Mesečni arhiv: september 2013

Prevajanje

Prevod iz angleščine pri pomembnih dokumentih

Za prevod iz angleščine, ki se nanaša na uradno besedilo, so pristojni sodni prevajalci. Vsi sodni prevajalci so imenovani iz strani Ministrstva za pravosodje, kar pomeni, da lahko le oni zapečatijo prevode, ki imajo uradni status. Če želite prevod iz angleščine, ki ga bo naredil sodni prevajalec, potem morate originalni dokument posredovati sodnemu tolmaču. Namesto originalnega dokumenta lahko posredujete tudi overjeno kopijo. Za nekatere je to pomembno, saj hočejo obdržati originalen dokument zase, kajti takrat, ko sodno zapriseženi prevajalec naredi prevod iz angleščine, tega zapečati iz zveže z izvirnikom. Izvirnik je lahko originalni dokument ali pa overjena kopija.

Sodno overjen prevod iz angleščine je lahko katerokoli uradno besedilo. To so lahko izpisi iz sodnega registra, potni listi, rojstni listi, spričevala, diplome in drugi osebni dokumenti. Podjetja pa lahko izdelajo sodni prevod iz angleščine, ki se nanaša na razne poslovne dokumente, kot so pogodbe, izkazi uspeha, bilanca stanja, letno poročilo, poročilo revizorja in razne deklaracije. Vendar pa ni potrebno, da vsak dokument prevede sodno zapriseženi tolmač. Če okoliščine tega ne zahtevajo, potem nima smisla, da zapravljamo denar za takšen prevod iz angleščine. Mnogokrat za pogajanja s poslovnimi partnerji ni potrebno pripraviti na tak način vse dokumentacije. Preden naročamo sodno prevode pa lahko pri partnerjih tudi preverimo, če jih sploh zahtevajo. Upoštevati pa je tudi smiselno to, da sodni prevod iz angleščine daje vtis resnosti pri posredovanju informacij ob sklepanju poslov, tako da če je cilj tudi to, da naredimo vtis na poslovnem partnerju, se mogoče strošek tudi izplača.

Ne glede na to, ali gre za sodni prevod iz angleščine ali pa čisto običajni prevod pomembnih dokumentov, je ključnega pomena, da je prevod izdelan na kakovosten način, kar pomeni, da je prevod iz angleščine dosleden, jezikovno neoporečen in popolnoma razumljiv. Še posebej pri takšnih besedilih so ti vidiki pomembni, saj veliko povedo o naši resnosti.

http://www.prevodialkemist.si/

Prevajanje angleščine

Prevod iz angleščine in navodila za uporabo

Tudi ko gre za navodila za uporabo, mora biti prevod iz angleščine jezikovno brezhiben in dovršen. Zelo pogosto se dogaja, da prevajalci navodil za uporabo in druge dokumentacije, ki spremlja izdelke, ne jemljejo tako resno kot druga besedila, kar seveda ni profesionalno. Iz stališča uporabnika je kakovost spremne dokumentacije izdelkov izjemno pomembna, saj močno vpliva na celotno uporabniško izkušnjo. Prevod iz angleščine ali kakšnega drugega jezika, ki se nanaša na navodila za uporabo mora biti prav zaradi tega napisan na tak način, da ima visoko informativno vrednost za uporabnika. To pomeni, da se mora držati originalnih navodil do vejice natančno.

Pri prevajanju navodil za uporabo se je potrebno osredotočiti predvsem na izbiro primernih izrazov. Če gre za izdelek za splošno uporabo, potem mora prevod iz angleščine vsebovati predvsem vsakodnevne izrazi, kakršni so vsebovani v originalnem besedilu. To pomeni, da prevajalec ne sme dodajati strokovnih izrazov, ki jih sicer sam pozna, saj obstaja velika verjetnost, da jih povprečni uporabnik ne bo razumel. Jezik, ki ga uporablja tovrsten prevod iz angleščine, mora biti preprost in razumljiv. Navodila za uporabo so napisna v kratkih stavkih, ki uporabnika vodijo pri spoznavanju uporabnosti izdelka. Zato ni nič narobe, če se uporablja tudi dobesedno prevajanje z nekaj jezikovnimi popravki, ki omogočijo, da je prevod iz angleščine hitro razumljiv.

Običajno so navodilom za uporabo priložene številne slike in sheme izdelka, ki pomagajo k boljši uporabniški. Prevajalec se mora osredotočiti tudi na skladnost besedila s temi slikami. Paziti mora, da besedna navodila jasno nakazujejo slikovnim prikazom. To je zlasti pomembno pri izdelkih, ki so nekoliko bolj tehnično naravnani. Na takšen način je prevod iz angleščine izdelan na korekten način, saj je njegov cilj predvsem ta, da lepo vodi uporabnika pri spoznavanju izdelka, ki ga je kupil. To pa močno vpliva na podobo izdelka v očeh uporabnika in na splošno percepcijo podjetja.

Več informacij najdete na spletni strani

Prevod iz angleščine: dokumentacija izdelkov

Ko je potrebno narediti prevod iz angleščine, ki se nanaša na dokumentacijo, ki spremlja uvožene produkte, ki se pripravljajo za prodajo, ni prostora za napake. Uvoznik, ki tudi distribuira uvožene produkte drugim strankam, je odgovoren za to, da se prevod dokumentacije popolnoma sklada z originalom. Vse informacije, ki se nanašajo na izdelek, morajo biti točne. Hiter prevod iz angleščine, ki ga naredi amaterski prevajalec, lahko povzroči precej težav odgovornim osebam. Stroški, ki lahko nastanejo v povezavi s tem, pa bodo nedvomno precej višji, kot bo prihranek, ki ga je odgovorna oseba naredila, ker je prevod iz angleščine zaupala poceni amaterju namesto profesionalnemu in strokovno usposobljenemu prevajalcu.

Zelo delikatno področje so v tem okviru predvsem navodila za uporabo. Prevod iz angleščine mora biti stoodstotno točen. Tukaj ni nobenega prostora ne za napake in ne za interpretacije pomena. Navodila za uporabo morajo biti enoznačna, informacija mora biti posredovana na preprost način, ki je vsem hitro razumljiv. Tudi če se prevajalcu zdi, da bi lahko sam bolje podla navodila s tem, da bi kaj spremenil, je takšno početje povsem nedopustno. Prevod iz angleščine mora biti vsebinsko popolnoma enak originalnim navodilom za uporabo.

Zraven navodil za uporabo imajo izdelki tudi tehnične opise. Prevajanje takšnih besedil je še težje kot prevajanje navodil za uporabo, ker so tehnični opisi polni strokovnih izrazov, ki jih poznajo predvsem strokovnjaki iz tega področja. Prav zaradi kompleksnosti dokumentacije, ki spremlja predvsem tehnične izdelke, je pomembno, da prevod iz angleščine pregledajo tudi strokovnjaki iz tega področja. Ti bodo hitro odkrili, če je med prevajanjem prišlo do kakšne napake ali napačnega razumevanja, ki bi vplival na samo uporabo izdelka. Poleg strokovnega pregleda je dobro, da takšen prevod iz angleščine pregleda tudi lektor, ki vnese še končne popravke. Na takšen način bo dokumentacija odlično prevedena, stranke bodo zadovoljne in prodaja bo bolj uspešna.

Vir: http://www.prevodialkemist.si/

Ko je potrebno narediti <strong>prevod iz angleščine</strong>, ki se nanaša na dokumentacijo, ki spremlja uvožene produkte, ki se pripravljajo za prodajo, ni prostora za napake. Uvoznik, ki tudi distribuira uvožene produkte drugim strankam, je odgovoren za to, da se <strong>prevod dokumentacije</strong> popolnoma sklada z originalom. Vse informacije, ki se nanašajo na izdelek, morajo biti točne. Hiter prevod iz angleščine, ki ga naredi amaterski prevajalec, lahko povzroči precej težav odgovornim osebam. Stroški, ki lahko nastanejo v povezavi s tem, pa bodo nedvomno precej višji, kot bo prihranek, ki ga je odgovorna oseba naredila, ker je prevod iz angleščine zaupala poceni amaterju namesto profesionalnemu in strokovno usposobljenemu prevajalcu.
Zelo delikatno področje so v tem okviru predvsem navodila za uporabo. Prevod iz angleščine mora biti stoodstotno točen. Tukaj ni nobenega prostora ne za napake in ne za interpretacije pomena. <strong>Navodila za uporabo</strong> morajo biti enoznačna, informacija mora biti posredovana na preprost način, ki je vsem hitro razumljiv. Tudi če se prevajalcu zdi, da bi lahko sam bolje podla navodila s tem, da bi kaj spremenil, je takšno početje povsem nedopustno. Prevod iz angleščine mora biti vsebinsko popolnoma enak originalnim navodilom za uporabo.
Zraven navodil za uporabo imajo izdelki tudi tehnične opise. Prevajanje takšnih besedil je še težje kot prevajanje navodil za uporabo, ker so tehnični opisi polni strokovnih izrazov, ki jih poznajo predvsem strokovnjaki iz tega področja. Prav zaradi kompleksnosti dokumentacije, ki spremlja predvsem tehnične izdelke, je pomembno, da prevod iz angleščine pregledajo tudi strokovnjaki iz tega področja. Ti bodo hitro odkrili, če je med prevajanjem prišlo do kakšne napake ali napačnega razumevanja, ki bi vplival na samo uporabo izdelka. Poleg strokovnega pregleda je dobro, da takšen <strong>prevod iz angleščine</strong> pregleda tudi lektor, ki vnese še končne popravke. Na takšen način bo dokumentacija odlično prevedena, stranke bodo zadovoljne in prodaja bo bolj uspešna.