih aktivnosti načrtovanja. Na podlagi tega lahko za določeno osebo rečemo, da je sposobna bolje načrtovati oziroma je sposobna izdelati manj dobre načrte. To sposobnost je moč spoznati bodisi v eni aktivnosti, skupini več sorodnih aktivnosti ali pa na splošno. Načrtovanje je seveda le del vsake zavestne aktivnosti. Za izvedbo zavestne aktivnosti je načrtovanje, vendar ni nujno načrtovanje dobro ali slabo, če kasnejše aktivnosti niso načrtovanju primerne. Na izvedbo vsega, kar načrt predvideva vpliva več dejavnikov. V prvi vrsti je to oseba, ki izvaja, sledijo možnosti in danosti, nenazadnje pa so prisotni razni elementi, katere je težje ali pa nemogoče predvideti v načrtovanju. Oseba, ki izvaja zavestne aktivnost je zanje lahko bolj ali manj dobro usposobljena. Odvisno od same zavestne aktivnosti je več poudarka na miselni ali izvedbeni sposobnosti. Možnosti in danosti so od primera do primera zavestne aktivnosti različne. Tako imamo idealne možnosti in danosti, za katere večkrat uporabljamo tudi izraz najboljše možnosti in pogoji. Obstaja pa tudi manj dobre danosti in možnosti. V tem primeru je lahko že v samem začetku manj verjeten dober rezultat zavestne aktivnosti. Dnevno nas spremlja analiza možnosti, čeprav se tega večkrat sploh ne zavedamo. Pri vsaki odločitvi, kot je varčevanje se odločamo za analizo. Ker gre v mnogih primerih za preproste oblike analize, se tega niti ne zavedamo. Proces odločanja velikokrat spremlja tudi rutina. Tako je lahko analiza bolj ali manj v ozadju. Včasih je tudi situacija odločanja taka, da sledimo rutini, ki je povezana oziroma temelji na izkušnjah iz preteklosti. Na podlagi izkušenj iz preteklosti lahko prav tako opravimo dobro analizo. Vendar v tem primeru ne gre za aktualno analizo, ampak gre za analizo iz preteklosti. Sam proces odločanja v tem primeru ni aktualen, ampak gre za proces odločanja starejšega datuma. Rutina je sicer s prakso lahko potrjena kot dobra, vendar pa težko rečemo, da je trenutku primera. Posebno v današnjem času, ko je dostopnost, kakovost in količina informacij, glede na preteklost neprimerno večja, je rutina včasih ovira za dobro odločitev. Informacije lahko pridobimo na razne načine. predvsem so dobre informacije, ki sporočajo aktualno stanje na neobremenjen način. Neobremenjen način je tisti način sporočanja informacij, ki nima za seboj razne motive. Namesto tega jasno sporoča tako dobre, kot manj dobre lastnosti o točno določeni temi. Pri odločanju so takšne informacije koristne, predhodno pa je dobro ločiti med informacijami, ki so resnične ter informacijami, ki so posledica raznih motivacij. Tudi samo generiranje informacij je danes v nekaterih primerih problematično. Ker je svoboda generiranja informacij velika, to pomeni, da lahko informacijo generira praktično vsak, ki ima na voljo ustrezno tehnično podporo ter minimalno zanje za generiranje informacij. S ponudbami, kot je varčevanje se dnevno srečujemo. Ponudbe so posledica povpraševanja. Skupaj pa povpraševanje in ponudba tvorita trg. Sam trg pomeni za številne udeležence poslovno priložnost. Motivacije za poslovne priložnosti so velike. Samo izkoriščanje poslovnih priložnosti z drugo besedo imenujemo trženje. Obsega številne aktivnosti, ki imajo za cilj soočenje ponudbe s povpraševanjem ter uspešno izmenjavo. Ponudba in povpraševanje sta danes različni v primerjavi s preteklostjo. Predvsem je zelo različno prejemanje motivacij in vzpodbud za ponudbo ali povpraševanje. Danes lahko ugotovimo, da je bistveno bolj aktivna in intenzivna ponudba. Pri intenzivnosti in aktivnosti so danes vključene tudi dejavnosti, ki v preteklosti niso bile prisotne. Povpraševanje je danes prav tako različno. Glede na preteklost lahko ugotovimo, da je danes povpraševanje bolj zahtevno ter bolj razvito. Včasih zaradi manjše in manj kakovostne ponudbe povpraševanja, ki ga poznamo danes, praktično ni bilo. Ponudba je bila okrnjena na skromno izbor, kar je pomenilo, da posebno velike izbire ni bilo. Danes je izbira ponudb bistveno bolj zahtevno opravilo. Na drugi strani pa imamo danes številna orodja, ki nam pomagajo lažje izbrati varčevanje Pomembno je predvsem ločevanje dobrih od manj dobrih lastnosti, ki jih varčevanje prinaša, ter primerjava ponudbe z vsemi ostalimi ponudbami. Orodja danes poznajo predvsem mlajše generacije ter skupine starejših generacij, ki so vešč uporabe informacijske tehnologije. Možnosti so velike, vendar v mnogih primerih tudi neizkoriščene. Krivcev za takšno stanje je veliko. V mnogih primerih je varčevanje tradicionalna odločitev. Kar pomeni, da oseba, pred odločitvijo ne razmišlja veliko ter ne primerja ponudbe med seboj. Odloča se na podlagi izkušenj, ki jih je varčevanje prineslo v preteklosti.

Varčevanje je dobra odločitev.

iskanje dela prek linkedin

Linkedin, množica koristi

Linkedin prinaša koristnikom veliko koristi .

Sam Linkedin je načeloma tako uspešen, kolikor uspešni so uporabniki. Brez uporabniške sposobnosti Linkedin ne more veljati za merilo uspešnosti. Kot tak Linkedin tudi ne prinaša koristi. Danes je Linkedin domena točno določenih generacij. Gre za generacije, katerim je Linkedin dostopna možnost. Ter znajo izkoristiti številne prednosti. Na ta način ostaja Linkedin tudi aktualna možnost. V primeru, da ne bi obstajali vsi številni dejavniki, kot so dostopnost, koristnost, aktualnost, o prednostih ne bi mogli govoriti. Ker je dostopnost danes mogoča jo velja s pridom izkoristiti. seveda se je potrebno pri tem naučiti nekaj osnov informacijske praksa. Danes je informacijska praksa vsakdanjik za generacije, ki so rasli z njo od malih nog naprej. Zato jim vse, kar potrebujejo za dostopnost ni težava. Starejšim generacijam informacijska praksa povzroča težave. Praktično jo v veliko primerih ni ali pa je šibka. V tem pogledu so občudovanja vredni posamezniki, ki so jo sposobni dobro izkoristit. Z uporabo informacijske praksi pridemo do koristnosti. Informacijska praksa lahko prinese številne koristi. To pomeni, da smo pridobili možnost doseganja točno določenega učinka. Na področju dela so učniki veliki in obširni. Začne se že s pridobivanjem možnosti za zaposlitev, lahko omogoča pridobivanje zaposlitve, lahko je konec koncev zaposlitev sama. Danes je vse našteto aktualnost, ki bo v prihodnosti še bolj prežeta z informacijsko prakso. Možnosti bodo velike na številne načine. na eni strani bomo imeli vedno več ljudi vključenih v informacijsko prakso. Zato pa bodo toliko bolj cenjeni tisti posamezniki, ki poleg informacijske prakse obvladajo tudi klasično prakso. Ker je bistvo uspeha prav v dodani vrednosti. Večja je na področjih, ki jih obvladajo redki posamezniki, manj pa je takšnih, ki jo obvladajo polega sodobne informacijske prakse. Njihove možnosti bodo v prihodnosti še večje, posledično bodo lahko prinesli večjo dodano vrednost.

Linkedin je koristna pridobitev sodobnega časa.

psihološke težave

Izčrpanost, aktualni problem

Izčrpanost je aktualni problem .

Težava, ki ima velik potencial, da nastane izčrpanost, je zavedanje. Človek v življenju počenja številne aktivnosti. Zanje so značilne številne lastnosti. Aktivnosti človek počne zaradi motivacij. Nekatere motivacije so preživitvenega značaja, druge pa imajo namen zadovoljstva. Preživitveni značaj imajo tiste motivacije, ki omogočajo, da se človek ukvarja z aktivnostmi, katere omogočajo osnovne življenjske pogoje. Življenjski pogoji pa so zelo različni. Danes vse prevečkrat poudarjamo materialne. Duhovne pa zanemarjamo. Kljub temo, da imamo zanje, na račun bistveno boljših življenjskih pogojev in možnosti, na voljo bistveno več možnosti. Potrebno jih je le izkoristiti. Na ta način se tudi izčrpanost odpravlja. Poleg tega pa se je dobro zavedati, da je izčrpanost lahko posledica ali prevelike količine in zahtev aktivnosti, na drugi strani pa premajhnih sposobnosti za njihovo kakovostno in količinsko ustrezno izvajanje. Možnost, da izčrpanost so tako lahko zelo enostavne. Večja sposobnost se lahko krepi preko fizioloških ali psiholoških dejavnikov. Fiziološki dejavniki so tisti, ki izčrpanost odpravljajo tako, da se ustvarjajo večje sposobnosti in večja učinkovitost na fizični način. Psihološke, pa večje sposobnosti in učinkovitosti dosegajo preko psihe. To pomeni, da najdemo načine, kako svojo psihično stanje in sposobnosti okrepimo. Možnosti je veliko, potrebno se jih je le zavedati. Fizične sposobnosti krepimo tako, da se odločimo za bolj zdravo. To pomeni, da se fizično lotimo sprememb v našem življenju. Na voljo so spremembe v prehrani, gibanju ter številnih drugih aktivnosti. Prehrana zagotavlja primerno energijo, hrkati pa je tudi užitek. Vsa prehrana ni nujno tudi koristna, čeprav se nam to zdi. Včasih je dovolj, da pogledamo vrednosti, ki jih določena prehrana nudi. Mnogi presenečeno ugotovijo, da se preprosto povedano motijo v svojih razmišljanjih. To bi moral biti tudi razlog in motivacija za spremembe. Za začetek lahko naredimo poizkus s spremembo.

Izčrpanost se v mnogih primerih s tem tudi odpravi, saj ima organizem na voljo več koristnih učinkovin.

http://www.arspharmae.com/izcrpanost-in-sport/

masivni parket za vsak dom

Masivni parketi, dobrodošle izkušnje

Masivni parketi prinašajo dobrodošle izkušnje .

Področje, ki ga obsegajo masivni parketi je zelo dinamično . Na področje se z razvojem, možnostmi ter tudi željami, vnašajo številne spremembe. S tem se tudi masivni parketi spreminjajo. Svoje dodajajo tudi osebe, katerim so masivni parketi osebna izkušnja. Konkurenca na trgu je velika, od proizvajalcev kupci zahtevajo, da so konkurenčni. To pomeni, da so masivni parketi zanimivi. S tem jim masivni parketi zagotovijo prednosti. Od ostalih ponudnikov so razlike pri konkurenčnih ponudbah različne. Vsekakor lahko govorimo o točno določeni dodani vrednosti. Te dodane vrednosti so različne, na drugi strani pa so različno ocenjene. Nekaterim pomenijo veliko točno določene dodane vrednosti, drugim pa različne oziroma druge dodane vrednosti. V mnogih primerih se poglavitna dilema poraja okrog zahtevane investicije ter kakovosti. Zahtevana investicija ima poglavitno značilnosti. Pri kakovosti pa gre za več poglavitnih značilnosti. Kombinacija zahtevane investicije ter kakovosti največkrat da najboljšo referenco oziroma informacijo. Vendar ne v vseh primerih. Govorimo o nekaterih primerih, ki se razlikujejo od splošno znanih. Pri splošno znanih so vse značilnosti podobne ali celo enake. Pri posebnih, pa se pojavljajo razlike. Tako je lahko razlika v sprejemljivi oziroma predvideni investiciji. Ki je od splošne lahko različna v obe smeri. Veliko oseb se danes odloča tudi za samostojno izvedbo. Njihov motiv je velikokrat predvsem ekonomskega kot tudi kakovostnega značaja. Ekonomski vidik je predvsem prihranek pri investiciji. Ta je upravičena, če druga aktivnosti, ki bi bila sicer možna, ni bolje nagrajena. V primeru, da je druga možna aktivnost bolje nagrajena, se poraja upravičen dvom. Velikokrat jo premaga prav kakovostna zahteva. V samo izvedbi je želja po kakovosti najbolje izražena. Lahko bi rekli, da je želja po kakovosti tudi najbolje izvedena. Oziroma si takšno izkušnjo tudi oseba želi.

V primeru dvomov, masivni parketi postanejo na trgu zanimivi z informacijami, ki odpravljajo dvome .

smučanje v livignu

Bad Hofgastein, turistom ljuba lokacija

Bad Hofgastein je turistična lokacija s tradicionalno priljubljenostjo.

Tradicionalna priljubljenost, katero uživa Bad Hofgastein je znana mnogim. Predvsem sama odlična ponudba navdušuje vse, ki so Bad Hofgastein obiskali v preteklosti. Na ta način je mogoče, da Bad Hofgastein navdušuje tudi nove obiskovalce. Poleg informacij, ki so za Bad Hofgastein na voljo kot izkušnje obiskovalcev iz preteklosti, nove obiskovalce navdušujejo tudi informacije preko spleta. Gre za sodoben način informiranja, ki za Bad Hofgastein ni neznanka. Dovolj, je da ime vnesemo na splet, pa dobimo nešteto dobrih informacij. Splošne informacije so dobrodošle, za vse najbolj osnovne napotke obiskovalcem. Preko teh informacij lahko zvedo, kako je z dostopnostjo, kaj lahko vidijo, kaj lahko doživijo, kako lahko bivajo ter številne druge osnovne informacije. Te informacije nudijo predvsem ponudniki oziroma osebe, ki so tako ali drugače povezane s to ponudbo. Za potrditev kakovosti te informacije so zelo pomembni viri, ki niso direktno povezani z ponudniki. Gre za osebe, ki so pri ponudbi imeli svojo osebno izkušnjo. Tako lahko preko informacij iskalce obvestijo o tem, kaj lahko dejansko pričakujejo, kaj bodo dejansko doživeli, ter na kratko kaj bodo glede na uradne vire dejansko prejeli za svojo investicijo. Te informacije so zelo koristne in dobrodošle, saj obiskovalec s tem dobi potrditev uradne informacije ponudnikov. Bolj okt so informacije ponudnikov enake neuradnim virom oziroma obiskovalcem preko izkušnje, boljša je ponudba. Ter več imajo možnosti, da se vse, kar pričakujejo ter na drugi strani preko odločitve zahtevajo v praksi tudi uresniči. Splet je danes poleg tega zelo pomemben za urejanje storitev, pridobivanje storitev ter številne druge informacije ali storitve povezane s ponudbo. Danes smo na splet tako navezani, da se v mnogih primerih brez tega sploh ne znamo odločiti. Prinaša pa tudi številne prihranke ter racionalne odločitve. Manj je stroškov s pridobivanje, povratne koristne informacije so hitre in učinkovite.

Bad Hofgastein je čudovita mešanica tradicije ter sodobnega ponudbe.

potovanja s turistično agencijo

Madeira, izpolnjuje želje

Madeira lahko potnikom izpolni želje

Ljudem Madeira lahko izpolni želje. Ljudje imajo med seboj različne želje, katere lahko cilj, kot je Madeira , izpolnijo. V mnogih primerih gre za obiske oddaljenih krajev, v drugih gre za obisk dogodkov, obstajajo pa še razni drugi razlogi za obisk cilja Madeira. Vsekakor gre v večini primerov za doživetja, katera ljudje sami želijo imeti kot svojo osebno izkušnjo. Na drugi strani je cilj Madeira poučna zgodba potovanja, ki nudi gostinske in turistične storitve združene v najrazličnejše aranžmaje. Ljudem cilj Madeira velikokrat tudi nudi dobre ponudbe, ki so lahko ugodnejše, kot to velja za samoorganizacijo. Oziroma primer, ko bi se ljudje sami odločali za organizacijo samostojno. Ker je na trgu prisotna dlje časa, lahko destinacija z izkušnjami zna nuditi storitve, ki so naročniku primerno dostopne. To pomeni, da je potovanje bistveno ugodnejše. Seveda pa se danes hkrati soočajo s konkurenco, ki je danes veliko večja kot nekoč. Z naraščanjem števila uporabnikov spleta ter njegovo razširjeno uporabo, se hkrati veča vse, kar smo nekoč iskali na klasičen način. Tako ni več nobena težava spoznati deželo pred obiskom, saj to omogoča splet. Poleg tega ni več nobena težava iskati alternative, ki omogočajo obisk dežele, dogodka oziroma karkoli drugega. Kar je na prvi pogled enostavno in dosegljivo. Vendar praksa govori o tem, da je veliko ljudi na ta način tudi prikrajšana za mnogo stvari, ki si jih želijo. Dostopnost je namreč velika, pridobitev pa je druga zgodba. Zahteva veliko sposobnosti in znanja. Poleg same pridobitve, zna povzročati tudi izvedba. Zato velja previdnost. Izkušnje so vedno dobrodošle in zaželene. Človek se namreč uči celo življenje. Stvari, ki so nam neznanka lahko postanejo dobra izkušnja le z dobrimi dogodki in izpolnitvijo želja. V praksi pa je veliko primerov, ko je samoorganizacija prinesla slabe izkušnje. Zato velja dobro premisliti o njeni smiselnosti.

Madeira je prijetna izkušnja v vseh obdobjih leta.