Mesečni arhiv: april 2013

Prevod angleških besedil, storitev, ki jo lahko opravljajo le najboljši

Prevodi angleških besedil so storitev, ki se jo v Sloveniji opravlja največ.

Pomembnost angleškega jezikaPri prevajanju angleških besedil je še kako potrebno paziti, da se med samim prevajanjem ne izgubi prvotni pomen besedila, zato je prav, da ga zaupamo prevajalcu, ki je za to usposobljen. Takšne prevode morajo izvajati posebej za to izobražene osebe, ki aktivno govorijo več jezikov in poznajo vse karakteristike angleškega jezika. Še posebej pri prevajanju literarnih besedil mora imeti prevajalec izredno bogat besedni zaklad. Prevod angleških besed je velikokrat nuja oziroma potreba podjetij, društev, državnih ali zasebnih institucij. Ker je angleščina mednarodni jezik, ki se ga uporablja pravzaprav povsod in, ker se vedno več podjetij širi preko meja domovine je prevod angleških besedil tako rekoč vsakodnevna stalnica uspešnih. Podjetja že davno niso več osredotočena zgolj na eno samo državo, še manj na regijo, delujejo vedno bolj globalno. Zaradi vse hitrejšega tempa življenja in racionalizacije dela lahko v prihodnosti pričakujemo še večjo potrebo po storitvi prevodov angleških besedil.

Abeceda angleščinePrevod angleških besedil pa vsakodnevno pride v poštev tudi pri prevajanju tehničnih navodil in garancijskih listov. Zaradi zakonodaje, ki jo imamo v Sloveniji, ki zahteva, da so vsa navodila za uporabo prevedena v slovenščino imajo prevajalci izjemno veliko dela s prevajanjem slednjega. Naj bo to majhen gospodinjski aparat ali velik bager, vsakdo ima svoja tehnična navodila, ki so v veliki večini napisana v angleškem jeziku. Prevod preprostih in nestrokovnih angleških besedil je mogoče opraviti z računalniškim programom, zahtevnejša besedila pa naj prevede strokovnjak.

Poiščite prave strokovnjake prevajanja!

Prevajanje je delo, ki zahteva izkušnje in znanje

Prevajanje je proces pri katerem prenesemo pomen besedila izvornega jezika v nek drug jezik, ali pa obratno. To je sila večplastno delo, ki zahteva strokovnjaka, ki ima kar nekaj znanja in izkušenj. Prevajalec, ki svoje delo prevajanja opravlja celostno, ne le, da dobesedno prevaja nek jezik ampak mora pri tem poznati tudi kulturo naroda in seveda posebnosti jezika iz katerega besedilo prevaja. Kot stroka je prevajanje razširjeno nekje od dvajsetega stoletja naprej. V sodobni družbi je vedno večji delež poslovanja usmerjen tudi na tuje trge zato številne podjetnike, društva, pa tudi posameznike sila razmer velikokrat privede do tega, da se obrnejo za pomoč na nekoga, ki bo prevedel določen projekt oziroma vsebino. Tako je prevajanje edini način za normalno poslovanje med dvema podjetjema, ki sta vsak na svoji strani sveta. Kadar gre za osebno komunikacijo, potem smo mnogi sposobni kakšna neuradna besedila prevesti tudi sami, lahko uporabimo tudi katerega izmed najrazličnejših programov, ki se z leti sicer izboljšujejo, a še vseeno ostajajo dokaj nenatančni. Takšen prevajalnik, ki ga najdemo na spletu je primeren za res popolnoma neuradna besedila, saj je prevedeno besedilo le približek pravilnemu. Ko je govora o uradnih dopisih in besedilih, o pravnih in tehničnih prevodih, o prevodih diplomskih nalog, potem se nikar ne zanašajmo na takšne brezplačne programe. Če je napisano besedilo, potem je govora o pisnem prevajanju, v kolikor je prevajanje v govorni obliki, takšno prevajanje imenujemo tolmačenje. Za prevajanje vseh vrst besedil najbolje poskrbijo prevajalske agencije ali samostojni prevajalci. Poiščite jih tukaj

Prevod angleških besedil mora biti opravljen korektno

Prevod angleških besedil v slovenščino ali katerikoli drug jezik je storitev, ki je vsakodnevno delo najrazličnejših samostojnih prevajalcev in prevajalskih agencij. Največ angleških besedil je ob številnih izdelkih, ki prihajajo k nam iz vseh delov sveta. Slovenska zakonodaja namreč predpisuje, da morajo biti za prav vsak izdelek, ki se pri nas prodaja imeti navodila v slovenskem jeziku. Prevod angleških besedil morda res zgleda dokaj lahko in marsikdo pričakuje, da bo z znanjem, ki ga je pridobil v procesu izobraževanja, s spremljanjem angleških filmov, s potovanjem po krajih, kjer je pogovorni jezik angleški in s branjem angleške literature zmožen tudi tega.

Toda prevod angleških besedil je sila kompleksna zadeva saj lahko ima le ena napačno prevedena beseda v prevodu angleškega besedila v slovenščino popolnoma drugačen pomen, kot v prvotnem besedilu. Da je prevod angleških besedil opravljen kar se da kakovostno lahko poskrbijo zgolj visoko izobraženi prevajalci, ki delajo kot samostojni prevajalci ali v sklopu prevajalske agencije. Predvsem, ko je govora o besedilih, ki so tehnično strokovna in vsebuje besede, ki jih vsak laik žal ne pozna je to še posebej opazno. Angleška besedila iz področij prava, financ, avtomobilske industrije, farmacije, medicine in iz številnih drugih področij zahtevajo prevajalca, ki sodeluje z naročnikom, sam pa se spozna na strokovne izraze, ki jih takšna besedila vsebujejo. Pri prevodu angleških besedil mora sodelovati naročnik, prevajalec, poleg njiju pa za zares vrhunsko kvaliteto in kontrolo poskrbi še lektor in vodja projektov. Za prevod angleških besedil je potrebno veliko znanja.

Prevod iz angleščine v slovenščino lahko odpre mnoga vrata

Prevajanje - jezikiPrevod iz angleščine v slovenščino kljub znanju tujega jezika velikokrat ni dovolj dober, še posebej v primeru, ko je naš materni jezik slovenščina. Prevod iz angleščine v slovenščino je kljub temu, da smo se morda tega jezika učili v šoli in se dodatno izobraževali med pohajkovanjem po svetu, ga srečevali praktično vsepovsod, v strokovni in leposlovni literaturi, v revijah, na spletu ali pri navezovanju novih stikov kar precej zahteven postopek. Prav angleščina je tisti jezik, ki je v svetu najbolj razširjen, hkrati pa je to jezik, ki je glavni poslovni jezik mednarodne trgovine. To je jezik, ki ga govori kar 51 odstotkov prebivalcev in je eden od glavnih uradnih jezikov v Evropski uniji. Prevod iz angleščine v slovenščino je pravzaprav vsakodnevna potreba mnogih, predvsem poslovnih ljudi, podjetnikov ali zaposlenih v katerikoli instituciji. Prav tako pa si tudi mi brez znanja angleškega jezika zelo težko predstavljamo nakupovanje v tuji spletni trgovini, rezervaciji letalske karte, na potovanju. Morda res znamo angleško, a to še zdaleč ni dovolj, da se lotimo prevajanja. Prevoda iz angleščine v slovenščino naj se nikar ne loteva človek, ki misli, da zna angleško ampak strokovnjak, izkušen in strokovno usposobljen prevajalec, anglist. V večini primerov namreč za prevajanje ne zadostuje le dobesedni prevod nekega napisanega besedila, temveč je potrebno še dobro poznavanje področja, o katerem je govora v samem izvirniku besedila. Prav iz tega sledi, da je bolje, da naj prevod iz angleščine v slovenščino opravi prevajalska agencija s strokovno usposobljeni prevajalci.

 

Prevajanje, nuja in priložnost modernega časa

Prevajanje je v težki ekonomski klimi ena izmed najboljših opcij s katero lahko marsikdo zasluži kakšen dodaten evro. Vendar je prevajanje tako specifično delo, ki zahteva mnogo več kot le površno znanje določenega jezika, da se nam v preveliki želji in predvsem pri premalo znanja lahko marsikaj pošteno zalomi. Za opravljanje poklica prevajalca se je najprej potrebno ustrezno izobraziti in predvsem poglobiti slovničnega znanja določenega jezika. Le s poglobljenim študijem jezika lahko prevajalci zagotovijo kvaliteten prevod. Prevajanje predvsem prevajanje tekstov in besedil zahteva poznavanje kulture naroda izvornega besedila na eni strani ter seveda poznavanje kulturo naroda v katero se določeno besedilo prevaja. Kulturo, mentaliteto in vedenje o tem kako živi in kako se določen narod izraža in predvsem kako razmišlja je mogoče pridobiti le s daljšim bivanjem v tujih deželah. Prevajanje lahko prevajalec izvaja sam, kot samostojen, lahko pa se zaposli v kateri izmed prevajalskih agencij. Najboljše prevajalske agencije se odločajo za zaposlitev ljudi, ki imajo tovrstne izkušnje saj prav takšni prevodi močno izstopajo iz konkurence. Poznamo več vrst prevajanja in sicer strojno prevajanje in pisno prevajanje. Za strokovno opravljene prevode nikar ne zaupajte najrazličnejšim internetnim programom, še manj lastnemu znanju, če je slednje nepopolno temveč to delo raje zaupajte preverjeni prevajalski agenciji, ki ima na področju prevajanja dolgoletne izkušnje, pa tudi reference. Med najzahtevnejše prevajanje sodi prevajanje literarnih ali knjižnih besedil in prevajanje narečij ali dialektov, slednje je pomembno, da izvajajo usposobljeni prevajalci saj zahteva takšno prevajanje ohranjanje izvirnosti, kulturne posebnosti in ohranjanje prvotnega sporočila.

Prevod iz angleščine ne sme biti le gol prevod, imeti mora tudi smisel

Prevajanje v različne jezikePrevod iz angleščine naj opravljajo le izkušeni prevajalci saj je to delo, ki zahteva poznavalca jezika in vseh njegovih posebnosti. Prevod iz angleščine je kljub temu, da smo se morda tega jezika učili v šoli ali v katerem izmed dodatnih tečajev, se dodatno izobraževali med pohajkovanjem po svetu kar precej zahteven postopek. Prav iz tega razloga je veliko bolje, še posebej pri prevodih strokovnih besedil, prevajanje prepustiti usposobljenemu strokovnjaku, ki ima že kar nekaj kilometrine in delovnih izkušenj na tovrstnem področju. V večini primerov namreč za prevajanje ne zadostuje le dobesedni prevod, temveč je potrebno še dobro poznavanje področja, o katerem je govora v samem izvirniku besedila. Prevod iz angleščine ne sme biti le goli prevod, ki ga lahko zasledimo v marsikaterem prevedenem besedilu. Prevajalec v takšnem primeru prevaja besedo za besedo, na sam smisel in tematiko pa velikokrat povsem nenamerno pozabi ali ju enostavno spregleda. Prevod iz angleščine je vedno pogosteje ogledalo nekega podjetja ali uradne ustanove, pa tudi posameznika zato je še kako pomembno, da ga opravi profesionalec. Samo predstavljajte si dokument, ki je strokovne narave, preveden preko katerega izmed spletnih orodij. Verjetno ga bo popolnoma razumel le malokdo, če en celo nihče, vam pa lahko takšen nekakovosten prevod v celoti pokvari, če ne celo uniči ugled. Že zgolj ena sama napačno prevedena beseda ima lahko namreč obsežne posledice, vi pa nepozabno sramoto. Angleščina je dejansko najpomembnejši svetovni jezik, večina strokovne, tehnične, politične, marketinške literature nastaja prav v angleščini. Če ne bi bilo kakovostnih prevodov iz angleščine, ne bi imeli dostopa do številnih vsakodnevno pomembnih informacij. Prevodi iz angleščine v slovenščino so tako zelo pogosta želja številnih podjetij in posameznikov. Med drugim prevod iz angleščine potrebujejo vladne in nevladne organizacije, podjetja, fakultete, šole, organizacije in založbe.